Lublin - Certyfikat „Samorządu Przyjaznego Rodzinom”
Lublin, jako jedno z siedmiu miast w Polsce, zdobył tytuł „Samorządu Przyjaznego Rodzinom”. Wręczenie nagrody odbyło się 18 stycznia podczas Gali Finałowej w Warszawie i zakończyło dwuletni proces Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinom.
Lublin-certyfikat.jpg
fot. lublin.eu

– Ostatnie lata w Lublinie to czas intensywnego rozwoju i wdrażania nowych usług dedykowanych rodzinom. Do realizowanej polityki rodzinnej podchodzimy kompleksowo. Oznacza to, że oferta usług społecznych jest tak projektowana i konstruowana, aby mogła być dostępna dla mieszkańców na różnych etapach ich życia i w różnych wymiarach funkcjonowania. Przy jej tworzeniu uwzględniamy również aktualne wyzwania demograficzne, kulturowe i gospodarcze. Ważna jest zarówno wymierna pomoc, jak i dostępna, funkcjonalna przestrzeń i infrastruktura miejska, wysoka jakość opieki i edukacji, profilaktyka zdrowotna, dostęp do kultury i obiektów sportowych, czy też bogata oferta spędzania czasu wolnego. Wspólnie budujemy przyszłość Lublina, a w samym centrum naszego myślenia o niej znajdują się lubelskie rodziny, czego potwierdzeniem jest przyznanie tytułu „Samorządu Przyjaznego Rodzinom”. To jeden z najbardziej cenionych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego za osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej i ogromne wyróżnienie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Ogólnopolski Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” analizując rozwiązania funkcjonujące w innych krajach Unii Europejskiej przygotował program Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinie. Projekt zakłada wyróżnienie gmin, które realnie zaangażowane są w realizację polityki prorodzinnej, opartej na lokalnej diagnozie społecznej rodzin, prowadzonej w perspektywie długofalowej. Celem szczegółowym jest także rozpowszechnienie idei podnoszenia jakości stanowionej polityki rodzinnej. W roku 2020 przeprowadzono pilotaż, w którym wzięły udział trzy różne pod względem wielkości gminy. Miasto Lublin przystąpiło do procesu Certyfikacji w roku 2021.

– Aplikacja Lublina to efekt kilkumiesięcznych prac, rozmów i analiz naszych działań, które koncentrują się na stwarzaniu jak najlepszych warunków dla funkcjonowania lubelskich rodzin. Już ubiegając się o tytuł „Samorządu Przyjaznego Rodzinom” widzieliśmy jak sam proces stwarza nowe możliwości ulepszenia i rozwoju dotychczas wprowadzonych rozwiązań oraz inspiruje do tworzenia nowych przedsięwzięć. Od lat dbamy o to, aby realizowane programy zachęcały rodziny do aktywnego udziału w życiu miasta, promowały je, wspierały ich różnorodność i łączyły. Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, których wieloletnie starania doprowadziły nas do miejsca, w którym śmiało możemy powiedzieć, że lokalne inicjatywy stają się inspiracją do długofalowych i pozytywnych zmian – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Narzędziem oceny podejmowanych działań przez Miasto na rzecz rodzin był formularz ankiety, którego zakres badań zawierał się w obszarze 12 kluczowych punktów, w tym m.in.: edukacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi, zdrowia, bezpieczeństwa, kultury i sportu, usług dla rodzin, świadczeń rodzinnych, polityki mieszkaniowej dla rodzin czy otoczenia przyjaznego rodzinie. W ramach realizowanych przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych prac przygotowano ponad stustronicowy materiał aplikacyjny.

Lublin znalazł się wśród siedmiu samorządów, które ukończyły proces certyfikacji polskiej. Są to: Szczecin, Grodzisk Mazowiecki, Lubochnia oraz Gdynia, Tomaszów Mazowiecki i Trzebnica.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY