Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Kultura włącza”, dzięki któremu poprawi się dostępność bibliotek i domów kultury dla każdego – osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy imigrantów.

Na realizację projektu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia Sopot otrzymał 102 tys. euro (prawie 500 tys. zł) dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

We współpracy z Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku w sumie zostanie przeszkolonych 300 pracowników. Poza tym będzie opracowany zbiór zasad, dzięki którym instytucje kultury będą bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i imigrantów.

Biblioteki muszą stać się przestrzeniami, w których oprócz książek Polacy i obcokrajowcy mogą „wypożyczyć” siebie nawzajem, żeby opowiadać własne historie. W projekcie wymieniamy doświadczenia pomorskich bibliotek z bibliotekami z Oslo. Już obecnie działać zaczęły kawiarnie językowe, w których zarówno imigranci, jak i stali mieszkańcy, mogą spotkać się i porozmawiać, ucząc się nie tylko języka, ale poznając również konteksty lokalne. Celem jest to, aby nawet najmniejsza biblioteka czy dom kultury były miejscem zapraszającym do spotkania i poznania się nawzajem – mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS.

To kolejne działania na rzecz wyrównania potencjału społecznego w metropolii. Od ponad dwóch lat wprowadzane są rozwiązania systemowe ujęte w Standardzie Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia oraz Standardzie Minimum w Integracji Imigrantów. Dokumenty te są zestawem działań, które powinna realizować każda gmina i powiat w metropolii dla poprawy warunków życia takich osób.

W obliczu wojny w Ukrainie, która zmusiła setki mieszkańców tego kraju do emigracji i osiedlenia się m.in. na Pomorzu, wdrożenie Standardu w Integracji Imigrantów nabrało szczególnego znaczenia i stało się pilnym zadaniem dla samorządów. Projekt „Kultura włącza” doskonale wpisuje się w nasze działania na rzecz gości z Ukrainy. Od pierwszych tygodni, kiedy zaczęli do nas przyjeżdżać uchodźcy, instytucje kultury włączyły się do pomocy, nie tylko organizując zbiórki dla uchodźców, ale także otwierając świetlice dla rodzin czy prowadząc lekcje języka polskiego. Dzięki projektowi „Kultura włącza” pracownicy poszerzą swoje kompetencje, zdobędą wiedzę opartą m.in. na bogatych doświadczeniach Norwegii. W metropolii każdy ma prawo do korzystania z oferty kulturalnej – również nowi mieszkańcy i osoby z niepełnosprawnościami – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.