10 maja 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Finansów ZMP. Członkowie Komisji omawiali następujące tematy: 1. VAT i płatność podzielona2. Projekt z dnia 18 kwietnia 2018 r. USTAWA z dnia …. 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publ...

10 maja 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Finansów ZMP. Członkowie Komisji omawiali następujące tematy:
1. VAT i płatność podzielona
2. Projekt z dnia 18 kwietnia 2018 r. USTAWA z dnia …. 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja zamierza zająć się wyliczeniem/oszacowaniem w miastach:
skutków finansowych z tytułu wprowadzenia ulg i zwolnień z podatku od
infrastruktury kolejowej oraz skutków finansowych z tytułu orzeczenia trybunału w zakresie
określenia budowli i budynków.