Miasto było gospodarzem kolejnego spotkania w ramach projektu „Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy - adaptacja do warunków ukraińskich”.

Wizyta job-shadowing delegacji Emilczyna z Ukrainy w Grodzisku Mazowieckim

W dniach 13-16 listopada w Grodzisku Mazowieckim przebywała delegacja ukraińskiego miasta i gminy Emilczyn położonej ok. 300 km od granicy z Polską, na wschód od Lublina. Gmina Emilczyn o powierzchni ponad 1000 km2 i licząca ponad 20 tysięcy mieszkańców znana jest z bogatych zasobów czarnego, szarego i czerwonego granitu oraz torfu, a także z obfitości czarnych jagód rosnących na jej rozległym terytorium.
Celem wizyty było zapoznanie się z gminą polską znajdującą się na ścieżce szybkiego rozwoju oraz nawiązanie długoterminowej współpracy partnerskiej. W polu zainteresowania są takie dziedziny jak: gospodarka komunalna i mieszkaniowa, oświata, kultura, sport, pomoc społeczna, infrastruktura techniczna, pozyskiwanie inwestycji krajowych i zagranicznych oraz realizacja projektów międzynarodowych opartych o finansowanie ze środków unijnych. Trzyosobową delegację, której przewodził wójt Sierhij Wołoszczuk przyjął burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński i skarbnik gminy Piotr Leśniewski. Członkowie delegacji mieli okazję zobaczyć i zapoznać się z pracą Mediateki, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, szkoły podstawowej w Izdebnie Kościelnym i szkoły podstawowej nr 2 w Grodzisku oraz Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków. Znaczną część czasu poświęcono także na konsultacje w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz innych dotacji na rozwój.

Przedostatniego dnia wizyty podpisano list intencyjny o współpracy i ustalono wstępnie termin wizyty delegacji z Grodziska w Emilczynie na maj 2019 roku. W międzyczasie obie strony będą oddzielnie analizować możliwości współpracy obu samorządów, jak też nawiązania kontaktów między lokalnymi firmami.

Wizyta odbyła się w ramach projektu „Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy - adaptacja do warunków ukraińskich”, realizowanego przez Związek Miast Polskich, we współpracy ze Związkiem Miast Ukrainy oraz miastami Płock, Grodzisk Mazowiecki i Gąbin (k/Płocka), przy wsparciu środków polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP.

(tekst: UMiG w Grodzisku Mazowieckim)