Gdyńskie działania związane z pandemią koronawirusa stały się przykładem dla reszty Europy. Wiceprezydent Gdyni opowiadała o nich podczas 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Trwa Europejski Tydzień Regionów i Miast (European Week of Regions and Cities). To już 18. edycja największego wydarzenia poświęconego polityce regionalnej w Brukseli – po raz pierwszy dająca możliwość uczestnictwa online, nie w belgijskiej stolicy, ale na internetowej platformie. To okazja do spotkań i wymiany poglądów przez przedstawicieli samorządów z całej Europy.

To różne sesje tematyczne rozbite na kilka dni, w tym między innymi dyskusje o formach międzyregionalnej współpracy, dziedzictwie kulturowym, turystyce czy innowacyjnych gałęziach biznesu.

Gdynia – skuteczna walka ze skutkami pandemii

Interesy regionu w międzynarodowym gronie w imieniu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot reprezentuje Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki uczestniczyła w sesji „Metropolitan cities and European funds to tackle COVID-19 emergency” - to wymiana doświadczeń i obserwacji dotyczących tego, jak lokalne władze poradziły sobie ze społecznymi skutkami pandemii. Bazując na gdyńskich doświadczeniach z ostatnich miesięcy, wiceprezydent posłużyła się przykładami konkretnych działań adresowanych do różnych grup społecznych i zawodowych.

- Rozmiar pandemii i związane z tym problemy wymagały od nas natychmiastowych i skoordynowanych działań. Funkcjonowanie miasta, ale i całego obszaru metropolitalnego błyskawicznie przeszło na inne tory. Najpilniejszym zadaniem z dnia na dzień stało się zapewnienie naszym mieszkańcom jak najskuteczniejszej ochrony zarówno przed samym COVID-19, jak i szerzej pojmowanymi społecznymi skutkami lockdownu. Podjęliśmy konkretne działania, wiedząc że musimy postępować rozważnie i odpowiedzialnie, a przy tym także elastycznie, dostosowując się do dynamicznie zmieniających się potrzeb. Po kilku miesiącach możemy stwierdzić, że udało nam się naprawdę skutecznie zminimalizować skutki pandemii i lokalnie nie odczuliśmy kryzysu tak mocno jak miało to miejsce w innych regionach – mówiła reprezentująca Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Przypomnijmy, że w szczytowym momencie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w Polsce miasto w szybkim tempie podejmowało działania i wdrażało programy wsparcia. Większość z nich wynikała wprost z potrzeb samych mieszkańców, którzy w krótkim czasie znaleźli się w zupełnie nowej, skomplikowanej sytuacji.