„Szkoła żyje wymianą” – to tytuł ogólnopolskiej inicjatywy, której głównym celem jest promocja międzynarodowych wymian szkolnych jako jednej z form zdobywania przez uczniów wiedzy i umiejętności.

Przedsięwzięcie to zakłada ponadto dążenie do tego, aby wymiana stała się powszechnym doświadczeniem edukacyjnym polskiej młodzieży.
Inicjatywę koordynuje Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. 

W ramach inicjatywy powstał poradnik, który stanowi zbiór praktycznych i różnorodnych pomysłów na wsparcie wymian szkolnych przez jednostki samorządu terytorialnego, będące organami prowadzącymi dla poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych. Autorzy kierują publikację do wszystkich osób, które z ramienia samorządu mają wpływ na funkcjonowanie szkół: władz lokalnych, radnych, pracowników różnych komórek administracji samorządowej odpowiedzialnych za oświatę, finanse, współpracę międzynarodową, promocję, koordynację projektów itp. oraz do wszystkich zainteresowanych.

Rekomendujemy lekturę poradnika w wersji elektronicznej (poradnik w załączniku), co ułatwi Państwu zapoznanie się z informacjami źródłowymi oraz dodatkowymi materiałami online, do których odsyłamy w tekście. 

To pierwsze wydanie poradnika. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zachęca do zgłaszania własnych pomysłów i dobrych praktyk dotyczących wspierania międzynarodowych wymian szkolnych. Prosimy o przesyłanie takich inspiracji, a także wszelkich uwag dotyczących niniejszej publikacji na adres: szkola@pnwm.org.