Prawie 19 metrowa wieża widokowa na osiedlu Bogdanowicza w Ełku powstała w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE. Na realizację projektu miasto pozyskało ponad 1,4 mln zł dofinansowania.

Wieża widokowa ma konstrukcję stalową z ozdobnymi łukami z drewna. Posiada trzy platformy widokowe na wysokości ok. 5 m, 10 m oraz 15 m, które są połączone wewnętrzną klatką schodową. Zainstalowane zostało również oświetlenie i monitoring. Z wieży rozciąga się widok na Jezioro Ełckie.

Łączna wartość całego projektu to kwota ponad 1,7 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 1,4 mln zł z Programu INTERREG Litwa-Polska.

Wieża widokowa powstała w ramach projektu unijnego pn. „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” realizowanego we współpracy z miastem Kowno na Litwie.
Projekt, w ramach którego powstała wieża zakładał również szereg działań nie inwestycyjnych m.in. szkolenia dla przewodników turystycznych z obu miast, rozwijanie szlaku dziedzictwa Ełku i Kowna (mapy, aplikacja mobilna, przewodnik audio), wizyty studyjne dziennikarzy branży turystycznej w obu miastach, artykuły w mediach o zasięgu ogólnokrajowym w Polsce i na Litwie.