Od 6 do 8 maja 2020 roku w Innsbrucku będzie trwał Kongres CEMR pod hasłem: „Działania lokalne. Globalna zmiana. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju.” Zapraszamy do aktywnego udziału!

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej „cele zrównoważonego rozwoju” zajmują ważne miejsce w agendzie politycznej. Są tak ważne dla miast, miasteczek i regionów, ponieważ umożliwiają dokonanie właściwych wyborów dotyczących poprawy jakości życia przyszłych pokoleń oraz budowania bardziej sprawiedliwych, zdrowszych i bardziej zrównoważonych społeczeństw na całym świecie. We wrześniu 2015 r. 193 państwa członkowskie ONZ przyjęły Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, która zawiera 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG).

Aby poprawić wdrażanie zrównoważonego rozwoju, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) zaprasza burmistrzów, przywódców lokalnych i regionalnych, rządy krajowe, naukowców, przedstawicieli instytucji UE i społeczeństwa obywatelskiego na swój kongres pod hasłem: „Działania lokalne. Globalna zmiana. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju.” W Innsbrucku przewiduje się ponad 1000 uczestników.

Udział w tym wydarzeniu pozwoli na zdobycie praktycznego doświadczenia w projektowaniu strategii dostosowanych do indywidualnych potrzeb, finansowaniu zrównoważonego rozwoju lub dostosowaniu się do skutków zmian klimatu. Eksperci zaoferują także bezcenne informacje i sprawdzone strategie dotyczące monitorowania.

Ponadto odbędą się liczne sesje na temat mobilności i transportu publicznego, efektywności energetycznej, gospodarki wodnej, zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego, przestrzeni sportowej i rekreacyjnej.

Wszystkich zainteresowanych aktywnym udziałem w Kongresie (wygłoszeniem prelekcji w jednym z 3 języków - angielskim, niemieckim lub francuskim) zachęcamy do kontaktu z Biurem ZMP (katarzyna.paczynska@zmp.poznan.pl) do 30 stycznia br.

Więcej informacji i możliwość rejestracji TUTAJ