Aktualności - W imieniu miast
Do stolicy Polski zjechało dziś około 2000 samorządowców z całego kraju. Pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów protestowali marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni wielu miast, miasteczek i gmin wiejskich.
7 października odbył się protest przeciwko nieuzasadnionym, gigantycznym podwyżkom cen energii i kosztom życia. Samorządowcy przeszli spod Sejmu pod KPRM. Protest zorganizował Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski, przy wsparciu ZMP, UMP i ZPP.
3 i 4 października we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP. Rozmawiano m.in. o problemach związanych z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy o oraz niedawnej sytuacji kryzysowej na Odrze.
Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe już w połowie października w Poznaniu. To nie tylko debaty z udziałem ekspertów i praktyków. To również wiele okazji na wymianę doświadczeń, poznanie nowych rozwiązań czy dobrych praktyk.
W znalezienie dobrych rozwiązań systemowych i finansowych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, które borykają się z problemem niedofinansowania i odpływu pracowników do lepiej płatnych miejsc pracy, zaangażowali się przedstawiciele ZMP.
Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Giełdę Miejskich Technologii – specjalną platformę, która łączy dostawców rozwiązań z obszaru smart city z potrzebami miast. O pierwsze granty można już aplikować od 17 do 30 października br.
Ponad 600 uwag spłynęło po wczorajszym apelu o pilne ich zgłaszanie do rządowej propozycji tez ustawy regulującej zasady sprzedaży węgla. Po ich skonsolidowaniu zostały przesłane stronie rządowej. Publikujemy materiał.
13 i 14 września odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli miast uczestniczących w Sieci Wymiany Doświadczeń „Miasto cyfrowe”. Tym razem EMPIRIE zagościły do Zabrza.
W dniach 24-29 września 2022 r. delegacja z Miasta Starachowice wzięła udział w wizycie studyjnej w mieście Bergen w Norwegii w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”.
Sieć Netto uruchomiła program Sąsiedzka Moc. W ramach akcji przeznaczy łącznie 600 tys. zł na realizację 50 lokalnych projektów. Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności w różnych obszarach.
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej we współpracy z Wydziałem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu uruchamia Studia Podyplomowe Planowanie Przestrzenne – Skala miasta i regionu.
W San Marino trwa czterodniowa sesja Komitetu ds. Rozwoju Miast, Mieszkalnictwa i Zarządzania Przestrzennego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE), z siedzibą w Genewie. Tematem spotkania są wyzwania stojące obecnie przed miastami.
Mimo negatywnych opinii wielu środowisk samorządowych, strona rządowa kontynuuje prace nad rozwiązaniami zlecającymi gminom sprzedaż węgla. Przedstawiciele ZMP podejmują desperacką próbę ratowana samorządów. Prosimy miasta o przesyłanie uwag.
We wtorek, 4 października, zastępca burmistrza norweskiego Sunnfjord, Anne Lilleaasen, podpisała z burmistrzem miasta, Dariuszem Kosno umowę partnerską. Tym samym gminy zostały partnerami w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.
W wieku 68 lat zmarł Marek Miros, który przez sześć kolejnych kadencji samorządu w latach 1990-2014 był burmistrzem Gołdapi, nadgranicznego miasta w woj. warmińsko-mazurskim. W latach 2003-2015 działał też aktywnie w Zarządzie Związku Miast Polskich.
Tematem przewodnim jesiennego spotkania Sieci Wymiany Doświadczeń – MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE był produkt lokalny i współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami na rzecz rozwoju turystyki w mieście.
Stowarzyszenie Arteria i Związek Miast Polskich zapraszają 12 października br. na konferencję podsumowującą projekt „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”.
Nie ma potrzeby budowania dodatkowych struktur dystrybucji tego surowca w samorządach - komentuje Krzysztof Żuk, a Andrzej Porawski pisze: Kolejny „świetny” pomysł ministra Sasina. Jak za PRL-u: „światły pomysł z góry – naczelnicy do roboty”...
6 października zapraszamy na webinarium organizowane przez Unię Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza przy współpracy EU Energy Poverty Hub i Climate Strategies Poland.
Podczas sejmowej komisji minister Marek Gróbarczyk poinformował, że zobligowany jest realizować politykę premiera, który uważa, że „wszelkie wzrosty cen przede wszystkim mediów są obecnie jak najbardziej niepożądane”
Biuro ZMP otrzymało właśnie obiecane podczas spotkania informacyjnego dla miast 9 września br. materiały z MKiŚ na temat ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!