Aktualności - W imieniu miast
Thumb 1 3 an 8815
Wybitne osobistości wystosowały do posłów list otwarty, w którym zaapelowano o poparcie ponad podziałami politycznymi dla ustawy metropolitalnej, prawie jednomyślnie uchwalonej przez Senat RP.
Thumb 1 3 webinarium pk
Redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” zaprasza m.in. przedstawicieli JST 29 stycznia br. o godz. 10.00 na bezpłatne webinarium na temat szczelności systemu gospodarki odpadami.
Thumb 1 3 plansza zo 2021 www2
25 lutego 2021 roku w trybie on-line odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Będzie ono miało charakter nadzwyczajny, związany głównie z czynnościami statutowymi.
Thumb 1 3 urbact kurs
URBACT wyposaża miasta w wiedzę i narzędzia wymagane do włączenia kryteriów społecznych i środowiskowych do procesu zamówień publicznych oraz do realizacji zamówień strategicznych .
Thumb 1 3 logo urbact2
Do 1 lutego można jeszcze aplikować do pilotażowego mechanizm transferu projektów zrealizowanych w ramach Urban Innovative Actions. W ramach pilotażu powstaną cztery sieci miast.
Thumb 1 3 zmp 30 lat 2
Mija właśnie 30 lat od restytucji Związku. Kongres Restytucyjny ZMP odbył się 18-20 stycznia 1991 r. w Poznaniu z udziałem 60 delegatów. Od 30 lat funkcję dyrektora Biura ZMP pełni Andrzej Porawski.
Thumb 1 3 foto zarz d www
Podczas posiedzenia 15 stycznia, które po raz 13. odbyło się online, Zarząd ZMP opiniował m.in. projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Thumb 1 3 foto pocz tek 2
Powiat Pilski razem z sześcioma gminami realizuje innowacyjny projekt, który ma podnieść komfort życia mieszkańców i atrakcyjność gospodarczą powiatu pilskiego i gmin biorących udział projekcie.
Thumb 1 3 lider2020
Wypracowanie wzorcowego mechanizmu osiągania porozumienia w kwestiach istotnych dla władz samorządowych oraz dla pracowników to cel pilotażu w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego...”.
Thumb 1 3 legislacja m
Obrona dochodów JST, zmiany w zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ograniczanie skutków pandemii COVID 19 – takie m.in. priorytety przyświecały działaniom legislacyjnym ZMP w 2020 roku.
Thumb 1 3 frl sem15 1
Jak miasta dbają o jakość powietrza? Jak wspiera je w tym polityka rządu? O tym będziemy dyskutować podczas kolejnego seminarium poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast.
Thumb 1 3 kom gospod komunalnej zmp grafika
Omówieniu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, a także wypracowaniu stanowiska na ich temat poświęcone było spotkanie Komisji.
Thumb 1 3 krok po kroku
W ostatnich dniach podczas codziennych intensywnych rozmów zespół samorządowo-rządowy wypracował rozwiązania dotyczące organizacji szczepień. Publikujemy ustalenia i „instrukcję obsługi” dla miast
Thumb 1 3 szczepienia covid 3
Z inicjatywy ZMP trwają pilne, codzienne uzgodnienia samorządowców ze stroną rządową dotyczące organizacji szczepień przeciw COVID-19, zwłaszcza transportu osób do punktu szczepień
Thumb 1 3 roboty drogowe 2
Z raportu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - reguły podziału” autorstwa profesorów - P. Swianiewicza i J. Flisa wynika, że jest olbrzymia dysproporcja w podziale środków na korzyść PiS
Thumb 1 3 grafika cwd www
W 337 gminach i 35 powiatach połączonych w 38 partnerstw rozpoczęły się badania ankietowe mieszkańców oraz badania opinii i planów życiowych młodzieży w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Związek Miast Polskich powołał Komisję Praw Człowieka i Równego Traktowania. RPO w liście do prezesa ZMP zwraca się do miast i prosi o zaangażowanie w czynną realizację zasady równego traktowania.
Thumb 1 3 frankiewicz prezes
Z. Frankiewicz zwraca się do miast członkowskich ZMP z gorącym apelem o jak najszersze włączenie się do realizacji Narodowego Programu Szczepień. Chodzi głównie o transport i promocję akcji szczepień.
Thumb 1 3 andrzej porawski  mniejsze
Jan Paweł II, honorowy obywatel 300 polskich miast i gmin, nie potrzebuje obrony. Są jednak ludzie, którym przeszkadza Jego wielkość - pisze w felietonie Andrzej Porawski i przypomina fakty.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia Zarządu Związku 15 stycznia (piątek), które po raz 13. odbywa się online, zostanie zaopiniowany m.in. projekt MKiŚ o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Thumb 1 3 odpady pixa
17 grudnia uchwalono zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kolejna porcja zmian przekazana do konsultacji.
Thumb 1 3 raport una
Raport przygotowany przez United Nations Association Poland w przystępny sposób pokazuje, jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030. Wzięło w nim udział 18 miast.
Thumb 1 3 szczepienia covid 2
Promocji szczepień oraz finansowaniu i dowozowi osób niepełnosprawnych, a także mających trudności w dotarciu do punktu szczepień poświęcone było spotkanie samorządowców ze stroną rządową - Komunikat.
Thumb 1 3 foto spotkanie 3 12 2020
3 grudnia 2020 r. w Besku zainaugurowano współpracę pomiędzy Partnerstwem Zagłębia Ambitnej Turystki a doradcami Związku Miast Polskich w ramach projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego.
Thumb 1 3 mg 1753
Wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zapraszają JST na konferencję online AUTOBUS ELEKTRYCZNY W KAŻDEJ GMINIE 13 stycznia br. w godz. 11.00-13.30.
Thumb 1 3 niepodleg a nowy nab r
Biuro Programu „Niepodległa” prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Wnioski można składać do 18 stycznia 2021r.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Wypłacenie wynagrodzenia gminnemu komisarzowi wyborczemu a zagrożenie odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - publikujemy kolejny komunikat w tej sprawie.
Thumb 1 3 276
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy m.in. o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, o konsultacjach z samorządami programu szczepień na Covid-19 oraz o wpływie firm rodzinnych na rozwój miast.
Thumb 1 3 projekty www2
W 2020 roku Związek zaangażowany był w realizację 9 projektów. Mówiono i pisano o ZMP w prasie, radiu, TV, na portalach i twitterze. W mijającym roku ukazało się 22 500 publikacji o Związku.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Brak jakichkolwiek podstaw prawnych dla pism wysyłanych ostatnio do gmin przez agendy GUS w sprawie rozliczenia i częściowego zablokowania ex post dotacji celowych na przeprowadzenie spisu rolnego.
Thumb 1 3 szczepionka
22 grudnia odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji samorządowych z szefem Kancelarii Premiera, M. Dworczykiem w sprawie udziału samorządów w realizacji programu szczepień.
Thumb 1 3 zapytanie
Związek Miast Polskich zwrócił się o udostępnienie informacji publicznej w sprawie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Thumb 1 3 lodowisko
Samorządowcy spotkali się 18 grudnia br. w sprawie funkcjonowania obiektów sportowych z Izabelą Kucharską, zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego oraz dyrektorem Dariuszem Guzą z Ministerstwa Sportu
Thumb 1 3 jelenia g ra prezydent pisze
GUS w swoich nieuprawnionych interpretacjach przedstawia własne „pomysły” na zablokowanie wypłat nagród spisowych – pisze sekretarz Komisji Wspólnej do Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z ST.
Thumb 1 3 senat strona
17 grudnia br. podczas 19. posiedzenia, Senat przyjął i zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Thumb 1 3 frl  narz dzie
O narzędziu samooceny rozwoju instytucjonalnego JST, które zostało przygotowane przez OECD we współpracy z partnerami, mówiono podczas seminarium na temat wewnętrznych potencjałów rozwoju miast.
Thumb 1 3 konferencja prasowa
Domagamy się jasnych i uczciwych kryteriów oraz współuczestnictwa w podziale środków publicznych – mówili 16 grudnia br. samorządowcy podczas konferencji prasowej w Senacie w sprawie RFIL.
Thumb 1 3 kw  20 12 16
O powołanie specjalnego komitetu monitorującego podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych apelowali samorządowcy podczas Komisji Wspólnej 16 grudnia.
Thumb 1 3 foto zarz d 5
Podczas posiedzenia 15 grudnia członkowie Zarządu ZMP przyjęli m.in. stanowiska w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zamiaru podziału województwa mazowieckiego.
Thumb 1 3 m odzie pixa
„Szkoła żyje wymianą” – to tytuł ogólnopolskiej inicjatywy, której głównym celem jest promocja międzynarodowych wymian szkolnych jako jednej z form zdobywania przez uczniów wiedzy i umiejętności.
Thumb 1 3 ue or dzie
Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów wspólnie zainicjują nowe partnerstwo, które ma w większym stopniu wesprzeć wysiłki unijnych miast i regionów w dziedzinie integracji.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia 15 grudnia członkowie Zarządu ZMP przyjęli stanowiska m.in. w sprawie podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zamiaru podziału województwa mazowieckiego.
Thumb 1 3 foto senat 10.12  a
Komisje - Budżetu i Finansów Publicznych, Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i AP przeprowadziły 10 grudnia br. pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST.
Thumb 1 3 andrzej porawski  mniejsze
Rozdział środków unijnych powinien być dokonywany pod nadzorem niezależnej agencji, współkontrolo­wanej przez samorządy, na podstawie wcześniej określonych, jasnych kryteriów - pisze A. Porawski.
Thumb 1 3 foto praca w um zajawka
W ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia doradczego”, swoją działalność zainaugurowało partnerstwo pod nazwą „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”.
Thumb 1 3 inkbook
Powiat Brzozowski wraz z gminami wchodzącymi w jego skład realizuje projekt pilotażowy pn. „Centrum Wsparcia Doradczego”. Jego zadaniem jest integracja i wzmocnienie współpracy samorządów
Thumb 1 3 korona cyfryzacja
Podczas tegorocznego Forum online 18 grudnia br. zostaną poruszone tematy dotyczące stanu finansów JST w dobie koronawirusa oraz związanymi z nim zawirowaniami w gospodarce.
Thumb 1 3 money6
Rozwój czy stagnacja? – pytają autorzy raportu „Stan finansów JST”. Ostrzegają, że malejące inwestycje samorządowe to mniejsze wpływy z podatków VAT i CIT, a w dalszej perspektywie także PIT.
Thumb 1 3 szczepienia covid 1
9 grudnia na prośbę szefa Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie konsultacyjne online Zarządu ZMP z przedstawicielami rządu w sprawie projektu „Narodowej Strategii Szczepień” przeciwko COVID-19.
Thumb 1 3 infrastruktura kolejowa
Związek przeprowadził badanie ankietowe, które pokazuje skalę nadużyć związanych z uchylaniem się od płacenia podatku od nieruchomości przez podmioty gospodarcze. Mamy dane z 88 gmin.
Thumb 1 3 frl sem14
Podczas najbliższego Forum Rozwoju Lokalnego Związku Miast Polskich, 17 grudnia, po raz pierwszy zaprezentowane zostanie nowe narzędziem samooceny rozwoju instytucjonalnego JST opracowane przez OECD.
Thumb 1 3 275
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy o sprzeciwie miast wobec groźby zgłoszenia przez premiera weta wobec budżetu UE oraz o walce Związku o pieniądze zabrane samorządom przez rządzących.
Thumb 1 3 frl sem13 grafika 1
O znaczeniu firm rodzinnych dla rozwoju miast oraz o ich wpływie na kapitał społeczny i tożsamość wspólnot lokalnych rozmawiali uczestnicy seminarium na temat wewnętrznych potencjałów rozwoju miast.
Thumb 1 3 fundacja batorego
Spadek dochodów podatkowych samorządów jest nieunikniony - tak twierdzą autorzy raportu „Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii” prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska.
Thumb 1 3 zygmunt
Senator Zygmunt Frankiewicz komentuje zwrócenie się samorządowców do Prezydenta RP z wnioskiem w sprawie wystąpienia do TK o zbadanie zgodności „ustawy o podatku zryczałtowanym” z Konstytucją RP.
Thumb 1 3 fot marcin bia ek
Sekretarz Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i ST wysłał dziś wniosek do Prezydenta RP o wystąpienie do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy ws. podatku zryczałtowanego.
Thumb 1 3 nagroda mlodziezy logo
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 pod hasłem „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie“.
Thumb 1 3 fot sejm.gov.pl
Sejm odrzucił senacką rekompensatę dla samorządów w ustawie o podatku zryczałtowanym. Za odrzuceniem tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda już podpisał ustawę.
Thumb 1 3 senat strona
Na posiedzeniu w dniach 25-28 listopada Senat przyjął kilka ważnych przepisów, stanowiących realizację postulatów środowiska samorządowego. Kontynuacja posiedzenia 2 i 3 grudnia.
Thumb 1 3 pocztowka
270 warsztatów, 1700 sesji doradczych, wdrożenie 12 narzędzi – to tylko niektóre z liczb podsumowujących nasze działania w II. etapie projektu predefiniowanego, wspierającego program "Rozwój Lokalny".
Thumb 1 3 odpady webinarium abrys
O tym, jakich doraźnych i docelowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami potrzebują obecnie samorządy i branża komunalna będzie mowa 2 grudnia podczas webinarium. Zaprasza „Przegląd Komunalny”.
Thumb 1 3 kwrist  20 11 25 foto
O pracy zespołu ds. monitorowania finansów oświaty, senackim projekcie dot. zmiany podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej i kolejnej transzy środków z FRIL rozmawiali członkowie KWRiST
Thumb 1 3 konferencja
Minister Klimatu i Środowiska zdecydował o powołaniu długo oczekiwanego przez środowisko samorządowe Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami.
Thumb 1 3 grafika miasto2020
Zapraszamy na trzecią, ostatnią część corocznej konferencji o zarządzaniu miastem. Tym razem tematami spotkania będą relacje pokoleniowe w miastach po pandemii oraz planowanie miast.
Thumb 1 3 frl sem13 1
O znaczeniu firm rodzinnych dla rozwoju miast oraz o ich wpływie na kapitał społeczny i tożsamość wspólnot lokalnych będzie mowa na kolejnym seminarium Forum Rozwoju Miast. Zapraszamy 3 grudnia.
Thumb 1 3 grafika cwd www
Związek Miast Polskich z partnerami przystąpił do kolejnego projektu stworzonego z myślą o wsparciu rozwoju mniejszych miast. Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego skierowany jest do 38 partnerstw JST.
Thumb 1 3 dnb
DNB Bank Polska zaprasza na bezpłatną konferencję online pod patronatem ZMP „Miasta w zielonej perspektywie - szanse i wyzwania”, która odbędzie się 2 grudnia br. o godz. 11.00 .
Thumb 1 3 ue pieni dze aesco group
98 mld zł, w 80 proc. przeznaczonych na inwestycje - tyle jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z unijnych środków. Starczyłoby na wymianę wszystkich autobusów miejskich w Polsce na elektryczne
Thumb 1 3 roman ptak
Roman Ptak apeluje do Mateusza Morawieckiego, żeby rząd wycofał się z planów zawetowania unijnego budżetu i namawia samorządowców, aby się pod jego apelem podpisywali.
Thumb 1 3 covid cor survey
We wspólnym badaniu Komitetu Regionów i OECD ostrzega się, że pandemia jest zagrożeniem dla finansów gmin i regionów w Europie. Wzrost wydatków oraz spadek dochodów zagrozi inwestycjom publicznym.
Thumb 1 3 stary s cz marian cyco
20 listopada 2020 r. zmarł Marian Cycoń, wieloletni burmistrz Starego Sącza, wybitny samorządowiec, poseł na Sejm RP dwóch kadencji. Miał 80 lat.
Thumb 1 3 edukacja pixa 2
Samorządowcy przedstawiają fakty i postulaty na temat sytuacji finansowej polskiej oświaty oraz niedoszacowania części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w l. 2018-2020.
Thumb 1 3 szk0 a pixabay
20 listopada br. o godzinie 11.00 miało się odbyć spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Edukacji i Nauki. Na jego zaproszenie do siedziby resortu przyjechali osobiście samorządowcy.
Thumb 1 3 zarz d zmp 19.11.2020
Podczas obrad 19 listopada br. Zarząd ZMP zabrał głos w sprawie zapowiadanego przez rząd weta Polski wobec budżetu UE i podjął decyzję o konieczności przygotowania własnej Tarczy samorządowej.
Thumb 1 3 water index
Podczas tegorocznego kongresu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit ogłoszono wyniki rankingu Water City Index 2020 (WCI) - statuetki otrzymało 9 miast, które w większości należą do ZMP.
Thumb 1 3 transport elektryczny pixa
2 grudnia br. odbędzie się kolejne spotkanie Forum Innowacyjnego Transportu. Jego tematem będzie Zielony Transport Publiczny, a gościem specjalnym - Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.
Thumb 1 3 2020 np
Przedstawiamy informację o najważniejszych przedsięwzięcia realizowanych przez Związek Miast Polskich w okresie od 1 stycznia do 17 listopada 2020 roku.
Thumb 1 3 grafika miasto2020
24 listopada zapraszamy na drugą część corocznej konferencji o zarządzaniu miastem. Tym razem tematem spotkania będą trendy rozwojowe i wyzwania strategiczne dla europejskich miast na kolejne lata.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP podczas obrad 19 listopada br. wyraził zdumienie, że rząd polskiego państwa, w którego Konstytucji zapisano, że jest demokratycznym państwem prawnym, nie akceptuje właśnie tego warunku.
Thumb 1 3 zdalna nauka
Ministerstwo Finansów informuje, że niezależnie od charakteru świadczenia zapewnienie przez pracodawcę narzędzi do wykonywania pracy zdalnej dla nauczyciela, nie wlicza się do przychodu pracownika.
Thumb 1 3 money5
„Planowane obecnie zmiany to kolejne odebranie dochodów PIT uzyskiwanych od lokalnej spo­łeczności bez rekompensaty i zawłaszczenie części z nich przez budżet państwa” – alarmuje Prezes ZMP.
Thumb 1 3 foto miasto olbrycht3
Jeśli w przyszłym roku UE będzie działała w oparciu o prowizorium budżetowe, nie będzie europejskiego funduszu odbudowy – ostrzega europoseł Jan Olbrycht, jeden z negocjatorów unijnego budżetu.
Thumb 1 3 komputer1
Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w MEN odpowiada na pytania w sprawie rozporządzenia dotyczącego dofinansowania w wysokości 500 zł dla nauczyciela na akcesoria komputerowe.
Thumb 1 3 logo 6 org sam
Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP alarmują w sprawie systemu ochrony zdrowia.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się w czwartek, 19 listopada br., w formie elektronicznej, opiniowane były projekty dotyczące m.in. finansów, gospodarki nieruchomościami i odpadów.
Thumb 1 3 money6
Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wnioskuje do marszałka Tomasza Grodzkiego o zrekompensowanie ubytków w wyniku zmian w podatku zryczałtowanym.
Thumb 1 3 bi goraj listopad 2020
Miasto Biłgoraj złożyło kompletna propozycję projektu w ramach Programu „Rozwój lokalny”. Ubiega się o dofinansowanie rozwojowego projektu pn. „BiłgoRaj. Tu chce się żyć”.
Thumb 1 3 game of the city
Co zrobić, aby miasta były lepszymi miejscami do życia? - UM Województwa Pomorskiego zaprasza na bezpłatną konferencję w ramach projektu UrbCultural Planning 19-21 listopada br.
Thumb 1 3 mr gowo  rozw j lokalny
Zakończono pracę nad wnioskiem aplikacyjnym pt. „Silna Marka Mrągowo” do Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Funduszy Norweskich i EOG 2014 – 2021.
Thumb 1 3 money3
Podczas prac w Komisji, zgodnie z obietnicą resortu, dodano przepisy, które (tak jak w 2020 r.) pozwalają na niezrównoważenie budżetu w 2021 r. o wydatki na COVID i ubytki spowodowane przez pandemię.
Thumb 1 3 gowin 13.11  2
Regularne konsultacje ze środowiskiem samorządowym zadeklarował 13 listopada br. wicepremier Jarosław Gowin podczas e-spotkania z przedstawicielami ogólnopolskich korporacji samorządowych.
Thumb 1 3 frl12 2
13 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany z punktu widzenia planowania strategicznego samorządów.
Thumb 1 3 frl sem12 1 poprawiona
O współpracy pomiędzy JST – w kontekście nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w oparciu o doświadczenia miast – mówiono podczas kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
Thumb 1 3 mo
Urząd m.st. Warszawy zaprasza przedstawicieli samorządów na tegoroczną edycję wydarzenia „Miejsca Otwarte. Spotkania online o przestrzeniach sąsiedzkich” w dniach 17-19 listopada br.
Thumb 1 3 mwi
24. Konferencja „Miasta w Internecie” odbędzie się pod hasłem CYFROWEJ TRANSFORMACJI SAMORZĄDÓW. Spotkanie odbędzie się 19 listopada br. za pośrednictwem platformy ClickMeeting.com.
Thumb 1 3 od r
Redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” zaprasza 18 listopada br. na webinarium przeznaczone zarówno dla samorządów, jak i branży komunalnej.
Thumb 1 3 pisop pixa
Zespół think tanku przy Centrum PISOP, ośrodku sieci SPLOT w Poznaniu/Lesznie, wypracował trzy sprawdzone już rozwiązania skierowane dla jednostek samorządowych dotyczące obszaru pożytku publicznego.
Thumb 1 3 powietrzna akademia
Rusza jesienna edycja projektu Powietrznej Akademii Airly, Veolia i Onet. To bezpłatne zajęcia on-line dla uczniów szkół podstawowych, które mają pomóc w edukacji domowej.
Thumb 1 3 frl sem12 1 poprawiona
W czwartek, 12 listopada zapraszamy na transmisję kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem spotkanie będzie poświęcone współpracy pomiędzy JST tworzącymi obszary funkcjonalne.
Thumb 1 3 pexels cottonbro 3943716
Na ostatnim posiedzeniu, w dniu 28 października o 16:44, Sejm uchwalił najbardziej antysamorządową ustawę w obecnej kadencji, okradając samorządy z PIT-u.
Thumb 1 3 dokumenty
Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym, minister Paweł Szefernaker, ogłosił ważny komunikat dotyczący realizacji ustaleń ze spotkania Premiera ze Stroną Samorządową.
Thumb 1 3 kongres obywatelski zapis wideo
Jaka Polska wobec wyzwań przyszłości? – pod tym hasłem odbył się 17 października XV Kongres Obywatelski. Spotkanie to, ze względu na panującą epidemię, miało charakter online.
Thumb 1 3 foto wniosek
Konin walczy o Fundusze Norweskie. 29 października miasto złożyło dokument opracowany w ramach Programu „Rozwój lokalny". Opisano w nim 114 przedsięwzięć, które mogą być zrealizowane w mieście.
Thumb 1 3 miasto2020 2
We wtorek 17 listopada zapraszamy na pierwszą część corocznej konferencji o zarządzaniu miastem. Spotkaniu, które odbędzie się on-line w trzech terminach, można przysłuchiwać się za pomocą Facebooka.
Thumb 1 3 green city accord
CEMR ogłosiła otwarcie Green City Accord , nowej europejskiej inicjatywy mającej na celu zachęcenie miast do stania się zdrowszymi, czystszymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska.
Thumb 1 3 frl sem12 1 poprawiona
Współpraca pomiędzy JST tworzącymi obszary funkcjonalne oraz korzyści płynące z podejmowania wspólnych, zintegrowanych działań będą tematem kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
Thumb 1 3 274
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy przede wszystkim o tym, jak miasta radzą sobie z kryzysem wywołanym pandemią, czego oczekują od rządu i w jaki sposób przygotowują się na nowe wyzwania.
Thumb 1 3 nab r lekcja enter
Samorządy oraz placówki doskonalenia nauczycieli mogą ubiegać się o sfinansowanie szkoleń nauczycieli szkół wszystkich typów w zakresie edukacji cyfrowej. Maksymalna kwota grantu to 450 tys. złotych.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Komunikat dotyczy ograniczeń nakładanych podczas II fazy pandemii. Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie RM w sprawie pracy zdalnej urzę­dów - pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową KW.
Thumb 1 3 myslowice zielona pracownia 1
Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządy i ST zwraca się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o pilne spotkanie w celu przekaza­nia uwag i propozycji dotyczących funkcjonowania systemu oświaty.
Thumb 1 3 frl sem11 po bez godziny
Instrumenty i narzędzia wspierające rozwój – zarówno finansowe, jak i instytucjonalne – były tematem jedenastego już seminarium FRL o wewnętrznych potencjałach rozwoju małych i średnich miast.
Thumb 1 3 frm
O przyjaznym mieście z bezpiecznymi ulicami i przestrzenią do wspólnego spędzania czasu, nowoczesnej edukacji oraz kompetencjach przyszłości będzie mowa na bezpłatnym FRM 4 i 5 listopada br.
Thumb 1 3 m.morawiecki
Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z samorządowcami na pilnie zwołanym spotkaniu w sprawie rozporządzenia o przejściu na zdalny tryb pracy urzędów administracji samorządowej od wtorku, 3 listopada
Thumb 1 3 curulis analiza oszcz dno ciowa baner
Poznaj wpływ lockdownu na finanse JST z całej Polski. Zapoznaj się z BEZPŁATNĄ analizą, dowiedz się gdzie szukać oszczędności i zaplanuj działania naprawcze.
Thumb 1 3 buzek ranking
Gliwice, Morawica i Kleszczów to liderzy tegorocznego Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w swoich kategoriach. Laureatem Fundamentu Rzeczpospolitej im. M. Kuleszy został Jerzy Buzek.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Współprzewodniczący i sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze Strony Samorządowej reagują na insynuacje ministra Pawła Szefernakera.
Thumb 1 3 niepodleg a do hymnu
Biuro Programu „Niepodległa”, jak każdego roku, zaprasza do włączenia się w akcję „Niepodległa do hymnu”. Jednak z powodu pandemii zachęca do przygotowania kameralnych wydarzeń.
Thumb 1 3 przasnysz um
W dniu 27 października 2020 r. Rada Miejska w Przasnyszu przyjęła dwa strategiczne dla przyszłości miasta dokumenty: Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego.
Thumb 1 3 abc
Samorządowcy domagają się pilnego spotkania z ministrem edukacji i nauki. Potrzebne jest też niezwłoczne rozpoczęcie prac zespołu ds. monitorowania finansów oświaty, bo sytuacja jest coraz trudniejsza
Thumb 1 3 targ
W odniesieniu do opłaty targowej najnowszy projekt ustawy „covidowej” zakłada zawieszenie jej poboru w roku 2021 - jednak z tytułu utraconych dochodów gminy mają otrzymać rekompensatę.
Thumb 1 3 samorz forum kapiota u i finans w
Trwa osiemnasta edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, organizowanego co roku przez wydawnictwo Municypium – wcześniej w Katowicach, w tym roku – w formule online.
Thumb 1 3 finanse 4
Desygnowany przez stronę samorządową KWRiST na współprzewodniczącego Zespołu ds. monitorowania finansów oświaty, Marek Wójcik prosi MFFiPR o pilne uruchomienie tego zespołu.
Thumb 1 3 opieka zdrowotna
Przedstawiciel ZMP rekomenduje negatywną opinię wobec projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Thumb 1 3 odbudowa
W załączeniu publikujemy prezentację na temat Krajowego Planu Odbudowy (KPO), którą przedstawiła na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w zeszłym tygodniu b. minister funduszy i polityki regionalnej
Thumb 1 3 mielec z lotu ptaka 027
W Mielcu trwają intensywne prace nad przygotowaniem kompletnego projektu w ramach Programu Rozwój Lokalny.
Thumb 1 3 frl sem11 3
„Instrumenty i narzędzia wspierające rozwój - aspekty finansowe i instytucjonalne” – to tytuł kolejnego seminarium w ramach cyklu poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast.
Thumb 1 3 grafika frl sem10
Jak budować potencjał wewnętrzny miast poprzez zintegrowane zarządzanie środowiskiem, energią i odpadami – o tym rozmawiano podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego zorganizowanego przez ZMP.
Thumb 1 3 hackathon
PFR i GovTech Polska organizują „Hackathon dla Miast”, w którym programiści pomogą miastom i ich lokalnym społecznościom w walce ze skutkami kryzysu. Do 3 listopada miasta mogą zgłosić swoje wyzwania.
Thumb 1 3 foto wizyta studyjna porsgrunn
Ponad 50 przedstawicieli miast – burmistrzów, prezydentów i pracowników urzędów – uczestniczyło w wizytach studyjnych, jakie w formule on-line odbyły się w norweskich miastach Porsgrunn i Arendal.
Thumb 1 3 dni planisty grafika
Tegoroczna ogólnopolska konferencja naukowa „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi” odbędzie się 22-23 października 2020 r. w formie zdalnej.
Thumb 1 3 grafika strona frl www
Strona internetowa pod adresem www.Forum-Rozwoju-Lokalnego.pl to platforma wiedzy i praktyki samorządowej, gdzie omawia się, wyjaśnia, promuje nowe rozwiązania sprzyjające rozwojowi polskich miast.
Thumb 1 3 grafika frl sem10
W czwartek zapraszamy na transmisję dziesiątego już seminarium on-line Forum Rozwoju Lokalnego, poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w Polsce.
Thumb 1 3 szk0 a pixabay
Samorządowcy rozmawiali z wiceministrami edukacji o tym, jak usprawnić podejmowanie decyzji w sprawie pracy szkół w dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemii
Thumb 1 3 kongres obywatelski 2020
Jaka Polska wobec wyzwań przyszłości? – pod tym hasłem odbył się w ostatnią sobotę, 17 października, XV Kongres Obywatelski. Spotkanie to, ze względu na panującą epidemię, miało charakter online.
Thumb 1 3 koronawirus bezpiecze stwo
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi zasadami i ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 według stanu prawnego na dzień 17 października 2020 r.
Thumb 1 3 o fundacji 1
Zapraszamy na przegląd rozwiązań EdTech „POLSKIE INNOWACJE W EDUKACJI”, który odbędzie się 23 października br. w trybie hybrydowym
Thumb 1 3 fb 14 mld z
16 października wysłaliśmy do miast ZMP apel Prezesa Związku o aktywność w sprawie finansów samorządowych oraz o wypełnienie ankiety na temat inwestycji, których miasta nie będą mogły zrealizować.
Thumb 1 3 pisanie 2
Zapraszamy do dzielenia się na stronie Związku - w nowej, specjalnie utworzonej zakładce - swoimi refleksjami i opiniami w formie felietonów dotyczących aktualnych, gorących tematów.
Thumb 1 3 tory
Felieton Andrzeja Porawskiego, dyrektora Biura ZMP.
Thumb 1 3 finanse miast
Do dnia 16 października Biuro Związku otrzymało wyniki ankiety nt. finansów miast po III kwartałach 2020 r., w porównaniu z identycznym okresem sprawozdawczym z lat 2018 i 2019 (w ujęciu kwartalnym).
Thumb 1 3 srebrna gospodarkla
Czy potrafimy projektować z myślą o osobach starszych? W którym kierunku powinien rozwijać się system wsparcia dla seniorów i seniorek? Srebrna gospodarka tematem webinarium #TransferHUB.
Thumb 1 3 kfm piotr zawada
III Krajowe Forum Miejskie poświęcono przedstawieniu projektu założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023 oraz prowadzonym i planowanym działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.
Thumb 1 3 dziedzictwo kulturpwe webianrium
Z okazji 40-lecia wpisu „Historycznego Centrum Warszawy” na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 75-lecia jego odbudowy 21 października odbędzie się międzynarodowe webinarium.
Thumb 1 3 if mi dzynarodowa konferencja
Projektowaniu dostępnych, bezpiecznych, elastycznych i zrównoważonych miast poświęcona będzie bezpłatna konferencja on-line z udziałem architektów, przedstawicieli świata nauki i aktywistów miejskich.
Thumb 1 3 foro komisja polityki spo 2
Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz bezdomność w dobie pandemii to m.in. tematy, o których rozmawiano podczas kolejnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej ZMP.
Thumb 1 3 zmp ump
W Oświadczeniu z 13 października Prezesi ZMP i UMP zgłaszają postulaty dotyczące walki z pandemią oraz deklarują wolę daleko idącej współpracy z rządem zmierzającej do rozwiązania sytuacji kryzysowej.
Thumb 1 3 foto 13.10 h
Zarząd ZMP 13 października br. zdecydował o podjęciu konkretnych działań legislacyjnych i informacyjnych, mających na celu obronę finansów miast, które są w coraz bardziej krytycznym stanie.
Thumb 1 3 finanse miast
W pierwszym dniu ankiety po trzech kwartałach otrzymaliśmy dane z 91 miast (PIT) oraz 83 miast (CIT). Wynika z nich, że spadek dochodów z PIT wynosi blisko 7% rok do roku, a dochodów z CIT – prawie 8%
Thumb 1 3 kongres obywatelski
17 października odbędzie się XV Kongres Obywatelski. Będzie możliwość uczestniczenia w nim także on-line. Jedna z sesji tematycznych poświęcona będzie wyzwaniom przyszłości w polskich miastach.
Thumb 1 3 polsko niemieckie partnerstwa publikacja
Istnienie partnerstw miast jest siłą napędową relacji polsko-niemieckich – wynika z pierwszego kompleksowego badania tej formy współpracy. Właśnie ukazała się publikacja podsumowująca badanie.
Thumb 1 3 webinar
Nieodpłatny webinar pt. „Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa” odbędzie się w najbliższy czwartek, 15 października.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Kolejne posiedzenie Zarządu online odbyło się 13 października 2020 r. Rozmawiano o sytuacji epidemicznej oraz o finansach miast.
Thumb 1 3 stocznia inkubator pomys w
Jak sprawić, by osoby z różnych powodów wykluczone z życia społecznego stały się jego uczestnikami? Jak wyrównywać szanse? Trwa nabór do Inkubatora pomysłów, gdzie można zgłaszać skuteczne rozwiązania
Thumb 1 3 zmp ump
Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich wystosowały 9 października apel do Ministra Zdrowia o wydanie decyzji o możliwości przejścia szkół na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP apeluje do rządzących o wycofanie się z kontrowersyjnych ustaw, zaprzestanie jałowych sporów i podjęcie działań, które pozwolą na skuteczne zmierzenie się z rosnącą dynamiką zachorowań
Thumb 1 3 skarzysko  banner.jpg
Miasto zaprasza 6 listopada br. na Międzynarodowe Forum Inwestycyjne, które będzie poświęcone przede wszystkim warunkom prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19.
Thumb 1 3 zmp 158 web 1
Prezes ZMP apeluje do prezydentów i burmistrzów o skierowanie na ręce posłów i senatorów wystąpień z żądaniem rekompensaty wprowadzanych w wyniku zmian ustawowych ubytków w dochodach własnych JST.
Thumb 1 3 m odzie hajnowka pl
Wrzesień był miesiącem bardzo intensywnych prac nad Programem Rozwoju Lokalnego. Zespół Miejski spotkał się z młodzieżą hajnowskich szkół średnich. Rozmawiano o ich pomysłach na rozwój miasta.
Thumb 1 3 grafika frl sem10
Budowa potencjału wewnętrznego miast poprzez zintegrowane zarządzanie środowiskiem, energią i odpadami będzie tematem kolejnego seminarium on-line w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Thumb 1 3 fb zmp
14 i 15 października odbędą się sesje szkoleniowe dla osób odpowiedzialnych za informację i public relations w polskich miastach. Zapraszamy do rejestracji.
Thumb 1 3 koronawirus
Spotkanie dotyczyło sytuacji epidemicznej w Polsce i włączenia samorządowców w proces konsultacji projektu rozporządzenia dotyczącego wprowadzania obostrzeń w żółtych i czerwonych strefach
Thumb 1 3 pomoc spo czna proejkt
Fundacja Polskiej Akademii Nauk realizuje bezpłatne doradztwo dla przedstawicieli JST oraz ośrodków pomocy społecznej w zakresie opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Thumb 1 3 polskie pieni dze
Zarząd ZMP podjął stanowisko w sprawie konieczności pilnego podjęcia rzetelnych rozmów o stanie finansów JST, w którym stanowczo domaga się pełnej rekompensaty ubytków w dochodach własnych samorządów.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP podjął 30 września br. stanowisko w sprawie dalszej budowy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, w którym popiera zmiany w ucpg, ale też zgłasza swoje propozycje systemowe.
Thumb 1 3 zmp ump
Miasta nie kwestionując potrzeby pilnego wprowadzenia rozwiązań, które ułatwią zatrzymywanie wody i poprawią dostępność zasobów wodnych w Polsce, domagają się m.in. adekwatnego finansowania zadań.
Thumb 1 3 envicon 2
W dniach 19 i 20 października odbędzie się 24. edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Miasta członkowskie ZMP otrzymały zaproszenie do bezpłatnego udziału on-line w kongresie.
Thumb 1 3 webinar
Bezpłatny webinar dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych, który odbędzie 13 października br. o godz. 10.00 poprowadzą eksperci PFR TFI
Thumb 1 3 finanse
Udostępniamy naszym miastom członkowskim comiesięczną aktualizację bazy źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Wszystkie rozdrobnione informacje zebrane są w jednym miejscu.
Thumb 1 3 273
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy o finansach miast oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Pokazujemy, jak Ciechanów i Ostrów Wlkp. realizują innowacyjne działania poprawiające jakość życia.
Thumb 1 3 u mnie u ciebie 2
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ogłasza program skierowany do przedstawicieli wybranych partnerstw, tak aby wesprzeć je w rozwijaniu wymiany młodzieży oraz współpracy między instytucjami.
Thumb 1 3 foto 10a
Podczas posiedzenia 30 września 2020 r. członkowie Zarządu ZMP podjęli stanowiska w sprawach - konieczności pilnego podjęcia rzetelnych rozmów o stanie finansów JST oraz gospodarki odpadami.
Thumb 1 3 spotkanie 30 wrze nia 2
Po serii spotkań i warsztatów Zespołu Miejskiego z doradcami Związku Miast Polskich w Przemyślu rozpoczęły się intensywne prace nad ostatecznym kształtem naszego projektu w ramach Funduszy Norweskich.
Thumb 1 3 dsc 5525
Samorządowcy skrytykowali projekt nowelizacji ustawy o podatku PIT, CIT oraz o ryczałcie, który przyniesie ubytek 1,4 mld budżetom samorządowym. Chcą rozmawiać o nim z wiceministrem finansów
Thumb 1 3 niepo omice
Burmistrz Roman Ptak odwieszony w czynnościach służbowych. Tym samym po 299 dniach może wrócić do pełnienia funkcji burmistrza miasta i gminy Niepołomice.
Thumb 1 3 forsa
Samorządy i spółki komunalne będą potrzebować dalszego wsparcia by utrzymać aktywność inwestycyjną wynika z badania, które przeprowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.
Thumb 1 3 zmp ump
ZMP i UMP stanowczo protestują przeciwko zapisom wprowadzonym do projektów ustaw dotyczących podatków, które spowodują ubytek w budżetach JST rzędu 14,1 mld. zł w ciągu 10 lat obowiązywania ustaw.
Thumb 1 3 30 lat
Zapraszamy do obejrzenia filmu, zrealizowanego dla ZMP, którego premiera miała miejsce 30 września br. Film powstał w związku z tegoroczną 30. rocznicą pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Dziewiąte już posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich - w formie elektronicznej - rozpoczęło się o godz. 12.00 w środę 30 września br. od premiery filmu „1990. Narodziny samorządu”.
Thumb 1 3 sprz tanie wiata fb fund nasza ziemia fina 1
Ponad tonę odpadów zebrano w miniony weekend w samych tylko Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu podczas 27. Finału Akcji Sprzątania Świata. W całej Polsce trwały w tych dniach akcje terenowe.
Thumb 1 3 dost pna szko a
Czy polska szkoła może być miejscem, w którym każde dziecko będzie mogło rozwinąć swój potencjał, niezależnie od ograniczeń niepełnosprawności? 1 października rusza projekt „Dostępna Szkoła”.
Thumb 1 3 ary 09.20
Miasto pracuje nad wnioskiem do Programu „Rozwój Lokalny” - zebrano 165 pomysłów mieszkańców do nowej ścieżki rozwoju miasta w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”, obecnie trwa ich analiza.
Thumb 1 3 p ock forum ppp
Na zakończenie Międzynarodowego Forum PPP, które 22 i 23 września odbyło się w Płocku ogłoszono laureatów konkursu „Praktycy PPP”. Nagrodzono projekty już zrealizowane oraz dopiero planowane.
Thumb 1 3 foto seminarium ppp
23 września Związek Miast Polskich zorganizował kolejne seminarium on-line poświęcone rozwojowi małych i średnich miast. Rozmawiano o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Thumb 1 3 slz 2020  23.09.20
Tarnowo Podgórne i Lublin to zwycięzcy konkursu wyłonieni przez samych 6 finalistów konkursu podczas konferencji podsumowującej online 23 września 2020 r.
Thumb 1 3 elektro mieci
MB Recycling wraz partnerami proponują miastom udział w projekcie Elektryczne Śmieci - każde miasto, które dołączy do niego, otrzyma bezpłatnie nowoczesne czerwone pojemniki na elektryczne śmieci.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Chodzi o oświadczenie MSZ Norwegii dotyczące pozbawienia możliwości korzystania ze środków Nor­weskiego Mechanizmu Finansowego polskich JST, które podjęły uchwały o strefach wolnych od LGBT.
Thumb 1 3 pfr agademia miast 1
21 września ruszyła pierwsza edycja Akademii Miast Przyszłości zorganizowana przez Polski Fundusz Rozwoju. Ze wsparcia ekspertów w podnoszeniu kompetencji samorządowców skorzysta 71 średnich miast.
Thumb 1 3 foto forum ppp strona
Płock już po raz czwarty zaprosił przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i firm prywatnych do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.
Thumb 1 3 logo zmp 2
ZMP prosi miasta o pilne wpisanie nauczycieli do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), gdyż nieuzupełnienie tych danych spowoduje umniejszenie subwencji oświatowej.
Thumb 1 3 telekomunikacja
Jakie znaczenie będzie miała technologia 5G w samorządach? - 23 września o godzinie 13.00 Serwis Samorządowy PAP zaprasza na wideoczat z ekspertami ds. telekomunikacji i pól elektromagnetycznych.
Thumb 1 3 frl sem9 grafika
Zapraszamy na transmisję dziewiątego już seminarium on-line Forum Rozwoju Lokalnego, poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w Polsce.
Thumb 1 3 klasa 1
Prezentujemy zestawienie różnych wariantów modeli finansowania oświaty, zgłaszane przez różne środowiska, a zebrane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, i prosimy o uwagi.
Thumb 1 3 sprawiedliwo
Miasto Przasnysz składa skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie roszczeń niepublicznego przedszkola o uzupełnienie dotacji i prosi Prokuraturę Krajową o pomoc.
Thumb 1 3 ecomiast2020
Od 21 do 25 września 2020 r. będzie trwać online Międzynarodowa Konferencja „Eco-Miasto 2020. Energia Zmian”.
Thumb 1 3 prezydent krzysztof uk scaled e1591692997381
Miasta UMP zamknęły pierwsze półrocze 2020 r. deficytem 16 mln zł, i należy się spodziewać, że w drugim półroczu br. nastąpi dalszy przyrost tego deficytu - pisze Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Thumb 1 3 logo ump
Resort finansów forsuje optymistyczną wersję sytuacji finansowej JST, a prawda wygląda trochę inaczej - do słów w DGP Sebastiana Skuzy, wiceministra finansów, odnosi się ekspert dr Aleksander Nelicki.
Thumb 1 3 frl sem8 grafika
Ocenie sytuacji finansowej miast oraz prezentacji narzędzi do analiz finansowych poświęcone było ósme seminarium on-line na temat wewnętrznych potencjałów rozwoju małych i średnich miast w Polsce.
Thumb 1 3 ue or dzie
To było polityczne wydarzenie sezonu: 16 września Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen wygłosiła swoje pierwsze orędzie o stanie Unii Europejskiej.
Thumb 1 3 centrum zdrowia kobiety i dziiecka zabrze
W tej chwili resort zdrowia nie prowadzi prac nad centralizacją szpitali samorządowych, zapewniała wiceminister zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko podczas zespołu KWRIST
Thumb 1 3 p ock forum ppp
Już zrealizowane bądź dopiero planowane inwestycje samorządowe można zgłaszać do konkursu na Najlepsze Projekty PPP, który jest organizowany w ramach Międzynarodowego Forum PPP w Płocku.
Thumb 1 3 dsc 5460
Pierwszym doświadczeniom związanym z funkcjonowaniem placówek oświatowych po powrocie uczniów do szkół, a także finansowaniu oświaty poświęcone było specjalne spotkanie KWRiST 15 września.
Thumb 1 3 tory tramwajowe
Dzięki interwencji Związku Miast Polskich w kwestii projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, miasta będą mogły w dalszym ciągu budować linie tramwajowe w pasie drogowym.
Thumb 1 3 you tube  ty decydujesz
„To Ty decydujesz” to nazwa kanału na „You Tube”, który będzie m.in. edukował i promował polską gospodarkę i polskie produkty - zachęcamy do subskrybowania pierwszych filmików.
Thumb 1 3 pol niem grupa robocza 2
O zielonej rewitalizacji miast oraz wielokulturowości rozmawiali członkowie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej. Mówiono także o skutkach społecznych i gospodarczych pandemii COVID.
Thumb 1 3 piast w foto narada obywatelska
Ponad miesiąc trwała w Piastowie narada obywatelska z mieszkankami i mieszkańcami miasta. Jej tematem był rozwój centrum miasta oraz przyszłość gminy. Finałem narady było wysłuchanie obywatelskie.
Thumb 1 3 szpital 2
Pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych w związku z ostatnimi informacjami medialnymi na temat pozbawienia JST możliwości prowadzenia szpitali zwraca się do Ministra Zdrowia o pilne wyjaśnienia.
Thumb 1 3 lider2020
ZMP zaprasza 23 września na konferencję online podsumowującą ogólnokrajowy „Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2020. Samorząd jako pracodawca - Dialog społeczny dla godnej pracy”.
Thumb 1 3 frl sem8 grafika
Dzisiaj o godz. 10.00 zapraszamy na transmisję ósmego seminarium on-line Forum Rozwoju Lokalnego, poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w Polsce.
Thumb 1 3 legnica  smart
9 września na spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, zaprezentowano diagnozę problemów miasta oraz koncepcję nowej ścieżki rozwoju.
Thumb 1 3 szkolenia zarz dzanie szpitalami
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania, zdrowia publicznego i badań klinicznych.
Thumb 1 3 img 5764
Miasto w ramach przygotowania wniosku do programu Rozwój Lokalny spotkało się we wrześniu z interesariuszami na warsztatach.
Thumb 1 3 ary 2
8 września br. odbyły się w mieście warsztaty „Analiza ryzyka” z Wiesławą Kwiatkowską, doradcą miast z ZMP, które mają pomóc przy przygotowaniu wniosku do programu Rozwój Lokalny.
Thumb 1 3 akcja sprz tanie wiata.jpg
Już wkrótce – 18-20 września – Wielki Finał tegorocznej akcji „Sprzątanie świata”. Mimo pandemii Covid-19 nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom! Zachęcamy do organizowania akcji terenowych.
Thumb 1 3 praca w biurze
Dąbrowa Górnicza, Lublin, Kraków, Zabrze, powiat Nowy Targ i gmina wiejska Tarnowo Podgórne to finaliści konkursu SLZ Samorząd jako pracodawca, których wyłoniła komisja konkursowa 8 września.
Thumb 1 3 gospodarowanie mieniem
Redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” zaprasza 27 października br. na konferencję, nad którą patronat objął Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Związek Miast Polskich.
Thumb 1 3 frl sem9 2
Przykłady projektów zrealizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także szerokie korzyści z PPP dla miast zostaną omówione podczas kolejnego seminarium poświęconego rozwojowi lokalnemu.
Thumb 1 3 dsc01249
Prezydent Legnicy zaprosił mieszkańców i organizacje społeczne do wspólnego opracowania projektu pn. „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do życia i rozwoju”.
Thumb 1 3 stalowa wola  impreza
W Stalowej Woli trwają intensywne prace nad nową ścieżką rozwoju. Odbywają się wydarzenia konsultacyjne - imprezy plenerowe na błoniach dla młodych ludzi oraz spotkania z ekspertami.
Thumb 1 3 bezpiecze stwo ruchu drogowego pixa
Rozpoczęła się rekrutacja do organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury szkoleń z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Thumb 1 3  d smart city expo
Nowoczesne technologie, produkty i usługi służące do stworzenia lepiej zarządzanego, bardziej ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom miasta prezentowane będą podczas Smart City Expo Poland w Łodzi.
Thumb 1 3 ostrow wielkopolski wielkopolska vii2018 260
Ostrowianie mają mnóstwo pomysłów na poprawę jakości życia w mieście - teraz mają szansę na wspólne pozyskanie nawet 40 mln zł na ich realizację. Do 13 września br. można zgłaszać swoje propozycje.
Thumb 1 3 konin strona
Minione wakacje sprzyjały w Koninie intensywnej pracy nad nową ścieżką rozwoju miasta. Zespół miejski pokazał mieszkańcom, jak tworzony jest ten dokument i co zawiera. Zaprosił także do dyskusji.
Thumb 1 3  obek 1
Od 7 września trwa nabór do tegorocznej edycji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym JST mogą się starać o dofinansowanie nawet do 33 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku.
Thumb 1 3 ppp logo
Rozwiązania przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju środowiska, ochrony środowiska oraz poprawy klimatu będą promowane w konkursie na nowe projekty infrastrukturalne do realizacji w formule PPP.
Thumb 1 3 272
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy dużo o wodzie. To gorący i aktualny temat w miastach, taki też był podczas mijającego lata. Czy woda jest potencjałem rozwoju czy bardziej źródłem problemów
Thumb 1 3 budowa
Doraźne rządowe programy nie zmienią na trwałe sytuacji finansowej JST, pomagając zasypać tylko na chwilę największe dziury w budżetach biedniejszych samorządów - pisze Jacek Krzemiński.
Thumb 1 3 eucf
Do zamknięcia naboru wniosków w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (European City Facility - EUCF) pozostał zaledwie miesiąc – termin upływa 2 października br.
Thumb 1 3 frl sem8 2
Ocena obecnej i przyszłej sytuacji finansowej miast będzie tematem ósmego seminarium on-line poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w Polsce. Zapraszamy 17 września!
Thumb 1 3 europ tydzie miast i region 2020
Ruszyły zapisy na wydarzenia tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. To największe doroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej.
Thumb 1 3 ycie region w 1
Przed jakimi wyzwaniami stoją miasta metropolie i regiony? Czy COVID-19 przyspieszy zmianę? - na te pytania starają się odpowiadać samorządowcy i eksperci, m.in. A. Porawski, dyrektor Biura ZMP.
Thumb 1 3 7
Podczas posiedzenia online Zarządu ZMP 28 sierpnia 2020 roku podjęto decyzję o kontynuowaniu prac nad systemowymi zmianami w gospodarce odpadami.
Thumb 1 3 foto jaros aw jaroslove
Tablice Marzeń stanęły w Jarosławiu. Na tablicach zostały umieszczone pytania: za co kochasz Jarosław?, Jaki jest Jarosław Twoich marzeń?, Jak rozwinąć Jarosław? Jak wydać 40 mln na rozwój?
Thumb 1 3 grafika markowemiasto 2
27 i 28 sierpnia Związek Miast Polskich zorganizował kolejne seminarium on-line poświęcone rozwojowi małych i średnich miast. Rozmawiano o strategiach marketingowych miast i marce miasta.
Thumb 1 3 o wiata konferencja strony samorzadowej komisji wspolnej rzadu i samorzadu terytorialnego
Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego odpowiedzialność za bezpieczeństwo przedszkolaków, uczniów i nauczycieli przerzucona jest na samorządy i dyrektorów – mówi strona samorządowa Komisji Wspólnej
Thumb 1 3 kwrist
Debata o finansowaniu oświaty przeniesiona na wrzesień, gdyż minister edukacji narodowej nie mógł uczestniczyć w sierpniowym spotkaniu. Dyskusja dotyczyła przygotowań na powrót uczniów do szkół
Thumb 1 3 sprz tanie wiata foto fb
Już po raz 27. ruszyła największa polska akcja ekologiczna „Sprzątanie świata”. Mimo pandemii Covid-19 nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom! ZMP dołączył do patronów akcji.
Thumb 1 3  tarno w  rynek 02
Do 11 września można zgłaszać pomysły na przedsięwzięcia do miejskiego projektu, który zostanie zgłoszony do Programu „Rozwój Lokalny” - informuje Urząd Miasta Tarnowa.
Thumb 1 3 akademia miast przysz os ci grafika
Do 4 września trwa rekrutacja do Akademii Miast Przyszłości PFR - innowacyjnego bezpłatnego programu edukacyjnego dla samorządowców. Dedykowana jest urzędnikom z miast średniej wielkości.
Thumb 1 3 grafika markowemiasto 2
Jak tworzyć i wdrażać udane strategie marketingowe miast – to jeden z tematów kolejnego, siódmego już seminarium on-line poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast.
Thumb 1 3 ostr w wlkp 15 lat w ue
Zachęcamy miasta do wypełnienia krótkiej ankiety na temat współpracy polskich miast z partnerami za granicą. Jak „koronakryzys” wpłynął na tą kooperację i jakie powstały nowe jej formy i sposoby.
Thumb 1 3 kontakt
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę po raz kolejny na potrzebę aktualizacji danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej przez JST.
Thumb 1 3 foto warsztaty 1
21 i 26 sierpnia w Nakle nad Notecią odbyły się warsztaty z Zespołem Kluczowych Specjalistów ds. przygotowania projektu działań rozwojowych miasta oraz Radą Rozwoju w ramach Programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 debata miejska
W Starachowicach podczas debaty miejskiej 20 sierpnia rozmawiano o wizji miasta. Debata rozpoczęła cykl spotkań z mieszkańcami poświęconych rozwojowi Starachowic.
Thumb 1 3 lider2020
Do 7 sierpnia br. zbieraliśmy zgłoszenia do edycji konkursu „Samorząd jako pracodawca - Dialog społeczny dla godnej pracy” - konferencja podsumowująca odbędzie się 23 września br. online.
Thumb 1 3 nowa cie ka 2
Miasto Hajnówka pracuje nad koncepcją rozwoju, który pozwoli na pozyskanie środków z Programu „Rozwój lokalny”. Stawką jest 10 mln euro, takie środki otrzyma tylko 15 miast w Polsce.
Thumb 1 3 foto seniorzy 2
W Skarżysku-Kamiennej trwają prace nad stworzeniem projektu w ramach Programu „Rozwój lokalny”. Miasto zachęca mieszkańców do włączenia się w ten proces i zgłaszania swoich uwag i propozycji.
Thumb 1 3 logo zmp 2
28 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu ZMP online, podczas którego zostały zaopiniowane projekty ustaw dotyczące m.in. przeciwdziałania skutkom suszy i podatku dochodowego od osób prawnych.
Thumb 1 3 miasto w trybie nadzwyczajnym grafika
Fundacja im. Stefana Batorego oraz Fundacja Lepsze Niepołomice zapraszają na kolejną debatę z cyklu „Polska samorządów” 26 sierpnia (środa), godz. 18:00-19:30.
Thumb 1 3 skyway 2017
Toruński Skyway Festiwal w tym roku odbędzie się w wersji drive-through. To niemal 5 km świetlnej trasy. Do tej pory odbywał się w murach miasta, w dobie pandemii został przeniesiony na lotnisko
Thumb 1 3 p ock ppp
Miasto Płock zaprasza na Międzynarodowe Forum PPP w formie wirtualnej konferencji, które odbędzie się 22 i 23 września.
Thumb 1 3 pr d
Redakcje - Przeglądu Komunalnego oraz Energii i Recyklingu zapraszają 29 września 2020 r. na hybrydowe wydarzenie, dające możliwość udziału osobistego lub w relacji online na platformie internetowej.
Thumb 1 3 logo zmp 2
„ZMP od ponad dwóch lat domaga się – w sposób konstruktywny, bo z przedłożeniem pod rozwagę i dyskusję własnego projektu – odpowiedzialnego podjęcia problemu wynagrodzeń w sektorze publicznym.”
Thumb 1 3 henryk wujec 1
Dziś – w dniu setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej i w święto Wniebowzięcia Tej, którą wielu żołnierzy widziało unoszącą się nad polem bitwy – zmarł Henryk Wujec.
Thumb 1 3 rm
Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadza istotne zmiany (Dz.U. 2020, 1378). Trzeba je możliwie szybko uwzględnić w pracach dotyczących strategii i programów rozwoju miast.
Thumb 1 3 starachowice 2
- Wkraczamy w kolejny etap prac nad Planem Rozwoju Lokalnego - tym razem chcielibyśmy zaprosić mieszkańców do udziału w debacie miejskiej - mówi prezydent miasta.
Thumb 1 3 nowa wiedza
Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie społecznie odpowiedzialnego terytorium wśród JST lub ich jednostek organizacyjnych poprzez szkolenia, doradztwo i wizyty studyjne.
Thumb 1 3 goleni w  prl
12 sierpnia w Goleniowskim Domu Kultury spotkali się zainteresowani projektem gminy Goleniów „Inteligentne Miasto Goleniów – skok w nowoczesność” w ramach programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 ecs 40
Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz zaprasza samorządy na obchody 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych 31 sierpnia oraz rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 1 września 2020 r.
Thumb 1 3 szko a  klasa
Organizacje samorządowe, w tym ZMP, wystosowały do MEN list, w którym wskazują na problemy oraz niezbędne do precyzyjnego uregulowania zagadnienia związane z organizacją roku szkolnego.
Thumb 1 3 wa brzych  nab r pomys w
Władze miasta Wałbrzycha zachęcają mieszkańców do wypełniania kart zgłoszenia pomysłu na rozwój lokalny miasta w ramach realizacji programu Rozwój Lokalny.
Thumb 1 3 ostrowiec w. karta pomys w
Karta pomysłów to sposób, aby każdy mieszkaniec mógł wskazać konkretne propozycje, które ma za zadanie rozwiązać miasto. To kolejny etap konsultacji w ramach prac nad Planem Rozwoju Lokalnego.
Thumb 1 3 recyklomat w twojej gminie ilustracja
Trwa kolejna odsłona ogólnopolskiego konkursu Coca-Coli, realizowanego we współpracy z Warszawą, w którym samorządy mogą powalczyć o recyklomaty – nowoczesne automaty do zbiórki odpadów.
Thumb 1 3 nisko  kupuj lokalnie
- Wzrost popytu lokalnego może być podstawą rozwoju lokalnych łańcuchów produktów i wzrostu lokalnych łańcuchów wartości dodanej - przekonywał doradca strategiczny ZMP podczas spotkania 6 sierpnia.
Thumb 1 3 starachowice debata
Miasto wkracza w kolejny etap prac nad Planem Rozwoju Lokalnego i zaprasza mieszkańców do udziału w debacie miejskiej, która odbędzie się 20 sierpnia o godz. 16.00.
Thumb 1 3 webinarium batory
Jak przełamać impas i porozumieć się? - na to postarają się odpowiedzieć eksperci akcji Masz Głos Fundacji Batorego podczas webinarium 11 sierpnia. Wystarczy zarejestrować się na wydarzenie.
Thumb 1 3 debaty ywiec
Debaty podwórkowe, czyli sondy uliczne dotyczące celów strategicznych i ważnych działań dla mieszkańców miasta to kolejny etap przygotowania wniosku w ramach projektu SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Wysłano fałszywe maile podpisane imieniem i nazwiskiem Prezesa Związku z adresu gliwickiego biura senatora Z. Frankiewicza. Zabezpieczenia maila zostały już zmienione
Thumb 1 3 kultura
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Fundusz Wsparcia Kultury z budżetem400 mln. Pieniądze otrzymają m.in. samorządowe instytucje kultury iNGO-sy prowadzące działalność kulturalną
Thumb 1 3 wosp org pl
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i Jurek Owsiak rozmawiali o programie współpracy WOŚP z samorządami dotyczącej opieki zdrowotnej. Przedstawili program oparty na czterech punktach.
Thumb 1 3 729x308
Blisko stu samorządowców wzięło udział w zorganizowanym z inicjatywy ZMP spotkaniu z wiceministrem Rafałem Weberem na temat rządowego programu budowy za blisko 28 mld zł stu obwodnic.
Thumb 1 3 k dzierzyn  prl
Prezydent miasta zaprosiła mieszkańców do wypełnienia Karty Przedsięwzięcia, za pośrednictwem której można np. zgłosić własną inicjatywę poprawiającą jakość życia czy funkcjonowanie urzędu.
Thumb 1 3 foto 3
„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” to temat warsztatów, jakie zostały zorganizowane w mieście w związku z pracami nad przygotowaniem aplikacji Jeleniej Góry w ramach Programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 z ot w arch um
W związku z pracami nad wnioskiem o dofinansowanie z Programu „Rozwój lokalny” trwają szerokie konsultacje społeczne. Ratusz chce wiedzieć, co sądzą mieszkańcy i jakie mają pomysły na rozwój Złotowa.
Thumb 1 3 foto spotkanie 28 lipca
Mieszkańcy miasta, urzędnicy magistratu z pomocą ekspertów ZMP wyłonili zasoby i produkty charakterystyczne dla regionu Skarżyska-Kamiennej. Spotkanie odbyło się w ramach Programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 ppp logo
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała pierwszy od 2012 r. raport o PPP w Polsce. Pozytywnie oceniła wybór przez JST partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji zadań publicznych.
Thumb 1 3 europa dla obywateli webinar
W związku z trwającym naborem wniosków, którego termin upływa 1 września 2020 r., Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli” zaprasza do udziału w webinarium pt. „Aplikacja bez problemu!”.
Thumb 1 3 m odzie
Powstrzymanie odpływu młodych ludzi – to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi Jasło. Tak wynika z diagnozy, jaka powstała w ramach pracy nad projektem „Jasło - moje miasto, mój dom”.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Z inicjatywy ministra Pawła Szefernakera 29 lipca br. odbyła się robocza wideokonferencja z udziałem przedstawicieli KWRiST, poświęcona przepisom dotyczącym zmian w podziale administracyjnym kraju.
Thumb 1 3 wsp lnota ranking
W kolejnej edycji rankingu bogactwa samorządów „Wspólnoty” w kategorii miast na prawach powiatu wygrał Sopot, wśród miast powiatowych - Grodzisk Mazowiecki, a wśród mniejszych miast - Krynica Morska.
Thumb 1 3 tychy oze
Ministerstwo Klimatu ogłosiło konkurs, w którym nagrodzone zostaną miasta z najlepszymi proekologicznymi inwestycjami, które służą ochronie klimatu i mieszkańcom. Termin zgłoszeń upływa 20 września.
Thumb 1 3 fund inwest lokal
Do 10 sierpnia samorządy mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gminy, powiaty i miasta otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł.
Thumb 1 3 platforma turystyczna
Francuska Platforma Open Tourisme Lab poszukuje podmiotów, z którymi stworzy konsorcjum aby ubiegać się o możliwość realizowania projektu w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw.
Thumb 1 3 ludzie
Do 1 września br. trwa nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli”. Aplikować mogą m.in. JST i NGO’sy działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji i pamięci europejskiej
Thumb 1 3 gmina wyrzysk 11
Z inicjatywy Związku Miast Polskich 30 lipca br. odbędzie się spotkanie poświęcone planom realizacji Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030 oraz inwestycjom drogowym w kolejnych latach.
Thumb 1 3 nagroda obywatelska
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) ogłosił konkurs na Nagrodę za Solidarność Obywatelską – „Społeczeństwo obywatelskie w walce z COVID-19”.
Thumb 1 3 dubiecko potrzebna pomoc
Wójt Gminy Dubiecko zwraca się do miast zrzeszonych w ZMP o pomoc finansową w związku ze stratami i zniszczeniami, jakie wywołały na terenie tej gminy ulewy, które dotknęły ją pod koniec czerwca br.
Thumb 1 3 markowemiasto 2
Jak tworzyć i wdrażać udane strategie marketingowe miast – 27 i 28 sierpnia zapraszamy na kolejne seminarium on-line poświęcone rozwojowi małych i średnich miast. Do dziś otwarta jest rejestracja.
Thumb 1 3 konin strona
Minęło sześć miesięcy pracy Zespołu Miejskiego nad stworzeniem najlepszego wniosku do II etapu Programu „Rozwój lokalny”, dzięki któremu miasto ma szanse zyskać nawet 42 miliony złotych dofinansowania
Thumb 1 3 kwrzist mswia
Głównymi tematami posiedzenia Komisji Wspólnej 22 lipca br. był projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Funduszu Inwestycji Lokalnych (zwiększonego do 12 mld złotych) oraz zmiany granic gmin.
Thumb 1 3 bgk grafika
Z danych ze 130 miast widać wyraźne trendy: znaczne ubytki we wpływach z PIT, z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego i komunikacji miejskiej, mniejsze - ale dotkliwe - z podatków lokalnych.
Thumb 1 3 wa brzych miasto szans
W Parku Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w ramach prac nad Planem Rozwoju Lokalnego 16 lipca br. odbyły się warsztaty strategiczne GROW.
Thumb 1 3 finanse
Udostępniamy naszym miastom członkowskim comiesięczną aktualizację bazy źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Wszystkie rozdrobnione informacje zebrane są w jednym miejscu.
Thumb 1 3 strona 20 07
Wielomiesięczne prace Zespołu Miejskiego w ramach Programu „Rozwój lokalny” zaowocowały wypracowaniem nowej wizji Przemyśla, jako miasta tętniącego życiem i pozytywną energią społeczną.
Thumb 1 3 om a prl
W ramach programu Rozwój lokalny w czerwcu Łomża przystąpiła do zdefiniowania kluczowych dla miasta czynników rozwoju, które w lipca oceniał Zespół Miejski wraz z Zespołem Kluczowych Interesariuszy.
Thumb 1 3 mr bon turystyczny 09
Polski Bon Turystyczny ma na celu nie tylko wsparcie finansowe polskich rodzin, ale także pośrednio pomoc dla osłabionej przez COVID-19 i lockdown branży turystycznej.
Thumb 1 3 108010383 855522388273024 1819110063118732422 n
14 lipca br. w ramach projektu „Żary,tu chcę żyć!!!” w Żarskim Folwarku po raz kolejny spotkali się zaangażowani w projekt przedstawiciele Zespołu Miejskiego i mieszkańcy Żar oraz Rady Rozwoju.
Thumb 1 3 pow d 1
Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” zaprasza na bezpłatne webinarium - Ochrona przed skutkami powodzi, zalań i podtopień, które odbędzie się w środę 22 lipca od godz. 9.00 do 12.00.
Thumb 1 3 b d widoczny  banner g wny
Z początkiem lipca rusza ogólnopolska kampania #bądźwidoczny, której celem jest pomoc przedsiębiorcom w zaistnieniu w środowisku on-line. Od kondycji lokalnych firm zależą też wpływy do miejskiej kasy
Thumb 1 3 zabrze 1
Trwają intensywne prace w Zabrzu nad wnioskiem do programu „Rozwój lokalny” - 29 czerwca odbyło się spotkanie Rady Rozwoju zwołanej w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”.
Thumb 1 3 krosno 1
Taką personifikację stworzył Zespół Miejski na ostatnich warsztatach, które prowadzili 1 lipca br. doradcy ZMP w ramach programu „Rozwój lokalny” w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza.
Thumb 1 3 molo trojki zdj 01
W Augustowie trwają intensywne prace nad dokumentami opracowywanymi w ramach II etapu Programu Rozwój Lokalny, tj. Planem Rozwoju Lokalnego oraz Planem Rozwoju Instytucjonalnego.
Thumb 1 3 mielec
14 lipca miasto zaprasza do debaty, która ma dotyczyć raportu z badań społecznych zrealizowanych na potrzeby opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.
Thumb 1 3 mow
Zapraszamy Państwa do nadsyłania do Biura Związku skanów/zdjęć protokołów okręgowych komisji wyborczych, które – na podstawie art. 314 § 3 Kodeksu wyborczego – są przekazywane samorządom.
Thumb 1 3 ogrody krak w
Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich serdecznie zapraszają do udziału w czternastej edycji konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
Thumb 1 3 e k
Trwają prace nad przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego do 2030 r. Kolejnym etapem jest zebranie propozycji przedsięwzięć, które przyczynią się do realizacji wizji rozwoju Ełku.
Thumb 1 3 logo zmp 2
„Wzywamy rząd do zaniechania polityki doraźnych działań, związanych z interwencjami w nagłaśnianych medialnie fragmentach całego nierozwiązanego problemu reprywatyzacji w Polsce.”
Thumb 1 3 nisko foto
19 czerwca br. w Nisku odbył się otwarty panel dyskusyjny zatytułowany „Nisko – prężnym ośrodkiem gospodarczym” w Niskim Centrum Kultury.
Thumb 1 3 2
Bilgoraj - centrum pracy, kultury, usług, handlu i szkolnictwa dla regionu? - takie pytanie stanęło przed Biłgorajską Radą Rozwoju, która będzie doradzać miastu w ramach programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 kra nik
2 lipca 2020 r. w Spółdzielni Socjalnej „Niebieski Młyn” odbyły się warsztaty z doradcami ZMP pn. „Nowa ścieżka rozwoju miasta z wykorzystaniem metodyki GROW” w ramach programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 woda
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w zasięgu ręki. 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”.
Thumb 1 3 clipboard01
Miasto pokazuje na swoich stronach film o tym, jak pracuje nad wnioskiem, diagnozą oraz dokumentami PRL i PRI do programu „Rozwój lokalny”, a także nad swoim rozwojem do 2050 roku.
Thumb 1 3 logo zgwrp
Związek Gmin Wiejskich RP zaapelował 6 lipca do Prezydenta RP o dialog i patronat nad rozwiązaniem problemu finansowania oświaty.
Thumb 1 3 wypowied pani burmistrz
W jakim kierunku miasto ma się rozwijać, aby zrealizować wizję „Rydułtowy 2035” - o tym dyskutowali członkowie Rady Rozwoju 2 lipca w ramach prac nad wnioskiem do programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 zmp 148 web 2
Zarząd ZMP apeluje do miast członkowskich Związku o rozważenie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla należącego do ZMP miasta Jasła, poważnie poszkodowanego w wyniku nawałnic.
Thumb 1 3 mr gowo 1
Znalezienie kluczowych produktów i czynników rozwoju to tylko niektóre z celów warsztatów, które odbyły się 16-17 czerwca br. w Centrum Kultury i Turystyki w ramach programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 20200703164740 img 0910
Podczas posiedzenia 3 lipca Zarząd ZMP podsumował 3 miesiące epidemii, przyjął stanowisko w sprawie zmiany granic, a miasta zadeklarowały pomoc dla Jasła dotkniętego skutkami nawałnicy.
Thumb 1 3 piel gniarka dps
Podczas obrad senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i Komisji Zdrowia, wiceminister W. Kraska poinformował o dodatkowych środkach na wynagrodzenia dla pielęgniarek w DPS-ach.
Thumb 1 3 geodeta
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych był głównym tematem posiedzenia Komisji 30 czerwca 2020 r.
Thumb 1 3 271
W czerwcowym „Samorządzie Miejskim” piszemy m.in. o reakcji samorządów i ZMP na propagandowy filmik rządowy dotyczący domniemanych źródeł sukcesu polskiego samorządu, a także o sytuacji finansowej JST
Thumb 1 3 foto j.buzek wst ga
Z tej okazji obradujący 3 lipca w Śremie Zarząd Związku Miast Polskich składa życzenia Panu Profesorowi: zdrowia i wielu sukcesów oraz satysfakcji z podejmowanych działań na rzecz Polski i Europy.
Thumb 1 3 plansza video 322
Witamy ponownie Kłodzko! Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Śremie 3 lipca przyjęliśmy w poczet miast członkowskich to dolnośląskie miasto, które należało już do Związku w latach 1996-2015.
Thumb 1 3 frl sem6 1
Wyjątkowo aktualny problem zarządzania zasobami wodnymi w miastach był tematem kolejnego, szóstego już seminarium on-line poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast.
Thumb 1 3 kwrist 1.07
O przekazanie projektu uchwały Rady Ministrów tworzącej Fundusz Inwestycji Lokalnych wnieśli samorządowcy podczas spotkania online KWRiST 1 lipca. Przekazali też wstępne uwagi co do podziału pieniędzy
Thumb 1 3 www2
ZMP zachęca miasta do zaangażowania się w kampanię profrekwencyjną przed drugą turą wyborów prezydenckich - możliwość oddania głosu to nie tylko obywatelski obowiązek, ale też świętowanie demokracji.
Thumb 1 3 spot promocyjny konina
„Sięgamy wysoko, bo Konin zasługuje na to, co najlepsze” – mówi prezydent miasta Piotr Korytkowski w spocie promocyjnym. Powstał on w ramach Programu „Rozwój lokalny”. Miasto walczy o 42 mln grantu.
Thumb 1 3 oecd  3
25 i 26 czerwca odbyły się warsztaty OECD z udziałem przedstawicieli 54 miast, uczestniczących w Programie „Rozwój lokalny”, poświęcone testowaniu narzędzia samooceny potencjału instytucjonalnego.
Thumb 1 3 przedsi biorczo  lokalna
Związek Miast Polskich wsparł projekt badawczy związany analizą doświadczeń samorządów we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości. Prezentujemy raportu z badania przeprowadzonego w ramach tego projektu
Thumb 1 3 frl sem6 2
Jak wykorzystać zasoby wody dla lokalnego rozwoju oraz jak nimi zarządzać – to temat kolejnego, szóstego już seminarium on-line poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast.
Thumb 1 3 apo zas uzony foto um
Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich od początku jego działania w 1991 roku, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej otrzymał od radnych Poznania tytuł „Zasłużony dla Miasta”
Thumb 1 3 covid unsplash
Pismo, jakie 26 czerwca Ministerstwo Finansów przekazało do prezydentów, burmistrzów i wójtów potwierdza wyjaśnienia Związku z początku czerwca na temat stanu prac legislacyjnych nad Tarczą 4.0.
Thumb 1 3 demografia
Komisja Europejska przyjęła 17 czerwca pierwsze sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych. Przedstawiono w nim czynniki napędzające te długoterminowe zmiany oraz ich skutki w całej Europie.
Thumb 1 3 wystawa bitwa warszawska2 zajawka
Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą wojnie polsko-bolszewickiej. Można ją pobrać i powiesić na stronie internetowej, albo wydrukować na potrzeby tradycyjnej wystawy.
Thumb 1 3 raport badania przedsiebiorczosci
Blisko 400 przedstawicieli firm z terenu Przemyśla wzięło udział w badaniu na temat gospodarki i jej potencjału. Przedsiębiorcy określali też zasoby miasta, a także jego słabe i mocne strony.
Thumb 1 3 img 9987 1
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 3 lipca podsumowaliśmy 3 miesiące epidemii, opiniowaliśmy projekty kilku ustaw i rozporządzeń, a miasta zadeklarowały pomoc podkarpackim gminom dotkniętym skutkami burz
Thumb 1 3 gw wyborczastolicapolski
100 tys. zł na kampanię reklamową miasta na łamach „Gazety Wyborczej” – to nagroda dla miejscowości, w której odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich.
Thumb 1 3 bgk grafika
BGK zwraca się do miast o informacje na temat ubytków w ich dochodach w efekcie kryzysu wywołanego koronawirusem oraz oczekiwanych i planowanych przez miasta działań w odpowiedzi na kryzys.
Thumb 1 3 logo zmp 2
ZMP popiera ideę tego Funduszu, czyli chęć wsparcia zaplanowanych na 2020 r. przez JST wydatków inwestycyjnych, i wnosi swoje uwagi do założeń projektu. Publikujemy link do listy kwot dla JST.
Thumb 1 3 w oc awek poradnik
Związek Miast Polskich wsparł projekt badawczy związany analizą doświadczeń samorządów we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości. Miasta zainteresowane wynikami zapraszamy na spotkania on-line.
Thumb 1 3 kontr spot miniaturka
Rządowy spot mówiący o rzekomych źródłach sukcesu polskich samorządów przemilcza fakty, tandetnie operuje półprawdą i przemilczeniem. ZMP odpowiada na te manipulacje i dopowiada pominięte fakty.
Thumb 1 3 rodowisko wiatraki
Ministerstwo Klimatu zaprasza 24 czerwca br. przedstawicieli samorządów na otwarte webinarium „Jak polskie technologie środowiskowe mogą realizować ekologiczną agendę w miastach?”
Thumb 1 3 por bur
Biuro Porozumienia Burmistrzów opracowało ankietę mającą na celu zebranie opinii władz lokalnych i regionalnych na temat przyszłości tej inicjatywy; do udziału zaprasza wszystkie miasta i gminy.
Thumb 1 3 foto krosno zrzut
Zielone, dostępne, bogate i nowoczesne Krosno - taką wizję miasta przedstawiła Rada Rozwoju Krosna na spotkaniu 18 czerwca, którym zainaugurowała swoją działalność.
Thumb 1 3 frl sem6 1
Jak wykorzystać zasoby wody dla lokalnego rozwoju oraz jak nimi zarządzać – to temat kolejnego, szóstego już seminarium on-line poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast.
Thumb 1 3 bon turystyczny
Ministerstwo Rozwoju przygotowało spot reklamowy, w którym zachęca Polaków do skorzystania z bonu turystycznego, a tym samym wsparcia branży turystycznej.
Thumb 1 3 internet a miasto
Grupa Doradztwa Strategicznego zaprasza przedstawicieli samorządów do panelu dyskusyjnego „Powszechny internet. Teraz infrastruktura” , który odbędzie online 23 czerwca 2020 r. w ramach EKG.
Thumb 1 3 fis emijpg
5 mld dla gmin i 1 mld zł dla powiatów na zaplanowane inwestycje przeznaczy rząd w ramach tzw. funduszu inwestycji lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Thumb 1 3 susza
26 czerwca odbędzie się webinarium „Rola samorządów w przeciwdziałaniu skutkom suszy, będącej wynikiem zmian klimatycznych”, na które zaprasza redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.
Thumb 1 3 jacek karnowski
Jacek Karnowski polemizuje z tekstem wiceministra MSWiA Pawła Szefernakera pod tytułem „Epidemia obnażyła pomysł decentralizacji państwa”, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej.
Thumb 1 3 niepodleg a konkurs literacki
Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim „1920” w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii.
Thumb 1 3 logo zmp 2
W czwartek po południu na kanale youtube pojawił się frapujący w swej obłudzie i tandetnym operowaniu półprawdą i przemilczeniem spot samorządowy KPRM. W załączeniu nasz komentarz.
Thumb 1 3 frl sem5 1
Czy w najbliższym czasie polskie miasta, poszukujące źródeł finansowania swoich działań i narzędzi umożliwiających zachowanie zdolności inwestycyjnych, sięgną po obligacje wieczyste z opcją call?
Thumb 1 3 edukacja
Zwiększenie subwencji oświatowej przy nowelizacji ustawy budżetowej, gwarancja, że na ew. podwyższanie standardów sanitarnych w szkołach samorządy dostaną pieniądze to postulaty do ministra edukacji
Thumb 1 3 frl sem5 2
Gorący dziś problem finansów samorządowych był tematem piątego już seminarium poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w ramach cyklu Forum Rozwoju Lokalnego.
Thumb 1 3 e k  prl ogr d
16 czerwca w Centrum Edukacji Ekologicznej odbyły się kolejne warsztaty i konsultacje, podczas których została przedstawiona wstępna wizja rozwoju Ełku, nad którą miasto pracuje od stycznia.
Thumb 1 3 energia s oneczna
Ruszył nowy mechanizm wsparcia miast w realizacji inwestycji w obszarze zrównoważonej energii i redukcji emisji - Europejski Instrument Miejski (EUCF). Więcej szczegółów na webinarium 22 czerwca.
Thumb 1 3 logo kongres zarz dzania administracj samorz dow
Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM zaprasza w dniach 23-25 czerwca na bezpłatny dla JST VII Kongres Zarządzania Administracją Samorządową Online.
Thumb 1 3 grafika post fb popr 02
29 maja 2020 ruszył nowy pionierski projekt Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji Veolia Polska – „Przywództwo w samorządzie. Odporni liderzy – odporne miasta”!
Thumb 1 3 finanse
Udostępniamy naszym miastom członkowskim comiesięczną aktualizację bazy źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Wszystkie rozdrobnione informacje zebrane są w jednym miejscu.
Thumb 1 3 oecd
25 i 26 czerwca br. odbędzie się warsztat dla miast poświęcony narzędziu samooceny potencjału instytucjonalnego do prowadzenia skutecznych polityk rozwojowych jednostek samorządów lokalnych w Polsce.
Thumb 1 3 covid 19 wybory
KBW deklaruje możliwość zwiększenia dotacji na pokrycie kosztów organizacji wyborów prezydenta RP; strona samorządowa KWRiST zwraca się do MZ o wytyczne, jak postępować z zakażonymi koronawirusem.
Thumb 1 3 szko a  klasa
O pilne podjęcie działań regulujących kwestię finansowania oświaty i zwiększenie subwencji oświatowej apelują do rządu we wspólnie przyjętym stanowisku ogólnopolskie organizacje samorządowe.
Thumb 1 3 lider2020
Do 7 sierpnia przedłużony został ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2020 - Samorząd jako pracodawca - Dialog społeczny dla godnej pracy”.
Thumb 1 3 eduday 1200x628 01
Microsoft i partnerzy zapraszają 23 czerwca do udziału w bezpłatnym wydarzeniu online Microsoft EduDay na temat edukacji zdalnej - technologii oraz jej wykorzystania w uczeniu zdalnym
Thumb 1 3 sopot senat wakacje w dobie pandemii
9 czerwca w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja „Wakacje w dobie pandemii. Jak państwo powinno wesprzeć polską branżę turystyczną?”
Thumb 1 3 frl sem5 1
Zapraszamy na kolejną odsłonę Forum Rozwoju Lokalnego. Dziś podczas otwartego seminarium on-line rozmawiać będziemy o możliwościach rozwoju lokalnego w trudnej sytuacji finansowej.
Thumb 1 3 konferencja smart city wielkopolska
To pierwsza edycja wydarzenia, które ma stanowić platformę wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla wielkopolskich miast.
Thumb 1 3 koronawirus bezpiecze stwo
W związku z rozporządzeniem MZ w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczy, JST mogą jeszcze dziś (do godz. 15) zamawiać bezpłatne środki ochrony.
Thumb 1 3 20 archiwum urz o du miasta k o dzierzyn ko%2b le
Od 1 czerwca mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla biorą udział w badaniu ankietowym na temat przyszłości Kędzierzyna-Koźla i kierunków jego rozwoju.
Thumb 1 3 pieni dze.4jpg
Mamy już wyniki ankiety dotyczącej wpływów z udziału w PIT i CIT. Po prawdziwym krachu w kwietniu maj przyniósł poprawę sytuacji. To efekt przedłużenia czasu na rozliczenie.
Thumb 1 3 prawo g owa boli
Dyrektor Biura ZMP komentuje decyzję wojewody wielkopolskiego dotyczącą unieważnienia uchwały Rady Miejskiej Poznania w sprawie przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn.
Thumb 1 3 logo cemr
Publikujemy komunikat na temat Listu otwartego Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) do demokratycznie wybranych przedstawicieli i przedstawicielek samorządu terytorialnego w Polsce.
Thumb 1 3 niepe nosprawno
PFRON planuje ogłoszenie w czerwcu ogólnopolskiego konkursu grantowego dla JST wspierającego wprowadzenie usługi transportu w formule od drzwi do drzwi dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Thumb 1 3 zdrowie
Samorządowcy podczas spotkania online z wiceministrami zdrowia oraz zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego przekazali uwagi do projektu dotyczącego bezpiecznego przeprowadzenia wyborów
Thumb 1 3 kom gospo komunalnej 2 06.jpg
3 czerwca spotkali się on-line członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ZMP. Rozmawiali o stanowisku zarządu Związku w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
Thumb 1 3 foto krapkowice
Krapkowice opracowały już charakterystykę swojego miasta, a teraz pracują nad diagnozą, określeniem problemów i potrzeb rozwojowych, szukaniem dla nich rozwiązań oraz nowej ścieżki rozwoju.
Thumb 1 3 pfr dla miast webinar.17 18.06 final
O tym, jak szybko i bez bezpośredniego kontaktu załatwić sprawy urzędowe można dowiedzieć się z webinarium 17 czerwca organizowanego po raz kolejny już przez Polski Fundusz Rozwoju i ZMP.
Thumb 1 3 szgip logo
Śląski Związek Gmin i Powiatów przeanalizował sytuację finansową samorządów lokalnych z województwa śląskiego - wstępne dane pokazują, że samodzielność finansowa JST jest zagrożona.
Thumb 1 3 e k urz d
Ełk pracuje nad nową ścieżką rozwoju na kolejne lata - zachęca mieszkańców do włączenia się w ten proces m.in. poprzez wypełnienie ankiety online.
Thumb 1 3 foto piast w
Urząd Miasta we współpracy z mieszkańcami pracuje nad projektem „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa”. Jest to przedsięwzięcie w realizowane w ramach Programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 statuetka njr
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają V edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego.
Thumb 1 3 abrys dla srodowiska
Już jutro odbędzie się webinarium „Cyfryzacja procesów w dobie pandemii. Optymalizacja pracy i minimalizacja kosztów przedsiębiorstwa wod-kan za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych”.
Thumb 1 3 frl sem5 1
DO 17 CZERWCA PRZEDŁOŻONY ZOSTAŁ TERMIN REJESTRACJI na seminarium poświęconym wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Thumb 1 3 270
Zasadniczą część majowego „Samorządu Miejskiego” poświęcamy 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w 1990 r. i odrodzenia się samorządu terytorialnego. Piszemy też o reakcji Zarządu ZMP na tarczę 4.0
Thumb 1 3 man7442
Dzisiaj wspominamy nie tylko pamiętne wybory w 1989 roku, ale również zeszłoroczne Święto Wolności i Solidarności w Gdańsku, w którym tak licznie uczestniczyli samorządowcy z całej Polski.
Thumb 1 3 covid 19 4960254 1920 1
W związku z pytaniami miast o stan prac legislacyjnych nad Tarczą 4.0 w zakresie finansów JST informujemy, że w Sejmie nie są uwzględnianie poprawki, które wykraczają poza projekt rządowy (druk 382).
Thumb 1 3 grafa frl sem4
Mieszkalnictwo w małych i średnich miastach jest istotnym czynnikiem ich rozwoju - wynika z wystąpień ekspertów i samorządowców podczas kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
Thumb 1 3 wybory 2020 midi
Prezydent Andrzej Duda podpisał 2 czerwca ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Thumb 1 3 kw 3.06.2020
3 czerwca, po trzech miesiącach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa KWRiST wznowiła obrady. Tarcza 4.0 była głównym tematem debaty rządowo-samorządowej.
Thumb 1 3 ochrona covid
Podczas obrad senackiej Komisji Zdrowia 1 czerwca w kwestii środków ochronnych koniecznych do bezpiecznego przeprowadzenia wyborów prezydenckich interweniował przedstawiciel ZMP.
Thumb 1 3 pfrplatforma samorzad sm
Zakończyliśmy już czwarty i piąty blok webinariów w ramach Antykryzysowej Platformy Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów. Publikujemy zapisy wideo z tych spotkań.
Thumb 1 3 deszcz wka
Od 29 czerwca samorządy miejskie będą mogły starać się o unijne dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wód opadowych. Na projekty jest 60 mln zł.
Thumb 1 3 grafa frl sem4
Związek Miast Polskich zaprasza na kolejną odsłonę Forum Rozwoju Lokalnego. 4 czerwca, podczas otwartego seminarium on-line, porozmawiamy o INWESTYCJACH MIESZKANIOWYCH.
Thumb 1 3 pfr dla miast webinar5 002
Samorządowej platformie danych przestrzennych e-SPDP i partycypacji obywatelskiej poświęcony będzie piąty już cykl webinarów, zaplanowany na 1 i 2 czerwca br.
Thumb 1 3 m odzie
W Przemyślu prowadzone są obecnie badania wśród mieszkańców miasta, przedsiębiorców i przedstawicieli branży turystycznej. Gotowy jest już raport z podobnego badania przeprowadzonego wśród młodzieży.
Thumb 1 3 logo zmp 2
W dniu 21 maja 2020 roku on-line za pośrednictwem platformy Clickmeeting, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 om a program rozw j lokkalny
Zespół Kluczowych Interesariuszy wspólnie z przedstawicielami Zespołu Miejskiego z Łomży i doradcami ZMP podczas warsztatów on-line identyfikowali oraz oceniali najważniejsze zasoby i produkty miasta.
Thumb 1 3 komisja gospod komunalnej
Głównym tematem posiedzenia on-line komisji 26 maja była gospodarka odpadami komunalnymi w gminach i konieczności dokonania zmian w zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Thumb 1 3 rz ycie region w
„Polska samorządność, zwłaszcza na tle rozwiązań i praktyki innych krajów z naszej części Europy, jest solidna, sprawna i przede wszystkim skuteczna” – pisze w specjalnym wydaniu premier Jerzy Buzek.
Thumb 1 3 apo order 6
28 maja br. przed rozpoczęciem uroczystej sesji RM w gminie Piątek Prezydent RP odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski wieloletniego dyrektora Biura ZMP, Andrzeja Porawskiego.
Thumb 1 3 u prezydenta  zesp  27.05.20
W Dniu Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim odbyło się 27 maja uroczyste posiedzenie Zespołu ds. wypracowania propozycji zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego.
Thumb 1 3 fot sejm.gov.pl
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych ugięła się pod krytyką Związku Miast Polskich i przyjęła autopoprawkę, która wycofuje złe rozwiązanie, ingerujące w autonomię samorządów dotyczącą zatrudnienia.
Thumb 1 3 pracownicy
W projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych (druk nr 382) wprowadza się możliwość, aby Rada Ministrów mogła ingerować w zatrudnienie w JST - wynagrodzenia i zwalnianie.
Thumb 1 3 grafa gliwice 30
Chciałbym nam wszystkich życzyć, aby dzięki mobilizacji całego naszego środowiska, udało się wspólnie obronić silny do tej pory samorząd..
Thumb 1 3 grafa gdansk 30
Zastaliśmy miasta i gminy w strasznym stanie. W połowie miast w Polsce nie było oczyszczalni ścieków, odpady komunalne były gromadzone w sposób, który dziś nazwalibyśmy dzikimi wysypiskami.
Thumb 1 3 video1
„Na początku nikt nie zdawał sobie sprawy z tego jak wielką wartość tworzyliśmy (...)" - zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, który powstał w ramach obchodów 30-lecia samorządności.
Thumb 1 3 debata rzepa
Jaka przyszłość czeka polskie samorządy? Odpowiedzi na to pytanie szukano w gronie samorządowców podczas debaty dziennika „Rzeczpospolita”. Partnerem głównym wydarzenia był Związek Miast Polskich
Thumb 1 3 apo 30
W jaki sposób centralizacja władzy wpływa na samorząd, co było sukcesem ostatnich 30 lat – o tym mówi dyrektor Biura ZMP, Andrzej Porawski w wywiadzie, jakiego udzielił dziennikowi „Głos Wielkopolski”
Thumb 1 3 s s2
27 maja postanowiliśmy przypomnieć, dzięki materiałom archiwalnym, zdarzenia, fakty i wysiłki, które doprowadziły do tego, że w 1990 roku Polacy mogli wybrać w wolnych wyborach władze lokalne.
Thumb 1 3 flaga 30
W związku z 30. rocznicą wyborów samorządowych i Dniem Samorządu Terytorialnego 27 maja 2020 roku apelujemy o udekorowanie miast.
Thumb 1 3 30 lat www
8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie gminnym. 27 maja Polacy wybrali pierwszych reprezentantów do rad gmin. W pierwszych wolnych wyborach frekwencja wyniosła nieco ponad 42 proc.
Thumb 1 3 mszczonow burmistrz
O tym, czy w kraju jest dobrze czy źle decydują samorządy – mówi Józef Kurek, burmistrz Mszczonowa, najdłużej – bo od 1990 roku - urzędujący burmistrz w Polsce.
Thumb 1 3 kolaz 30 lecie kalendarium
Wymiana doświadczeń, międzynarodowe spotkania samorządowców, targi miast i wystawy gospodarcze, wybitni prezydenci i burmistrzowie, osiągnięcia miast – to w skrócie historia ostatnich 30 lat w Związku
Thumb 1 3 an 5437
Dzięki ankiecie „Ocena stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w Cieszynie”, miasto chce zidentyfikować obszary współpracy między samorządem a biznesem. To część programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 ceg olb czaj bor 30
Ludzie Związku ostatnich 30 lat, to fantastyczni prezydenci i burmistrzowie, przewodniczący rad, urzędnicy, którzy pracują w komisjach. To wielkie bogactwo różnych doświadczeń, osobowości i wartości.
Thumb 1 3 4 prezesi 30
Wyraziści prezydenci miast, silne osobowości, ludzie oddani swoim społecznościom lokalnym, eksperci - w ostatnim 30-leciu Związkiem Miast Polskich kierowali wybitni samorządowcy.
Thumb 1 3 z frankiewicz 30
- Samorząd faktycznie jest obecnie zagrożony - mówi w wywiadzie senator RP Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich i przez 26 lat prezydent miasta Gliwice.
Thumb 1 3 pawel czerwinski rkisyd avvc unsplash
Co wpływa na gminną opłatę śmieciową? Odpowiadamy Prezydentowi RP.
Thumb 1 3 pfr dla miast webinar4 002
Inteligentne zarządzanie infrastrukturą drogową, wsparcie procesu inwestycyjnego, samorządowa platforma danych przestrzennych e-SPDP i partycypacja obywatelska - to tematy webinarów od 28.05 do 02.06
Thumb 1 3 tadeusz ferenc fot tadeusz po niak
Z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego "Gazeta Wyborcza" ogłosiła Plebiscyt Supermiasta. Spośród 12 możliwości mieszkańcy wybrali swojego prezydenta jako dumę 30-lecia
Thumb 1 3 mr gowo  p rl
Cztery problemy, 45 osób podzielonych na 4 zespoły, praca bezpośrednia i w formule online - tak pracował zespół miejski z doradcą ZMP nad pogłębioną diagnozą miasta w ramach programu Rozwój Lokalny.
Thumb 1 3 frdl  debata
FRDL z okazji 30-lecia pierwszych wolnych wyborów samorządowych serdecznie zaprasza na debatę „30 lat samorządności terytorialnej – doświadczenie i przyszłość”.
Thumb 1 3 wideokonferencje fb
Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje kolejną już edycję konferencji dla przedsiębiorców pn. „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” - 26 maja br.
Thumb 1 3 wloclawek 01m
We Włocławku trwają prace nad nową ścieżką rozwoju miasta w ramach Programu „Rozwój lokalny”. Poprzez łącza internetowe odbywają się spotkania pracowników UM i doradców ZMP z mieszkańcami.
Thumb 1 3 rzepa
Zapraszamy o godz. 11.00 na transmisję debaty „30 lat Samorządu Terytorialnego. Jaka przyszłość czeka polskie samorządy?”, której partnerem głównym jest Związek Miast Polskich.
Thumb 1 3 wykres 5
Przy wsparciu ZMP projekt REGIOGMINA prowadzi badanie na temat roli miast i gmin w stymulowaniu procesów rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym. Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkie JST.
Thumb 1 3 30 lat www wawa 1
Z okazji 30. rocznicy odrodzenia samorządów odbędą się okolicznościowe debaty, na które zapraszają: prezydent Warszawy, R.Trzaskowski, dziennik Rzeczpospolita oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Thumb 1 3 zgierz live
W związku z uczestnictwem Zgierza w programie „Rozwój lokalny” miasto utworzyło grupę na facebooku Strefa Rozwoju Miasta, w ramach której 21 maja odbył się czat prezydenta miasta z doradcą ZMP
Thumb 1 3 dji 0063
W ramach Programu „Rozwój lokalny" w mieście doradcy ZMP zastosowali narzędzie SWOT-SRGG, które pozwala na identyfikację zasobów, kluczowych produktów oraz czynników rozwoju.
Thumb 1 3 tomaszow kwiaty 0020
Podczas warsztatów on-line zorganizowanych 9 i 28 kwietnia przedstawiciele miasta i eksperci omawiali pozycję konkurencyjną miasta oraz jego ofertę turystyczną w ramach Programu „Rozwój lokalny".
Thumb 1 3 julia piwowarska
Prace „Daj mi znak" i „Sąsiedzka tablica wsparcia" zdobyły ex equo pierwszą nagrodę w konkursie „Przestrzeń publiczna w czasach zarazy"- pomysły autorek warto rozpowszechnić.
Thumb 1 3 cyberbezpiecze stwo
Ministerstwo Cyfryzacji uruchamia kampanię, która obejmie zarówno szkolenia, warsztaty i ćwiczenia, jak i bezpośrednie wsparcie JST w reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa.
Thumb 1 3 przeglad komunalny
Redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” zaprasza na webinarium „Dezynfekcja przestrzeni publicznej”, które odbędzie się w piątek, 22 maja, w godzinach 9.00-13:00.
Thumb 1 3 99133637 594921818043984 6310526041341296640 n
Czy karty miejskie to sposób na przyciągnięcie nowych podatników, turystów i prezentację tego, co mieszkańcom oferuje samorząd? - na te m.in. pytania szukali odpowiedzi 20 maja członkowie Komisji.
Thumb 1 3 blok mieszkalny  ul. sportowa inwetsor  pec sp. z o.o. w brzezinach
O projekcie ustawy o kooperatywach, o nowelizacji ustaw mieszkaniowych oraz o wspieraniu termomodernizacji rozmawiali członkowie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej ZMP.
Thumb 1 3 zmp ump
Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich podjęły wspólnie opinię dotyczącą ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Związek Miast Polskich przypomina, że od 25 maja powinna zostać przywrócona obsługa interesariuszy w urzędach oraz zostają uchylone przepisy wstrzymujące bieg terminów w postępowaniu administracyjnym.
Thumb 1 3 spotkanie w mr
Przedstawiciele ZMP i UMP, spotkali się 19 maja z wicepremier oraz sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie tarczy samorządowej i organizacji bezpiecznych wyborów prezydenckich
Thumb 1 3 logo zmp 2
„ (...) pluralizm polityczny zawsze był i nadal jest naszym ważnym dorobkiem, dzięki któremu możemy bez zbędnego zacietrzewienia oma­wiać sprawy ważne dla miast, z udziałem wszystkich (...)”.
Thumb 1 3 nor6
1 kwietnia br. rozpoczęliśmy - w charakterze partnera - nowy projekt „Schematy Dialogu Społecznego dla godnej pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” finansowany z funduszy norweskich.
Thumb 1 3 frl sem4
Zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium poświęconym wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast. Do 2 czerwca przedłużony został termin rejestracji na seminarium oraz warsztaty.
Thumb 1 3 szko a pixabay
Dramatyczna sytuacja w oświacie coraz bardziej rzutuje na ogólny stan finansów gmin i powiatów. Ogranicza możliwości finansowania rozwoju lokalnego i obniża jakość lokalnych usług publicznych.
Thumb 1 3 30 lat www
27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej – wybory samorządowe. Zapraszamy do świętowania i nadania obchodom jednolitego charakteru poprzez wspólne logo
Thumb 1 3 mieszkalnictwo
Związek Miast Polskich przygotował uwagi do projektów ustaw o: kooperatywach mieszkaniowych i zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
Thumb 1 3 display platforma samorzad sm
Za nami trzeci już blok webinariów w ramach Antykryzysowej Platformy Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów. Dostępne są zapisy wideo z tych spotkań.
Thumb 1 3 nagroda przedsi buorczo c europejska
Europejski Komitet Regionów rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń w specjalnej edycji konkursu. Miasta, regiony i gminy mogą przedstawiać swoje strategie wspierania MŚP w ciągu najbliższych dwóch lat.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Udostępniamy naszym miastom członkowskim, przygotowaną przez naszych ekspertów, bazę źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Wszystkie rozdrobnione informacje zebrane są w jednym miejscu.
Thumb 1 3 koszalin  papie jan pawe ii  honorowy obywatel koszalina
18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, późniejszy student polonistyki, robotnik, niedoszły karmelita bosy, ksiądz, biskup, kardynał i papież. Człowiek, który zmienił historię II połowy XX wieku.
Thumb 1 3 finanse
Kwiecień przyniósł wielkie ubytki we wpływach miast z udziałów w podatkach PIT i CIT. Mamy już dane ze 138 miast w sprawie PIT-u i CIT-u.
Thumb 1 3 foto komisja polityki spo ecznej
14 maja pierwszy raz w formule telekonferencji spotkali się członkowie Komisji Polityki Społecznej ZMP. Tematem spotkania była sytuacja miast w pomocy społecznej i zdrowiu w czasie trwania pandemii.
Thumb 1 3 webinaria bezp pracy zdalnej
Bezpłatny cykl webinarów dotyczących bezpieczeństwa pracy zdalnej organizuje dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego polski operator telekomunikacyjny EXATEL.
Thumb 1 3 martin sanchez vhjsgkmefkk unsplash
Korporacje samorządowe tworzące Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zabrały głos w sprawie konieczności podjęcia działań osłonowych JST w związku ze skutkami epidemii.
Thumb 1 3 foto zarz d zmp 14.05
Podczas posiedzenia on-line 14 maja członkowie Zarządu ZMP wystąpili z inicjatywą wspólnego oświadczenia organizacji samorządowych w sprawie konieczności natychmiastowej osłony dla JST.
Thumb 1 3 zdalna szko a
15 maja rusza drugi nabór do konkursu Zdalna szkoła, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo
Thumb 1 3 raport1
Wydłużony został terminu składania raportu o stanie gminy o 60 dni - taką poprawkę przygotowaną przez ZMP przyjął wczoraj Sejm RP do ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.
Thumb 1 3 logo ue
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym na temat działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących walki ze skutkami koronawirusa w ramach Polityki Spójności 2014-2020
Thumb 1 3 edo zaprojektuj dzialanie
Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli” zaprasza do udziału w nowym cyklu wykładów eksperckich, pod nazwą „Zaprojektuj działanie!”. Cykl powstał z myślą o aplikujących w programie
Thumb 1 3 senat
Senat RP przyjął do projektu tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 trzy poprawki, które złożył Związek Miast Polskich, a także projekt zgłoszony przez ZMP dotyczący tzw. tarczy samorządowej.
Thumb 1 3 prawo1
Opinia prawna profesora Marka Chmaja potwierdza, że bez wyznaczenia nowego terminu wyborów powszechnych na Prezydenta RP samorządy nie mają obowiązku przekazania spisów wyborców.
Thumb 1 3 oecd
Od 13 do 15 maja będzie trwał program konsultacji uzupełniających zespołu OECD z przedstawicielami instytucji krajowych, Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich.
Thumb 1 3 legislacja
Wchodząc w zakładkę „LEGISLACJA – uwagi miast do projektów ustaw/rozporządzeń” możesz zaopiniować projekty ustaw i rozporządzeń.
Thumb 1 3 webinarium przestrze
Akcja Masz Głos Fundacji Batorego zaprasza na dwa webinary: 12 maja o godz. 19 o skutecznych konsultacjach społecznych w planowaniu przestrzennym i 14 maja o godz. 13 o raporcie o stanie gminy.
Thumb 1 3 logo zmp 2
14 maja podczas siódmego już posiedzenia Zarządu ZMP on-line opiniowano m.in. projekty ustaw o: kooperatywach mieszkaniowych, termomodernizacji, a także organizacji wyborów na Prezydenta RP.
Thumb 1 3 dg park zielona 005
Ministerstwo Klimatu zaprasza na warsztaty miejskie w ramach inicjatywy „Miasto z klimatem”. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną proponowana jest nowa formuła warsztatów – online.
Thumb 1 3 ciechan w wybory
Związek Miast Polskich wraz z ogólnopolskimi i regionalnymi organizacjami gmin wydał oświadczenie w sprawie nieudanych wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 roku.
Thumb 1 3 img 6458
Miasto zachęca swoich mieszkańców do śledzenia informacji o programie Rozwój lokalny, w którym uczestniczy, oraz do włączenia się w proces planowania rozwoju Ełku na najbliższe lata.
Thumb 1 3 bilgoraj 06.05.2020
W Biłgoraju trwają intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów w Programie „Rozwój lokalny”. Praca z doradcami odbywa się obecnie poprzez łącza internetowe.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Nie przekazujemy spisów – te przygotowane zgodnie z kalendarzem wyborczym na 10 maja już nie istnieją! W załączeniu uchwała i pismo PKW.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Obecnie nie są zarządzone żadne wybory, a spisy wyborców przygotowuje się DO KONKRETNYCH WYBORÓW. Po ich przygotowaniu będzie można je przekazać, zgodnie z obowiązującym prawem.
Thumb 1 3 finanse
Kwiecień przyniósł wielkie ubytki we wpływach miast z udziałów w podatkach PIT i CIT.
Thumb 1 3 pfr dla miast webinar4
Automatycznej digitalizacji danych z pomocą cyfrowego długopisu oraz elektronicznym zamówieniom publicznym poświęcone będą kolejne webinary, które odbędą się 14 i 15 maja br.
Thumb 1 3 gragika sem 3
Transformacja cyfrowa jako mechanizm uruchamiania potencjałów małych i średnich miast była tematem kolejnego seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Publikujemy zapis wideo ze spotkania.
Thumb 1 3 koronawirus
O trudnej sytuacji szpitali i DPS-ów, konsultowaniu z samorządem projektów tzw. covidowych i zapewnieniu bezpieczeństwa członkom komisji w wyborach korespondencyjnych dyskutował zespół KWRiST
Thumb 1 3 pap watchdog
Dyrektor Biura ZMP uspokaja zaniepokojonych akcją Watchdoga samorządowców, którzy ulegli naciskom ze strony administracji rządowej – to nie oni ponoszą odpowiedzialność za chaos!
Thumb 1 3 frankiewicz prezes
Wychodząc z naszych propozycji, zgłaszanych wcześniej podczas prac nad kolejnymi częściami tarczy CoViD-19, Prezes ZMP zgłosił na podstawie art. 69 regulaminu Senatu projekt tarczy samorządowej.
Thumb 1 3 wybory
Szef PKW stwierdził, że przeprowadzenie wyborów w takim terminie jest niemożliwe - to odpowiedź na pytanie Elżbiety Witek, czy PKW jest w stanie zorganizować wybory prezydenckie 10 maja.
Thumb 1 3  d
Zapiski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulotki, zdjęcia, memy, blogi, vlogi, nagrania audio i wideo... powstaje społeczne archiwum dokumentujące zjawisko epidemii w naszym kraju
Thumb 1 3 senat strona
5 maja br. Senat odrzucił ustawę umożliwiającą przeprowadzenie wyborów prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym. Za odrzuceniem ustawy było 50 senatorów, przeciw opowiedziało się 35.
Thumb 1 3 269
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy o działaniach podjętych przez ZMP w związku z koronawirusem i planowanymi wyborami, a także o demografii jako potencjale rozwoju małych i średnich miast.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Związek Miast Polskich wzywa rząd do natychmiastowej weryfikacji rozwiązań prawnych, regulujących działanie przedszkoli i żłobków w stanie epidemii, tak aby zagwaran­tować bezpieczeństwo Polaków.
Thumb 1 3 gragika sem 3
Dziś o 10 zapraszamy na transmisję trzeciego seminarium o wewnętrznych potencjałach rozwoju małych i średnich miast, poświęconego wykorzystaniu transformacji cyfrowej dla rozwoju.
Thumb 1 3 senat 3 komisje
Za odrzuceniem w całości ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. opowiedziały się 4 maja 2020 r. trzy senackie komisje.
Thumb 1 3 zus pap
Jeżeli płatnik składek spełnia ustawowe warunki, to nie ma przeszkód, aby wystąpił z wnioskiem o zwolnienie – odpowiada ZUS na pytanie o samorządowe jednostki budżetowe.
Thumb 1 3 parlement europ pixa
9 maja będziemy obchodzić Dzień Europy. Aby uczcić ten ważny dla Europejczyków dzień, zapraszamy do udziału w kampanii #EuropeansAgainstCovid19, organizowanej przez Parlament Europejski.
Thumb 1 3 display platforma samorzad sm
Za nami drugi już blok webinariów w ramach Antykryzysowej Platformy Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów. Dostępne są zapisy wideo z tych spotkań.
Thumb 1 3 wroc aw festiwal
Z inicjatywy Wrocławia prezydenci 9 polskich miast zaapelowali do ministra kultury P. Glińskiego o wsparcie dla sektora kultury i przedstawili propozycje dotyczące pomocy dla instytucji kultury.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Nasze propozycje zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 to absolutne minimum, które pozwoli uniknąć głębokiej recesji w JST.
Thumb 1 3 rpo
Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Rady Ministrów nakazującą Poczcie przygotowanie wyborów.
Thumb 1 3 forum idei batory
Zachęcamy do zapoznania się z analizą prawną Fundacji im. Stefana Batorego pt. „Instytucje samorządowe w okresieSARS CoV-2: praca zdalna i wsparcie społeczności lokalnej. Analiza prawna.”
Thumb 1 3 krak w dezynf
Dezynfekcja miasta oraz ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców przynoszą pozytywne efekty w walce z koronawirusem – potwierdzają naukowcy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ
Thumb 1 3 senat 4 komisje wybory  28.04.20
28 kwietnia trzy komisje senackie - Ustawodawcza, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i AP rozpatrywały projekt ustawy o wyborach powszechnych na Prezydenta RP.
Thumb 1 3 artyku onet
Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP komentuje artykuł Dawida Serafina „Kraków nad przepaścią. Pustka w miejskiej kasie, miasto prosi rząd o pomoc”, który ukazał się 28 kwietnia na portalu Onet.
Thumb 1 3 prawo1
W załączeniu jeszcze jedna opinia prawna z dobrej kancelarii, którą zamówiła Fundacja im. Stefana Batorego, w sprawie prawnego wniosku Poczty Polskiej o udostępnienie danych ze spisu wyborców.
Thumb 1 3 grafika1
Masz Głos Fundacji Batorego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska zapraszają JST i ich mieszkańców 5 maja na bezpłatne webinarium na temat specustawy.
Thumb 1 3 frl sem3
Zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium poświęconym wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast. Tym razem rozmawiać będziemy o tym, jak wykorzystać transformację cyfrową dla rozwoju.
Thumb 1 3 img 1333
Turystyka jest jedną z branż, w które pandemia koronawirusa uderzyła najbardziej. Dlatego ministrowie krajów UE podjęli decyzję o utworzeniu nieformalnej platformy wymiany informacji i dobrych praktyk
Thumb 1 3 fot sejm.gov.pl
Opinia Biura Analiz Sejmowych potwierdza nasze opinie ws. wykładni art. 99 ustawy z 16 kwietnia br. Została ona sporządzona regulaminowo, na zlecenie wicemarszałek Sejmu, M. Kidawy-Błońskiej.
Thumb 1 3 raport irmir
Koronawirus zmienił drastycznie sposób życia w Polsce i na całym świecie. Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR przeprowadziło badanie o pierwszych reakcjach polskich miast w związku z epidemią.
Thumb 1 3 grafika 2
Transmitując II seminarium Forum Rozwoju Lokalnego poświęcone rozwojowi gospodarczemu, na Facebooku ZMP osiągnęliśmy zasięg ponad 32 tys. unikalnych użytkowników, do których dotarł post z relacją live
Thumb 1 3 zmp ump
ZMP i UMP nie mogą pozytywnie zaopiniować projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r., zawartego w druku senackim nr 99.
Thumb 1 3 media a zmp 1
Komentarz Andrzeja Porawskiego, dyrektora Biura ZMP do obecności w mediach licznych informacji - nie zawsze do końca prawdziwych - na temat aktualnych działań ZMP.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Otrzymaliśmy od jednego z miast dobry wzór pisma do Poczty Polskiej ws. danych. Można go wykorzystać w całości albo w części, pomijając fragment dotyczący decyzji Premiera.
Thumb 1 3 startup  turystyka
SocialTravel chce pomóc branży turystycznej. Akcja PobierzKupon/„Polska za pół ceny” to nowy projekt łączący konwencję portalu zniżkowego z platformą rezerwacji wycieczek, atrakcji i noclegów.
Thumb 1 3 opinia prawna pixa
Dla tych z Państwa, którzy rozważają wykorzystanie trybu administracyjnego ws. pisma Poczty Polskiej, dodatkowo udostępniamy opinię prof. Michała Bernaczyka.
Thumb 1 3 komitet region w obca str
Władze lokalne i regionalne dokonujące 1/3 wydatków na usługi publiczne i 2/3 wszystkich inwestycji publicznych w UE muszą mieć centralne miejsce w procesach formułowania i realizacji planów naprawy.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Publikujemy uzupełnienie opinii prawnej w przedmiocie udostępnienia Poczcie Polskiej danych zawartych w spisach wyborców prowadzonych przez gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Thumb 1 3 logo zmp 2
24 kwietnia do miast trafiły zaadresowane ogólnie do organów wykonawczych gmin maile z Poczty Polskiej, zawierające „wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców".
Thumb 1 3 ywiec
W miastach i miasteczkach ponad 80% energii do ogrzewania pochodzi z węgla. W najnowszym raporcie Forum Energii wskazuje jakie kroki należy podjąć, by pozbyć się smogu w perspektywie 2030 roku.
Thumb 1 3 flaga polska
Trwa akcja podpisywania się wójtów, burmistrzów i prezydentów pod apelem wzywającym rząd i wszystkie siły polityczne w kraju o pilne rozwiązanie sporu dotyczącego wyboru Prezydenta RP.
Thumb 1 3 logo zmp 2
W obecnym stanie prawnym żądanie przez Pocztę Polską udostępnienia danych na potrzeby realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest nielegalne.
Thumb 1 3 przeglad komunalny
„Przegląd Komunalny” zaprasza 27 kwietnia na webinarium „Sektor komunalny w dobie koronawirusa, wyzwania, problemy praktyczne, możliwości skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej”.
Thumb 1 3 grafika 2
O wykorzystaniu własnych zasobów dla rozwoju gospodarczego miast mówiono podczas drugiego już seminarium w ramach Forum Rozwoju Miast. Publikujemy retransmisję spotkania oraz prezentacje prelegentów.
Thumb 1 3 logo zmp 2
W związku z anonimami od Poczty Polskiej o udostępnienie nowego rejestru spisu wyborców informujemy, że art. 99 ustawy z 16 kwietnia nie zawiera dyspozycji do żądania sporządzenia takich dokumentów.
Thumb 1 3 nck
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło - tym razem w formie internetowej - konkurs „Do Hymnu” na wykonanie pieśni patriotycznej
Thumb 1 3 wybory  urna
Otrzymujemy z naszych miast informacje o pismach zapowiadających nielegalne działania w ramach przygotowań do wyborów korespondencyjnych, dlatego przygotowaliśmy informacje prawną w tej sprawie.
Thumb 1 3 koronawirus
Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych uważa, że projekt ustawy o wyborach zdalnych nie zapewnia ochrony przez zakażeniem COVID-19 i niesie ryzyko rozprzestrzenienia się choroby.
Thumb 1 3 logo ue
Posłowie PE chcą szerokiego pakietu wspierającego europejską gospodarkę po kryzysie związanym z COVID-19, włącznie z obligacjami na rzecz ożywienia gospodarczego zabezpieczonymi budżetem UE.
Thumb 1 3 hakaton
Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi UE organizuje ogólnoeuropejski hakaton w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań związanych z koronawirusem
Thumb 1 3 zmp ump
„W naszych stanowiskach, listach i apelach, formułowanych od miesiąca, bezskutecznie wzywamy do pod­jęcia jedynie słusznej w obecnych warunkach decyzji, to znaczy wprowadzenia stanu klęski żywiołowe”.
Thumb 1 3 pfr dla miast webinar3 1 002
Transformacji cyfrowej urzędów i tego, w jaki sposób w pełni wykorzystać możliwości spotkań online dotyczyć będą webinaria organizowane 23, 24 i 27 kwietnia br.
Thumb 1 3 platforma samorzad sm
Niemal 300 decydentów reprezentujących 66 samorządów wzięło udział w webinarach w pierwszym tygodniu działania Antykryzysowej Platformy Rozwiązań Technologicznych dla samorządów
Thumb 1 3 zostanwpolsce
Zaplanuj wypoczynek w kraju, wybieraj polskie produkty i korzystaj z usług firm rodzinnych - to główne przesłanie akcji, która ma pomóc przetrwać na rynku polskim przedsiębiorcom
Thumb 1 3 2 seminarium do zajawki 2 news
Zapraszamy do śledzenia transmisji drugiego już seminarium poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast. Mowa będzie o wykorzystaniu własnych zasobów dla rozwoju gospodarczego.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP wyraża swoje rozczarowanie zawartością projektu, który nie zawiera przepisów, zgłaszanych w postulatach środowisk samorządowych, w tym Związku, przedstawianych w stanowiskach.
Thumb 1 3 coronavirus 4910360 1920
MSZ przekazuje informacje dotyczące warunków, wymogów oraz ograniczeń dotyczących importu sprzętu oraz środków ochrony osobistej od producentów z Chin.
Thumb 1 3 oecd
Jakie skutki pandemia wywiera na funkcjonowanie miast i jak radzą sobie one w tej sytuacji - na te pytania starają się odpowiedzieć eksperci z OECD w opublikowanym właśnie raporcie.
Thumb 1 3 urna wyborcza
Dla PKW ważne dla Polaków, zgłaszane przez samorządy, problemy są „bezzasadne i niezrozumiałe”. Dla nas bijące z pisma PKW arogancja i głupota są nieakceptowalne, dlatego na to pismo nie odpowiadamy.
Thumb 1 3 ywiec
Forum Energii zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych do udziału w konferencji online „Antysmogowa mapa drogowa. Inspiracje z Żywca i innych polskich miast”, która odbędzie się 22 kwietnia br.
Thumb 1 3 pozyczki ebi
Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchamia 1 miliard euro na zabezpieczenie pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw cierpiących z powodu kryzysu
Thumb 1 3 edo
Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza na spotkania informacyjne online, które dotyczyć będą m.in. zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”.
Thumb 1 3 frl biale tlo
Związek Miast Polskich uruchomił Forum Rozwoju Lokalnego – otwartą platformę samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty.
Thumb 1 3 szko a zdalna
Godziny nadliczbowe nauczycieli w okresie wykonywania pracy zdalnej - tylko za faktycznie przepracowane i wykazane godziny.
Thumb 1 3 zmp 7038
Andrzej Porawski uważa, że dyskutowanie nad zmianą Konstytucji, pod przymusem chwili i w tej szczególnej sytuacji, a tym bardziej przyjmowanie jej w takich okolicznościach, byłoby nieodpowiedzialne.
Thumb 1 3 pieni dze 5
Zebrane przez ZMP dane ze 127 miast pokazują, że spadek dochodów z podatku PIT wynosi – w porównaniu z I kwartałem 2019 r. – 1,2%. Teraz dochodzą jeszcze obawy o wpływ epidemii na finanse JST.
Thumb 1 3 dost pna szko a 1
Już w lipcu 2020 roku rusza ogólnopolska rekrutacja do projektu Dostępna Szkoła. Jest ona przeznaczona dla organów prowadzących szkoły podstawowe w całej Polsce.
Thumb 1 3 zarz dxxx
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 15 kwietnia opiniowano projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Thumb 1 3 komputer
23 kwietnia br. o godz. 9:00 Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza na bezpłatny webinar na temat jak dostosować strony www do przepisów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych.
Thumb 1 3 2
ZMP domaga się natychmiastowego wydania jasnych i jednoznacznych przepisów, normujących realizację przez różne podmioty w warunkach epidemii zadań obowiązującego kalendarza wy­borczego.
Thumb 1 3 koronawirus test
Związek pozyskał do współpracy osoby, posiadające dużą wiedzę na temat badań diagnostycznych oraz niezbędnego wyposażenia, które będą nieodpłatnie doradzać miastom członkowskim ZMP.
Thumb 1 3 m odzie
Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój przeprowadził badanie ankietowe uczniów VIII klas szkół podstawowych na terenie Buska-Zdroju na potrzeby opracowywania projektu do Programu „Rozwój lokalny”
Thumb 1 3 wiem jak w banku logo
PAP zaprasza uczniów i nauczycieli do konkursu „Wiem jak w banku”. Do wygrania nagrody pieniężne – w sumie ponad 10 tys. zł. Termin zgłoszeń mija 30 kwietnia.
Thumb 1 3 frl sem2
Zapraszamy do udziału w drugim seminarium poświęconym wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast. Rozważymy, jakie własne zasoby miast można lepiej wykorzystać dla rozwoju gospodarczego.
Thumb 1 3 foto rumia
Rumia jest jedynym miastem w województwie pomorskim i jednym z nielicznych w Polsce, które ubiega się o dotację z tzw. Funduszy Norweskich, w ramach Programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 display platforma samorzad sm
14 kwietnia ruszyła Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych dla miast. 15, 16 i 17 kwietnia odbywają się wideokonferencje z dostawcami technologicznych rozwiązań dla miast.
Thumb 1 3 contra
W jej ramach nastolatkowie z całej Polski mogą przyjąć szybkie wyzwania, którymi m.in. pomogą lokalnym przedsiębiorcom, osobom starszym czy zawalczą z fakenewsami
Thumb 1 3 calculator 385506 1280
Miasta zrzeszone w Związku Miast Polskich mogą ubezpieczyć pracowników od skutków choroby COVID-19. Nowy, dostępny od ręki produkt został stworzony, aby pomóc właśnie w tym ciężkim czasie.
Thumb 1 3 koronawirus niemiecka sekcja cemr
„Nasze dwa Związki łączy doskonała współpraca i długa przyjaźń. Razem możemy podołać temu kryzysowi”. Publikujemy list, jaki do ZMP przesłała Wicesekretarz Generalna Niemieckiej Sekcji CEMR
Thumb 1 3 logo zmp 2
W obecnej sytuacji spełnieniem wymogu podania do publicznej wiadomości obwieszczeń o wyborach będzie ich opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej - informuje KBW.
Thumb 1 3 elementarz2
„Sztuka uczenia” poleca INTERAKTYWNY ELEMENTARZ Z KLASĄ, który w obecnej sytuacji pandemii i zawieszenia zajęć, jest doskonałym „nauczycielem na odległość”.
Thumb 1 3 dg park zielona 005
Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów w ramach programu LIFE na rok 2020. W związku koronawirusem przewidziano wydłużenie terminów.
Thumb 1 3 koronawirus stocznia
Stowarzyszenie Klon/Jawor i portal ngo.pl zapraszają organizacje pozarządowe do udziału w badaniu na temat obecnego i przewidywanego wpływu pandemii na NGO’sy.
Thumb 1 3 pisanie
Skut­ki niewprowadzenia stanu klęski żywiołowej stanowią dużo poważ­niejsze zagrożenie dla Państwa niż gdyby został on ogłoszony - członkowie Zarządu ZMP piszą do Mateusza Morawieckiego i argumentują
Thumb 1 3 grafika frl sem1 demografia
Drugiego dnia seminarium nt. wyzwań demograficznych przedstawiciele miast uczestniczyli w warsztatach poświęconych m.in. identyfikacji potencjalnych działań łagodzących skutki zmian demograficznych.
Thumb 1 3 platforma samorzad sm
„Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych dla miast” ma wspierać samorządowców w rozwiązywaniu palących problemów, a przedsiębiorcom umożliwiać dopasowanie narzędzi do konkretnych potrzeb.
Thumb 1 3 znak graficzny agh w wielobarwna
Studenci krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej stworzyli darmową aplikację, łączącą osoby, które nie mogą wychodzić z domu w czasie epidemii z wolontariuszami, którzy mogą pomóc
Thumb 1 3 coronavirus 4904410 1280
Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) organizuje wydarzenie online ePitching. Umożliwi nawiązania kontaktów między nabywcami z sektora opieki zdrowotnej, a firmami zapewniającymi zaopatrzenie medyczne.
Thumb 1 3 268
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” dwa najważniejsze tematy: Zgromadzenie Ogólne ZMP i głos miast w sprawie m.in. naprawy systemu finansów JST i kryzysu w oświacie oraz drugi temat – koronawirus.
Thumb 1 3 unicef koronawirus 1
UNICEF Polska pragnie wesprzeć działania polskich samorządów oddając do dyspozycji ich mieszkańców stronę internetową dedykowaną ochronie przed koronawirusem.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Obradujący 6 kwietnia br. Zarząd ZMP omówił m.in. bieżącą sytuację, w której trwa chaos wokół terminu wyborów prezydenckich, a jednocześnie rząd nie realizuje swoich podstawowych obowiązków.
Thumb 1 3 logo zmp 2
W okresie pandemii Biuro ZMP uruchomiło dodatkowe numery telefonów komórkowych, aby ułatwić kontakt z sekretariatem Związku - Anna Idźkowiak: 661 511 250; Marta Rakowicz: 605 552 473
Thumb 1 3 logo ue
31 marca wpłynął do Sejmu projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
Thumb 1 3 badanie2
Aż 78% Polaków podziela zdanie samorządowców - Instytut Badań Samorządowych, zapytał Polaków, kto ma rację w sporze prezydenci miast-rząd, w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w maju.
Thumb 1 3 amen
2 kwietnia minęła 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II, któremu - przypominamy - aż ponad 300 polskich miast i gmin nadało honorowe obywatelstwo.
Thumb 1 3 zmp ump
Wybory przewidziane w najbliższych miesiącach, w tym wybory prezydenta RP, muszą być przełożone w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Polaków i Polski, to znaczy przede wszystkim najbezpieczniejszy.
Thumb 1 3 wybory um gliwice
Samorządowcy, którzy deklarują, że nie zorganizuje wyborów prezydenckich 10 maja, działają w zgodzie z Konstytucją i interesem publicznym, przekonuje prof. Hubert Izdebski w ekspertyzie prawnej.
Thumb 1 3 kielce
Abrys zaprasza na webinaria na temat gospodarki odpadami w obliczu epidemii koronawirusa. Już jutro, 3 kwietnia odbędzie się pierwsze z nich - BHP w gospodarce odpadami w czasie epidemii koronawirusa.
Thumb 1 3 koronawirus cyfrowa szko a
Gminy oraz powiaty mogą już wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
Thumb 1 3 frl sem1 2
2 kwietnia Związek Miast Polskich zorganizował seminarium inaugurujące Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Wyzwania demograficzne a endogenne potencjały rozwoju” w ramach Programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 koronawirus parnerstwo wschodnie
W ramach globalnej reakcji na epidemię COVID-19, Komisja Europejska wspiera kraje Partnerstwa Wschodniego i przeznacza 140 mln euro na zapewnienie ich najpilniejszych potrzeb.
Thumb 1 3 fina
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 1 kwietnia członkowie Zarządu ZMP rozmawiali o tarczy dla samorządów i wyborach prezydenckich z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz i wicepremierem Jarosławem Gowinem.
Thumb 1 3 szko a
Podczas trzeciego nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu ZMP 1 kwietnia, przyjęto stanowisko w sprawie pilnej potrzeby uregulowania zasad funkcjonowania systemu oświaty i wychowania w okresie epidemii.
Thumb 1 3 niepodleg a wsz b dzie dobrze
Biuro Programu „Niepodległa” wspólnie ze znanymi artystami polskiej sceny muzycznej stworzyło utwór „Wszystko będzie dobrze”. Solidarność to jedna z wartości, szczególnie bliska Polakom
Thumb 1 3 koronawirus pe
W ramach wspólnej reakcji UE na wybuch epidemii COVID-19, posłowie, niemal jednomyślnie przyjęli trzy wnioski w trybie pilnym na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego
Thumb 1 3 koronawirus ukraina
Związek Miast Ukrainy (ZMU) stworzył platformę on-line, która dedykowana jest szybkiej wymianie doświadczeń pomiędzy osobami, które zarządzają miastami i gminami w czasie pandemii COViD-19.
Thumb 1 3 konkurs regio stars
Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu promującego ciekawe projekty dofinansowane z UE prezentujące nowe podejścia do rozwoju regionalnego.
Thumb 1 3 tytul
ZMP publikuje aktualizację specjalnego wydania „Poradnika dla MIAST”, który jest bazą wiedzy i informacji na temat inicjatyw, współdziałania i aktywności miast podejmowanych w czasie pandemii.
Thumb 1 3 logo zmp 2
W przyjętym 29 marca stanowisku Zarząd ZMP protestuje przeciwko przyjęciu w sposób urągający zasadom demokracji, zgłoszonej w drugim czytaniu poprawki nr 177, do specustawy dotyczącej CoViD-19
Thumb 1 3 koronawirus kr
Komitet Regionów ma uruchomić platformę wspierającą społeczności lokalne i regionalne w całej Europie. Pomoże ona w dzieleniu się informacjami na temat potrzeb i rozwiązań, zwiększy wzajemne wsparcie.
Thumb 1 3 2
26 marca odbyło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie Zarządu ZMP. Było poświęcone zebraniu uwag i przygotowaniu stanowiska w związku z pakietem ustaw antykryzysowych uchwalanych przez Parlament.
Thumb 1 3 kra nik  program rl  26.02.20
26 marca podczas spotkania on-line Zespołu Miejskiego z doradcami ze Związku Miast Polskich ustalono metody dalszej współpracy i konsultacji z interesariuszami.
Thumb 1 3 nie pozwole
Miasta włączają się w akcję ratowania lokalnych mikroprzedsiębiorców, którzy w związku z koronawirusem tracą pracę. Akcja opiera się na systemie zaliczek na usługi i produkty zakupione w przyszłości
Thumb 1 3 min cyfryzacji internet dla szk
Szybka ścieżka, minimum formalności, maksimum elastyczności – wszystko po to, by uczniowie i nauczyciele jak najszybciej dostali sprzęt do zdalnej nauki.
Thumb 1 3 niepodlegla logo
„Kronikę życzliwości” mogą współtworzyć samorządy, organizacje i osoby prywatne, które organizują pomoc lub słyszały o inicjatywach pomocowych dla ludzi, systemu zdrowia i firm w potrzebie.
Thumb 1 3 koronawirus eurocities
W tureckim mieście Pendik policja robi zakupy dla osób starszych. Londyn zarezerwował 300 pokoi hotelowych dla osób bezdomnych. Barcelona wypłaca zaliczki artystom, których występy zostały przełożone.
Thumb 1 3 koronawirus miasta niemieckie 2
W blisko 83-milionowych Niemczech zanotowano 31 500 chorych na koronawirusa. Wybory samorządowe w niektórych landach przełożone z czerwca na jesień. Miasta pomagają lokalnym firmom i mieszkańcom
Thumb 1 3 zrzut ekranu 2020 03 20 15.57.46
Doradcy Związku Miast Polskich budują z miastem Zgierz drzewo problemów podczas warsztatów online z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams. Wszystko w ramach programu "Rozwój lokalny".
Thumb 1 3 arnaud jaegers ibwjsmobnnu unsplash
Działający przy Fundacji Batorego Zespół Ekspertów Wyborczych apeluje o przełożenie terminu wyborów prezydenckich. Wypowiadają się profesorowie - Bartłomiej Michalak i Jarosław Flis.
Thumb 1 3 koronawirus aplikacja wot
Opracowana przez wojskowych aplikacja „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych”. pozwoli pracownikom ośrodków pomocy społecznej wnioskować o wsparcie brygad WOT.
Thumb 1 3 zdj cie z telekonferencji
Podczas zorganizowanej 25 marca telekonferencji mówiono o realizacji programu "Rozwój lokalny" w sytuacji stanu epidemii, a także o pracach nad tarczą antykryzysową oraz bieżących problemach miast.
Thumb 1 3 miasto i gmina lana
Północnowłoska Lana, która w 2016 r. gościła polskich burmistrzów na wizycie studyjnej i meczu piłki nożnej, od dwóch dni prowadzi dezynfekcję ulic i placów w mieście.
Thumb 1 3 inteligent cities
100 miast wyłonionych w konkursie Komisji Europejskiej weźmie udział w 30-miesięcznym programie w latach 2020-2023, w ramach którego otrzyma wsparcie od czołowych i tematycznych ekspertów.
Thumb 1 3 koronawirus stanowisko zarz du
Zarząd wzywa rząd do usankcjonowania wprowadzonych rozwiązań poprzez ogłoszenie stanu klęski żywiołowej; popiera wnioski wielu miast o wstrzymanie niemożliwych do realizacji przygotowań do wyborów.
Thumb 1 3 koronawirus ukraina
Ograniczenia w transporcie, swobodzie zgromadzeń, zmiany ustawowe dotyczące poboru podatków lokalnych, oddolne inicjatywy samorządów – tak wygląda rzeczywistość pandemii COVID-19 na Ukrainie.
Thumb 1 3 wieden urzad miasta 002
Specjalna platforma internetowa dla wolontariuszy, całodobowa infolinia dla osób potrzebujących pomocy, a także obniżenie stawek za parkowanie w mieście - to pomysły Wiednia na czas epidemii.
Thumb 1 3 visuel seniors coronavirus
Francuskie samorządy wprowadzają różne rozwiązania, aby móc dalej funkcjonować i zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom - np. w Nicei wszystkie przestrzenie publiczne są regularnie dezynfekowane.
Thumb 1 3 koronawirus firmy rodzinne pixa
Przedsiębiorcy wołają o pomoc: „Albo Państwo pomoże przedsiębiorcom TERAZ, albo za chwilę NIE BĘDZIE KOMU POMAGAĆ!"
Thumb 1 3 child 1073638 1920
Amazon we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Ministerstwem Cyfryzacji udostępnia wszystkim chętnym nauczycielom, edukatorom, bibliotekarzom oraz rodzicom bezpłatne warsztaty.
Thumb 1 3 koronawirus og oszenia wsip
Nauka poza szkołą? To możliwe. Materiały edukacyjne od Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych zostały udostępnione bezpłatnie dla WSZYSTKICH szkół i uczniów.
Thumb 1 3 jacek karnowski
Nie ma możliwości przeprowadzenia w sposób bezpieczny dla wszystkich uczestników, najbliższych wyborów, zaplanowanych na 10 maja - apeluje prezydent Sopotu do Przewodniczącego PKW w liście otwartym.
Thumb 1 3 monachium
W blisko 83-milionowych Niemczech zanotowano 23 tysiące chorych na koronawirusa. Miasta organizują pomoc dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Urzędy działają w trybie online i telefonicznym.
Thumb 1 3 koronawirus elearning pixa
Samorządowcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele przygotowują zdalną edukację. Biuro ZMP zebrało informacje/ rekomendacje ze stron kuratoriów oświaty, MEN, MC oraz portali edukacyjnych i prywatnych.
Thumb 1 3 urna wyborcza
Cytujemy wypowiedzi m.in. wysokich urzędników państwowych i wyborczych na temat epidemii oraz wyborów; w sondażu IB Pollster z 21 marca br. 70% Polaków mówi, że wybory trzeba przełożyć...
Thumb 1 3 frl sem1
Związek Miast Polskich zaprasza 2 i 3 kwietnia na pierwsze seminarium na temat wewnętrznych potencjałów warunkujących rozwój małych i średnich miast w Polsce w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Thumb 1 3 33
W Busku-Zdroju trwają intensywne prace nad przygotowaniem wniosku - warsztaty, mapowanie interesariuszy, diagnoza potencjałów i problemów. W pracach tych miastu towarzyszą doradcy i eksperci ZMP.
Thumb 1 3 logo zmp 2
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do którego udało nam się dotrzeć, są zapisy proponowane przez ZMP
Thumb 1 3 eurocities dzidzictwo kulturowe
EUROCITIES poszukuje przykładów dobrych praktyk władz lokalnych i regionalnych w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach finansowanego przez Unię Europejską programu wzajemnego uczenia się.
Thumb 1 3 koronawirus programi ci
Działaj przeciwko COVID-19! Widzisz potrzebę, którą trzeba się zaopiekować? Opowiedz o niej. Masz pomysł na rozwiązanie? Zaproponuj nowe narzędzie IT, wykorzystanie lub ulepszenia istniejących.
Thumb 1 3 ba
Blue Alert - platforma służąca do zarządzania kryzysowego w miastach i administracji - jest aktualnie udostępniana bez żadnych opłat. W Urzędzie Miasta Sopot została wdrożona w ciągu 24 h.
Thumb 1 3 marianna sztyma
To kolejna inicjatywa dla dzieci - platforma czasdzieci.pl organizuje konkurs na pocztówkę „Pozdrowienia z domu”.
Thumb 1 3 paris 4119828 1920
Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP omawia wybory lokalne we Francji - najważniejsza zmiana polega na tym, że ugrupowania niezależne zdobyły 33% głosów, a w 2014 roku było to 10%.
Thumb 1 3 wybory um gliwice
Prezesi ZMP i UMP zwracają uwagę Przewodniczącemu PKW, że w okolicznościach zaistniałego stanu epidemii, prawidłowe zrealizowanie przez JST wyborów prezydenta RP będzie zagrożone.
Thumb 1 3 1
11 marca odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej kolejne warsztaty w ramach realizacji Programu Rozwój Lokalny, na których zajmowano się budową drzewa problemów oraz narzędziem SWOT-SRGG.
Thumb 1 3 pe gotowy na koronawirus
Komisja Europejska przedstawiła reakcję UE w celu przeciwdziałania efektom koronawirusa. Parlament Europejski przedstawione przez Komisję środki dotyczące koronawirusa chce zatwierdzić jak najszybciej
Thumb 1 3 12 autostrada a4
W opinii ZMP szczególne znaczenie ma ustalenie dla Programu jasnych kryteriów dla różnych inwestycji drogowych; głównym z nich powinno być natężenie ruchu pojazdów na modernizowanych odcinkach.
Thumb 1 3 facebook 02
„W obliczu panującej sytuacji potrzebujemy każdych rąk do pracy na terenie całej Polski!" - z takim apelem do rozpowszechnienia zwróciła się do nas Polska Grupa Farmaceutyczna.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP postuluje m.in. uzupełnienie ustawy o finansach publicznych o przepis przejściowy, umożliwiający or­ga­nowi wy­konawczemu JST dokonywanie niezbędnych zmian w budżecie JST.
Thumb 1 3 5
W trybie telekonferencji prezydenci i burmistrzowie wchodzący w skład Zarządu ZMP pracowali 17 marca nad rozwiązaniem problemów miast w stanie zagrożenia epidemicznego oraz rekomendacjami dla rządu.
Thumb 1 3 frankiewicz prezes
Zygmunt Frankiewicz apeluje m.in. o objęcie przedsiębiorstw komunalnych i samorządowych jednostek organizacyjnych mechanizmami wsparcia pozwalających ograniczyć negatywne, ekonomiczne skutki epidemii
Thumb 1 3 senat strona
„Doceniając dorobek wszystkich kadencji polskiego samorządu gminnego i dokonania powstałych później samorządów powiatowego i wojewódzkiego, wyrażamy podziękowania za ten wysiłek wielu osób".
Thumb 1 3 foto bodo 3
Przez kilka pierwszych dni marca w norweskim mieście Bodo gościła grupa prezydentów i burmistrzów dziesięciu polskich miast. Mówiono m.in. o jakości życia i odpływie młodych mieszkańców miast.
Thumb 1 3 dsc09737
W 54 miastach trwają intensywne prace wspólnie z doradcami ze Związku Miast Polskich nad diagnozą potrzeb mieszkańców w ramach Program „Rozwój lokalny”. W Nakle nad Notecią odbyły się warsztaty.
Thumb 1 3 dsc00245
350 przedstawicieli polskich miast, eksperci i goście, dziennikarze. Wydyskutowane i uchwalone stanowiska, apele, rozmowy, głosowania - takie było tegoroczne Zgromadzenie Ogólne ZMP we Wrocławiu.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Biuro ZMP 12 marca br. informuje o zaleceniach dla miast w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz propozycjach rozwiązań dotyczących m.in. osłon dla JST przed utratą płynności finansowej.
Thumb 1 3 porto
O Europejskiej Inicjatywie Miejskiej oraz o odnowionej Karcie Lipskiej mówiono podczas odbywającego się pod koniec stycznia 2020 roku Forum Miast w Porto - tematy są wciąż bardzo aktualne dla miast.
Thumb 1 3 12 autostrada a4
W związku z ustaleniami podczas Zgromadzenia Ogólnego we Wrocławiu Związek Miast Polskich prosi o nadsyłanie uwag do projektu Programu 100 obwodnic w terminie do dnia 18 marca br.
Thumb 1 3 che m foto strona miasta
Miasto Chełm wraz z innymi 54 miastami ubiega się o 10 milionów euro z Funduszy Norweskich. Pieniądze można zdobyć w ramach Programu „Rozwój lokalny”
Thumb 1 3 20200310 105445
10 marca br. w Senacie RP podczas konferencji prasowej szefowie organizacji samorządowych mówili o świętowaniu jubileuszu 30-lecia i oddali hołd tym, którzy tworzyli niezależny samorząd w Polsce.
Thumb 1 3 senat konf 30 lat foto senat
„Z punktu widzenia historii samorządu w Polsce ostatnie 30 lat zostanie ocenione jako najlepszy okres w III RP” – powiedział senator Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP, otwierając w Senacie konferencję.
Thumb 1 3 dsc00044
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP we Wrocławiu 5 marca 2020 r. pozytywnie zaopiniowano senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych i przyjęto do ZMP trzy nowe miasta.
Thumb 1 3 19
Do pracy nad PRL i PRI Żary zaprosiły interesariuszy miasta - 28 lutego zorganizowano dwa spotkania mające na celu zaangażowanie do współpracy przy budowie nowej ścieżki rozwoju miasta.
Thumb 1 3 foto bodo 6
Odpływ mieszkańców i zanieczyszczenie powietrza, strategiczne planowanie rozwoju i innowacje w zarządzaniu miastem, współpraca międzysamorządowa - to tematy łączące norweskich i polskich samorządowców
Thumb 1 3 dsc00831
We Wrocławiu zakończyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Publikujemy galerię zdjęć z drugiego dnia spotkania miast.
Thumb 1 3 dsc00740
Pismo Samorządowe „Wspólnota”, Elżbieta Radwan, Bogdan Bieniek, Andrzej Pietrasik oraz Piotr Grzybowski – to laureaci Medali Honorowy Związku Miast Polskich. Wręczono je podczas Zgromadzenia Ogólnego.
Thumb 1 3 zo zmp relacja2
Stanowisko w sprawie koniecznej naprawy finansów samorządowych oraz Apel o zażegnanie kryzysu polskiej oświaty – to dwa dokumenty, które przyjęli delegaci drugiego dnia Zgromadzenia Ogólnego ZMP.
Thumb 1 3 zo zmp wybory
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa i Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina – to nowi członkowie Zarządu Związku Miast Polskich wybrani 5 marca przez Zgromadzenie Ogólne.
Thumb 1 3 dsc00161
Podsumowaniem działań Związku w 2019 roku, a także programem działania na kolejny rok, uchwaleniem budżetu oraz wyborem dwóch nowych członków Zarządu zajmowali się delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZMP.
Thumb 1 3 dsc00246
Przedstawiciele ponad 250 miast, a także parlamentarzyści, niedawni samorządowcy, eksperci oraz dziennikarze biorą udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich we Wrocławiu.
Thumb 1 3 330
Kolejne trzy nowe miasta przystąpiły do Związku Miast Polskich. Mrągowo, Przasnysz i Skarszewy zostały przyjęte w poczet członków ZMP przez Zarząd Związku 5 marca br. na posiedzeniu we Wrocławiu.
Thumb 1 3 26539148770 41a0e45348 k
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP we Wrocławiu 5 marca 2020 r. został m.in. zaopiniowany projekty ustawy Prawo drogowe oraz rządowy Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.
Thumb 1 3 spr2019
Po ostatnich wyborach samorządowych nastąpił wzrost zainteresowania działalnością Związku Miast Polskich, który wyraził się powrotem miast do ZMP, a także napływem nowych miast w ciągu 2019 roku.
Thumb 1 3 dsc 0143
26 lutego w Biłgoraju, a 27 lutego w Nisku członkowie Zespołów Miejskich pracowali metodą warsztatową nad podsumowaniem diagnozy społeczno – gospodarczej swoich miast.
Thumb 1 3 logo frl kolor
Związek Miast Polskich rozpoczyna cykl seminariów na temat wewnętrznych potencjałów warunkujących rozwój małych i średnich miast w Polsce. Pierwsze spotkanie 2 i 3 kwietnia w formule on-line.
Thumb 1 3 lublin w z y przesiadkowe
W sierpniu odbędzie się II Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego. Komunikacja miejska jest uznawana za jeden z najbardziej miastotwórczych aspektów gospodarki komunalnej
Thumb 1 3 fontanny plac kosiuszki wolbirkja ogolne zachod 275
24 lutego odbyły się w mieście warsztaty poświęcone m.in. omówieniu szczegółowo struktury dokumentów Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego, niezbędnych elementów wniosku o grant.
Thumb 1 3 finanse
Dane zebrane przez Związek Miast Polskich w ostatnich dniach w 255 miastach członkowskich potwierdzają obawy Związku, że spadają dochody JST związane z wpływami w ich budżetach z tytułu podatku PIT.
Thumb 1 3 g og w spotkanie 25 02
Zespół miejski z prezydentem miasta na czele zaprosił mieszkańców Głogowa do wspólnego poszukiwania nowej ścieżki rozwoju miasta. Główną rolę w tych poszukiwaniach odegrać mają sami mieszkańcy.
Thumb 1 3 1
2 marca odbyła się debata na temat stanu finansów samorządowych, zorganizowana przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz ZMP (udostępniamy PREZENTACJE i ZDJĘCIA).
Thumb 1 3 dsc 5448
O powołaniu zespołu ds. gospodarki odpadami, nowelizacji ustawy o drogach publicznych, a także apelu o punktową nowelizację ustawy o podatku od nieruchomości dyskutowano na Komisji Wspólnej 26 lutego.
Thumb 1 3 efektywno  energetyczna
Związek Miast Polskich zwraca się do miast z prośbą o przesłanie informacji o realizowanych i/lub planowanych przedsięwzięciach związanych z poprawą efektywności energetycznej.
Thumb 1 3 polskie pieni dze
- Rządowa reforma uderza w lokalne budżety mocniej, niż przewidywano - pisze Anna Cieślak w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Potwierdza tym samym przewidywania i ostrzeżenia Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 main poziom kp
„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – pod takim hasłem wystartowała kampania wizerunkowa Związku Miast Polskich, która podkreśla znaczenie współpracy środowiska samorządowego.
Thumb 1 3 przemy l
W miastach trwają intensywne prace wspólnie z doradcami ze Związku Miast Polskich nad diagnozą potrzeb mieszkańców w związku z programem „Rozwój Lokalny”.
Thumb 1 3 rynek
Zmiany prawa w zakresie geodezji i kartografii oraz sprawy związane z samorządem zawodowym geodetów były głównymi tematami posiedzenia Komisji w Gliwicach 21 lutego 2020 roku
Thumb 1 3 sit
Turniej Innowacji Społecznych (SIT), organizowany przez Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wyróżnia i wspiera najlepszych europejskich przedsiębiorców działających w sferze społecznej.
Thumb 1 3 267
W „Samorządzie Miejskim” piszemy o dramatycznie pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali i działaniach zarówno strony samorządowej Komisji Wspólnej, jak i Senatu, aby tę sytuacje poprawić.
Thumb 1 3 foto z bkowice warsztat
Burmistrz Ząbkowic Śląskich powołał Radę Projektową oraz Zespół Projektowy dotyczące uczestnictwa Gminy Ząbkowice Śląskie w drugim etapie naboru konkursu „Rozwój Lokalny”. Walka o 10 mln euro trwa!
Thumb 1 3 komisja senacka 20 02
Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęła większością głosów wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 4 mld 605 mln zł, zgodnie z postulatem ZMP.
Thumb 1 3 foto nisko klaster
W Nisku powstaje Klaster Rozwoju Lokalnego. Jest jednym z etapów przygotowania projektu do Programu „Rozwój lokalny”, który ma pomóc w podniesieniu jakości życia mieszkańców małych i średnich miast.
Thumb 1 3 20200220 113447
Minister zdrowia nie widzi jeszcze problemu dramatycznie pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali - to wniosek ze spotkania z samorządowcami i dyrektorami szpitali, które odbyło się 20 lutego.
Thumb 1 3 komunalizacja pokolejowych pixa
Po odrzuceniu przez Sejm poprawki Senatu, ustawa o transporcie kolejowym trafiła do prezydenta RP. ZMP zachęca miasta do pilnego podejmowania niezałatwionych spraw komunalizacji z mocy prawa.
Thumb 1 3 senat strona
Związek Miast Polskich wraz z senacką Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej organizują 2 marca br. seminaryjne posiedzenie komisji na temat stanu finansów samorządowych.
Thumb 1 3 z.f
Nie ma prostej i bezbolesnej kuracji dla naprawy sytuacji w ochronie zdrowia – to wniosek z konferencji, która odbyła się z licznym udziałem samorządowców i ekspertów 17 lutego w Senacie RP.
Thumb 1 3 dsc00006
Podczas posiedzenia 14 lutego br. w Poznaniu Zarząd ZMP przyjął stanowisko w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz działań organów ścigania wobec burmistrzów.
Thumb 1 3 nak o
W miastach wybranych do II etapu programu „Rozwój lokalny” trwają prace nad przygotowaniem wniosku z pomocą doradców ZMP - warsztaty, mapowanie interesariuszy oraz tworzenie nowej ścieżki rozwoju.
Thumb 1 3 krotoszyn 3
Zespół ekspertów OECD rozpoczął serię 3 wizyt w grupie 10 reprezentatywnych JST. Chodzi o przeprowadzenie wywiadów pogłębiających dane otrzymane z kwestionariusza nt. stanu zarządzania w samorządach.
Thumb 1 3 328 www
Pionki, Zawiercie i Ząbkowice Śląskie to nowe miasta w Związku Miast Polskich - Zarząd ZMP obradujący w Poznaniu 14 lutego przyjął w swój poczet nowych członków. Związek liczy teraz 328 miast.
Thumb 1 3 logo ke
Włączenie obywateli UE w realizację projektów związanych z polityką spójności przewidują dwa programy pilotażowe uruchomione właśnie przez Komisję Europejską. Oba oferują porady ekspertów i wsparcie.
Thumb 1 3 gda sk  warszawa
Prezydenci 16 europejskich miast i obszarów metropolitalnych, w tym Gdańska i Warszawy, apelują do władz UE o lepsze wykorzystanie środków finansowych na walkę ze skutkami zmian klimatycznych.
Thumb 1 3 kr1
Polscy samorządowcy, w tym delegaci wyłonieni przez ZMP, wzięli udział w trwającej od 11 do 13 lutego br. pierwszej sesji plenarnej nowej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli.
Thumb 1 3 kra nik pl
W 54 miastach zakwalifikowanych do II etapu do programy „Rozwój lokalny” trwają intensywne prace nad dokumentami potrzebnymi do sporządzenia aplikacji. W procesie tym pomagają doradcy ZMP.
Thumb 1 3 wykluczeni
„Od wykluczenia do aktywizacji" to program pomocy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób wykluczonych społecznie. Oferty można składać do 2 marca.
Thumb 1 3 niepe nosprawno
Ruszyły zapisy na konsultacje związane z dofinansowaniem projektów grantowych, służących realizacji usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
Thumb 1 3 odpady szk o
Strona samorządowa KWRiST podjęła 7 lutego br. wstępne stanowisko w sprawie zamierzeń Ministerstwa Klimatu dotyczących wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).
Thumb 1 3 wykres
Z komunikatu CBOS „Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych” ze stycznia 2020 roku wynika, że praca samorządowców spotyka się wciąż z aprobatą zdecydowanej większości Polaków.
Thumb 1 3 17678
Podczas posiedzenia w Poznaniu 14 lutego br. Zarząd ZMP przyjął stanowisko w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Thumb 1 3 festiwal reaktor  ludzie
Dobre rządzenie wymaga udziału świadomych obywateli. W kolejnym raporcie o stanie polskich miast Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR opisuje działania miast w zakresie partycypacji publicznej.
Thumb 1 3 foto 1
Rozpoczęła się kolejna faza tzw. projektu predefiniowanego. Jego celem jest wzmocnienie rozwoju średnich i małych miast w Polsce w ramach Programu „Rozwój lokalny”. Doradcy ZMP rozjechali się do miast
Thumb 1 3 logo cemr
Od 6 do 8 maja 2020 roku w Innsbrucku będzie trwał Kongres CEMR pod hasłem: „Działania lokalne. Globalna zmiana. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju.” Zapraszamy do aktywnego udziału!
Thumb 1 3 foto widnik buduj dru yn
Władze Świdnika wspólnie z mieszkańcami budują drużynę, która pomoże w sięgnięciu po grant z Funduszy Norweskich. Mogą do niej dołączyć, m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.
Thumb 1 3 dsc 5361
O tym jak uchronić drogi lokalne przed rozjeżdżeniem przez ciężkie pojazdy oraz o założeniach nowego systemu gospodarki odpadami będą dyskutować eksperci, zdecydowała KWRiST 29 stycznia br.
Thumb 1 3 ciep ownictwo
Spółki ciepłownicze z Bydgoszczy i Lublina otrzymały z Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyty na sumę 200 mln zł na modernizację sieci, przyłączenie nowych odbiorców i budowę nowych źródeł ciepła.
Thumb 1 3 dsc 7236
25 i 26 stycznia br. we Wrocławiu odbyły się kolejne warsztaty w ramach inicjatywy DiverCity4 - wzięli w nich udział eksperci z obszarów środowisko i polityka senioralna.
Thumb 1 3 gmina wyrzysk 11
W związku z projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych samorządowcy obawiają się, że drogi samorządowe zostaną „rozjeżdżone” przez ciężarówki.
Thumb 1 3 podsumowanie pr
Obecnie do ZMP należy najwięcej miast w powojennej historii Związku. Liczba publikacji w mediach dotyczących działań i inicjatyw ZMP wyniosła w 2019 roku była ponad razy większa niż w ubiegłych latach
Thumb 1 3 3t
Samorządowcy z Zagłębia Dąbrowskiego i Związku podczas konferencji prasowej 23 stycznia zachęcali dawców do rejestracji potencjalnych komórek macierzystych krwi i szpiku, sami dając dobry przykład...
Thumb 1 3 apo tours
O możliwościach, jakie stwarza Partnerstwo Wschodnie dla współpracy zdecentralizowanej rozmawiano w Tours we Francji. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Biura Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 dr j gorski
Bez zmian w zasadach finansowania samorządów zagrożone będą inwestycje mówi w Newseria Biznes dr Jarosław Górski, doradca miast Związku Miast Polskich, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.
Thumb 1 3 podsuma www
Finanse samorządowe, ceny energii elektrycznej, odpady komunalne, wzrost luki finansowej w oświacie - w tych m.in. sprawach Związek Miast Polskich zabierał w 2019 roku stanowczy głos.
Thumb 1 3 1
Podczas posiedzenia 17 stycznia br. w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju Zarząd ZMP podjął m.in. stanowisko w sprawie niesłusznych roszczeń o dotacje dla przedszkoli niepublicznych.
Thumb 1 3 zo wroc 19
5 i 6 marca br. we Wrocławiu odbywa się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Jednym z ważniejszych tematów są możliwości rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych.
Thumb 1 3 dsc09961
Zarząd ZMP w Szczawnie-Zdroju 17 stycznia podjął stanowisko w sprawie niesłusznych roszczeń o dotacje dla przedszkoli niepublicznych za lata sprzed zmiany przepisów dot. finansowania oświaty.
Thumb 1 3 europejski stadion kultury
Jak co roku prosimy miasta członkowskie ZMP o wypełnienie ankiety na temat najważniejszych wydarzeń, które zamieścimy w kalendarzu na stronie Związku - zachęcamy do skorzystania z tej formy promocji.
Thumb 1 3 panorama7
Ministerstwo Rozwoju przekazuje prezentację dotyczącą przyszłości programu Mieszkanie+.
Thumb 1 3 dsc09903
54 polskie miasta mają szansę na wsparcie swojego rozwoju - 13 stycznia w Warszawie reprezentanci wybranych samorządów spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa FiPR, ekspertami i doradcami ZMP.
Thumb 1 3 266
W „Samorządzie Miejskim” u progu roku 2020 prezes Związku Zygmunt Frankiewicz podsumowuje trzy dekady odrodzonego samorządu terytorialnego. To dosyć gorzka refleksja przy okazji rocznicy.
Thumb 1 3 park zdrojowy
Podczas posiedzenia 17-18 stycznia br. członkowie Zarządu ZMP zajęli się zaopiniowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. odpadów, utrzymania czystości i porządku w gminach oraz dróg publicznych.
Thumb 1 3 senat jp
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która obradowała 8 stycznia br., jednogłośnie postanowiła podjąć prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.
Thumb 1 3 200810 46
Związek Miast Polskich zaprasza 21 stycznia 2020 roku do Poznania na kolejne spotkanie członków Komisji Gospodarki Mieszkaniowej ZMP.
Thumb 1 3 raort
Ekspert o finansach samorządowych w Serwisie Samorządowym PAP.
Thumb 1 3 logo zmp 2
ZMP odpowiada wiceministrowi edukacji po publikacji w Serwisie Samorządowym PAP „Nie dotacja. MEN: Budżet państwa nie może pokrywać wszystkich kosztów funkcjonowania szkół".
Thumb 1 3 wykres
Serwis Samorządowy PAP przypomniał 10 najchętniej czytanych swoich publikacji - na pierwszym miejscu znalazła się informacja Związku Miast Polskich dotycząca wzoru raportu o stanie gminy.
Thumb 1 3 frankiewicz prezes
„PiS postanowił wykończyć samorządy podstępem, uderzając w ich finanse” to tytuł artykułu prezesa Związku Miast Polskich, który ukazał się 29 grudnia ub.r. w „Gazecie Wyborczej”.
Thumb 1 3 senior2020
W nowej edycji programu Senior+ przeznaczono 80 mln zł na tworzenie nowych placówek oraz dofinansowanie funkcjonowania już istniejących domów i klubów.
Thumb 1 3 finanse
Marek Wójcik podsumowuje 2019 rok z perspektywy władz samorządowych. Wskazuje na brak pieniędzy na reformę edukacji, wzrost kosztów gospodarowania odpadami, zmiany w transporcie publicznym.
Thumb 1 3 fot sejm.gov.pl
Związek Miast Polskich zajmuje czwarte miejsce wśród najskuteczniejszych lobbystów działających w Sejmie. Serwis Jawny Lobbing pokazuje w swoich statystykach, kto ma wpływ na tworzenie prawa w Polsce.
Thumb 1 3 an 5757
Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 16 grudnia 2019
Thumb 1 3 pa
Czy chcesz wygrać film, aby promować realizowany przez twoje miasto projekt współpracy na rzecz rozwoju ? Do 31 stycznia wydłużono czas na aplikowanie o nagrodę PLATFORMAwards.
Thumb 1 3 nekrolog pixa
Prezes i Biuro Związku Miast Polskich składają serdeczne kondolencje Hannie Jasickiej-Nowak z powodu śmierci Mamy.
Thumb 1 3 jan olbrycht strona
Parlament Europejskiej wyraził zgodę na ponowne utworzenie tzw. Intergrupy (zespołu problemowego) URBAN zajmującej się problematyką obszarów miejskich. Grupa działała przez 3 ubiegłe kadencje.
Thumb 1 3 autor  itdotum bez komino w
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało informację o wyborze wniosków (zarysów projektów) do II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 dsc 5335
Do 15 stycznia 2020 r. samorządowcy spotkają się z nowym ministrem klimatu, Michałem Kurtyką, by omówić z nim problemy związane z systemem zagospodarowania odpadów. To ustalenie grudniowej KWRiST.
Thumb 1 3 dsc09828
Podczas posiedzenia w Radomiu 13 grudnia br. członkowie Zarządu ZMP przyjęli Założenia projektów ustaw planowanych do przedłożenia senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
Thumb 1 3 film kielce
Prezentujemy filmy z debaty w Kielcach na temat priorytetów legislacyjnych ZMP, które mają obecnie szansę realizacji dzięki aktywności senatorów wywodzących się z samorządu i ZMP.
Thumb 1 3 raport pie
Do głównych wyzwań stojących przed miastami średniej wielkości w Polsce należy depopulacja i brak kompleksowej strategii rozwoju – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Thumb 1 3 325
Kolejne trzy nowe miasta przystąpiły do Związku Miast Polskich. Bolesławiec, Lądek-Zdrój i Pińczów zostały przyjęte w poczet członków ZMP przez Zarząd Związku 13 grudnia br.
Thumb 1 3 sutryk
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia przedstawicielem Związku Miast Polskich do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Thumb 1 3 ramka smup 2
10 grudnia 2019 roku Komisja Finansów obradowała na temat subwencji oświatowej oraz udziałom w PIT.
Thumb 1 3 foto komisja senacka
Subwencja oświatowa oraz rekompensaty ubytków w dochodach własnych JST to najpilniejsze tematy, którymi zamierzają zająć się senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Thumb 1 3 kom ma ych miast
Skutki zmian demograficznych w Europie oraz zmiany demograficzne w wybranych średnich i małych polskich miastach były jednym z tematów spotkania Komisji Małych Miast oraz Komisji Administracji ZMP.
Thumb 1 3 spotkanie senat
Samorządowcy z polskich miast przekazali 10 grudnia br. na ręce Marszałka Senatu projekt ustawy o rekompensatach dla gmin, które utraciły część swoich dochodów w związku z obniżką stawki podatku PIT.
Thumb 1 3 wiatrak2
Programy osłonowe i wsparcie dla JST to tylko niektóre uwagi, które do rządowych dokumentów dot. energii i klimatu zgłosili samorządowcy z ZMP podczas Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST 9 grudnia.
Thumb 1 3 niepodleg a wystawa kolejowa
Wystawa „Stacja: Niepodległa. Na torach II RP” to materiał popularnonaukowy, który można m.in. wykorzystywać z okazji kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości.
Thumb 1 3 krotoszyn6
Zaprezentowanie i wspólnie z zespołem miejskim przećwiczenie narzędzi diagnostyczno-strategicznych ZMP było celem warsztatów pilotażowych prowadzonych przez doradców miast ZMP.
Thumb 1 3 trzcianka10
2-4 grudnia br. zespół doradców ZMP przeprowadził w mieście warsztaty pilotażowe, których celem było zaprezentowanie i przećwiczenie narzędzi diagnostyczno-strategicznych ZMP, wspierających rozwój.
Thumb 1 3 mi dzyzdroje warsztaty
Wypracowanie diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej i szukanie nowej wizji rozwoju miasta to cele pilotażowych warsztatów, który odbyły się 2 i 3 grudnia br. z udziałem doradców miast ZMP.
Thumb 1 3 1
13 grudnia br. w Radomiu członkowie Zarządu ZMP rozmawiali m.in. o założeniach projektów ustaw planowanych do przedłożenia senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Thumb 1 3 survey 4441595 1920
Jeszcze do 18 grudnia trwa badanie przeprowadzone na 100 JST i urzędach, służące OECD do zebrania informacji, które zobrazują potencjał administracyjny polskich samorządów do skutecznego rozwoju.
Thumb 1 3 an 9047
Miasto Sopot zakończyło prace nad nad projektem nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek (...). Chodzi o regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego.
Thumb 1 3 dsc7980
W piątek, 29 listopada, w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie przedstawicieli miast z Komisji Sportu Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 265
W „Samorządzie Miejskim” w kilku materiałach piszemy o działaniach, jakie podejmuje ZMP i same miasta w celu przeciwdziałania skutkom zmian legislacyjnych, które pogrążają samorządowe budżety.
Thumb 1 3 k. kosi ski
O nieadekwatnym finansowaniu zadań publicznych realizowanych przez samorządy, co narusza art. 167 Konstytucji RP - mówił w radiu TOK FM Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, sekretarz ZMP.
Thumb 1 3 z ot wki
- W 2021 r. do budżetu nie wpłynie nawet ok. 3,5 mld zł z - mówi Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP w artykule o finansach JST na portalu Business Insider - To będzie katastrofa również dla rządu.
Thumb 1 3 kom bezp 3
24 i 25 października odbyło się w Łodzi posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP. Miasta złożyły propozycje zmian legislacyjnych w kwestii składowania odpadów niebezpiecznych.
Thumb 1 3 0
Podczas sesji Kongresu Polityki Miejskiej w Kielcach „Optymalizacja zarządzania rozwojem lokalnym - stan obecny i perspektywy” była mowa o doświadczeniach polskich miast i rekomendacjach OECD.
Thumb 1 3 sienkiewicza1
Utrzymanie porządku i czystości w gminach, opłaty środowiskowe, recykling to niektóre z ważnych tematów dyskusji.
Thumb 1 3 niepodlegla logo
Do końca tygodnia można jeszcze składać wnioski o dotacje z programu „Niepodległa". Można wnioskować o dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do odzyskania niepodległości.
Thumb 1 3 foto biul 11
11. już numer Biuletynu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego poświęcony jest zasadniczo zagadnieniom związanym z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Thumb 1 3 mi dzyrzec 4 zajawka
Kolejnym miastem, w którym odbyły się warsztaty pilotażowe w ramach programu przygotowawczego dla doradców miast w ramach Programu „Rozwój lokalny” był Międzyrzec Podlaski.
Thumb 1 3 z ocieniec1  prosze u y jako tytu owe
Złocieniec po przejęciu części gminy Ostrowice znalazł się w szczególnej sytuacji. W ostatnim tygodniu odwiedziła go grupa doradców miast ze Związku Miast Polskich i poprowadziła warsztaty pilotażowe.
Thumb 1 3 sutryk tvn24 1
27 listopada br. w programie „Fakty po Faktach” Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, członek Zarządu Związku Miast Polskich tłumaczył, że silny samorząd to silne państwo.
Thumb 1 3 kutno
Grupa doradców miast ze Związku Miast Polskich odwiedziła Kutno. Zespół przeprowadził warsztaty pilotażowe dotyczące zarządzania i planowania strategicznego. Wizyta odbyła się w dniach 25-26 listopada
Thumb 1 3 0
Siedem miesięcy temu ZMP rozpoczął program przygotowawczy doradców miast. Założeniem jest wypracowanie takich narzędzi i modelu zarządzania, który da w efekcie miastom możliwość skoku w przyszłość.
Thumb 1 3 tk wikipedia.org
20 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zmuszanie samorządów do pokrywania strat szpitali jest niezgodne z Konstytucją RP.
Thumb 1 3 solec kujawski18
W dniach 25-27 listopada obyły się w Solcu Kujawskim warsztaty pilotażowe z udziałem zespołu doradców miast ZMP w ramach projektu predefiniowanego będącego częścią Programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 dsc 5307
Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski oraz wiceminister finansów Tomasz Robaczyński wzięli udział w debacie dotyczącej oświaty podczas Komisji Wspólnej 27 listopada br.
Thumb 1 3 karlino8 zajawka
Dobiega końca kolejna faza programu przygotowawczego dla doradców miast w związku z realizacją projektu wzmocnienia rozwoju średnich i małych miast w Polsce w ramach Programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 ejwrlmtwwaasj6x
„Gminy coraz bardziej zaciskają pasa i wysilają wzrok, żeby wypatrzyć rekompensaty za wyższe rachunki za prąd” - o sytuacji w Cieszynie, Wałbrzychu, Łodzi, Częstochowie na portalu Bizblog.
Thumb 1 3 kpm
O aktualizacji krajowej polityki miejskiej mówiono podczas II Kongresu Polityki Miejskiej w Kielcach - chodzi m.in. o zmianę modelu dyfuzyjno-polaryzacyjnego na globalizacyjno-redystrybucyjny.
Thumb 1 3 mieci 2
O stworzenie przez państwo kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, który m.in. będzie zwiększał odpowiedzialność producentów opakowań, apeluje Prezes ZMP do Ministra Klimatu.
Thumb 1 3 finanse miast
Związek podejmuje inicjatywę prezydenta Bydgoszczy, który zaproponował, by burmistrzowie i prezydenci wystąpili indywidualnie do rządu, przedstawiając konkretną sytuację finansową swoich miast.
Thumb 1 3 frankiewicz2 prezes
Bez rzetelnego rozpatrzenia zgłaszanych od lat postulatów organizacji samorządowych, odpowiedzialne zaopiniowanie projektu rozporządzenia w sprawie podziału oświatowej subwencji jest niemożliwe.
Thumb 1 3 logo nigdy wiecej wysiedlen jpg rgb 3600
9 i 10 grudnia 2019 r. zaplanowano w Gostyniu kilka wydarzeń upamiętniających wysiedlenie mieszkańców Gostynia przez niemieckiego okupanta pod hasłem „NIGDY WIĘCEJ WYSIEDLEŃ!”.
Thumb 1 3 20191121 103230
Po raz kolejny samorządowcy domagali się rozmowy o finansach z premierem Mateuszem Morawieckim - tym razem spotkali się z dziennikarzami 21 listopada br. pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Thumb 1 3 pap is
Rusza pierwsza edycja konkursu „Innowacyjny Samorząd”, organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP. Zachęcamy do udziału w nim wszystkie samorządy, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami
Thumb 1 3 mw tvn24
„Skala niedoszacowania zadań edukacyjnych osiągnęła taki poziom, że nie jesteśmy w stanie zbilasować naszych budżetów” - mówił 20 listopada br. w programie „Czarno na Białym” w TVN24 Marek Wójcik.
Thumb 1 3 centrum fot ewelina lach licencja niegraniczona
12 grudnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się Forum Bankowo-Samorządowe zorganizowane przez Związek Banków Polskich. Mowa będzie o stanie finansów JST w kontekście zmian legislacyjnych.
Thumb 1 3 img 0445
Ulgi ustawowe w transporcie publicznym oraz konsekwencje wyroku TSUE dla organizatorów transportu publicznego były głównymi tematami posiedzenia Komisji Transportu ZMP 14 listopada 2019 r. w Kielcach.
Thumb 1 3 ca1350d4971a0e303817923273649355
Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosiło IX edycję Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Pragnie wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane społecznie a także te, które dokonały bohaterskiego czynu.
Thumb 1 3 20191024 134027
Priorytety pracy Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast ZMP zostały wypracowane 24 października 2019 r. podczas posiedzenia w Poznaniu.
Thumb 1 3 targi1
Podczas posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego ZMP 15 listopada 2019 r. w Kielcach wybrano prezydium Komisji.
Thumb 1 3 mpr
Do 1 grudnia br. małe firmy zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników mogą zgłaszać udział w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2019. Zachęcamy miasta do zainteresowania tą inicjatywą lokalne firmy.
Thumb 1 3 dsc09794
Podczas posiedzenia 15 listopada br. w Kielcach członkowie Zarządu domagali się w podjętym stanowisku konsultacji „Białej Księgi Systemu Promocji Turystycznej w Polsce” ze środowiskiem samorządowym.
Thumb 1 3 gdynia ziele miejska
Instytut Rozwoju Miast i Regionów zaprasza pracowników samorządów terytorialnych do zgłoszenia udziału w projekcie szkoleniowym dotyczącym projektowania i gospodarowania zielenią w miastach.
Thumb 1 3 webinarium pixa
Jak przeprowadzać diagnozę społeczności lokalnej, w czym jest pomocna i dlaczego warto ją robić – o tym będzie mowa podczas webinarium, na które 28 listopada zaprasza Fundacja Batorego.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd Związku Miast Polskich na swoim ostatnim posiedzeniu podjął uchwałę, w której uznaje rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego. 27 maja 2020 roku mija trzydziesta rocznica wyborów do rad gmin.
Thumb 1 3 finanse
Obniżenie PIT do 17 proc. nie wpłynie negatywnie na dochody jednostek samorządu terytorialnego - uważa minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Thumb 1 3 dsc06771
Kongres Polityki Miejskiej, ciekawe i ważne wydarzenie samorządowe, zakończył się w Kielcach. Uczestnicy rozmawiali o tym, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce.
Thumb 1 3 frankiewicz prezes
Senator Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP, 13 listopada br. został powołany do pełnienia funkcji przewodniczącego senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Thumb 1 3 szpital
ZMP silnie wspiera wniosek Grudziądza o udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa, która ma pomóc miastu rozwiązać problemy finansowe związane z dążeniem do ukończenia budowy szpitala.
Thumb 1 3 men szko a wicze
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organy prowadzące co najmniej jedną szkołę publiczną do udziału w konkursie finansowanym ze środków UE, dzięki któremu uruchomiona zostanie szkoła ćwiczeń.
Thumb 1 3 kom ma ych miast wawa
Stan finansów miast oraz kwestia roli firm rodzinnych w rozwoju polskich miast były głównymi tematami spotkania Komisji Małych Miast Związku Miast Polskich 24 października 2019 roku.
Thumb 1 3 o wiata gliwice
Główny Urząd Statystyczny opublikował coroczną informację na temat realizacji przez państwo zadań oświatowych i wychowawczych. W 2018 r. na zadania te wydano o 6 mld zł więcej niż rok wcześniej.
Thumb 1 3 mw oswiata
- Duże miasta dopłacają dzisiaj do zadań edukacyjnych blisko 80 procent - mówił w Faktach Marek Wójcik. - Niedoszacowanie edukacji zabija w Polsce samorządność.
Thumb 1 3 cemr fv
Zarząd Rady Gmin i Regionów Europy przyjął 5 listopada br. uchwałę wzywającą do silnej polityki spójności. W Europie trwają obecnie intensywne negocjacje na temat budżetu UE na lata 2021–2027.
Thumb 1 3 img 4277e
15 listopada w Kielcach - przy okazji Kongresu Polityki Miejskiej - odbyło się posiedzenie Zarządu ZMP, podczas którego została przeprowadzona dyskusja nad priorytetami legislacyjnymi Związku.
Thumb 1 3 miasto nowoczesne
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do wysyłania zgłoszeń do udziału w warsztatach IdeaLab pt. „Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania”, które odbędą się w 2-6 marca 2020 r. w Otwocku.
Thumb 1 3 niepubliczne przedszkola  warszawa 4.11.19  1
Blisko 40 przedstawicieli miast członkowskich Związku Miast Polskich wzięło udział w spotkaniu dotyczącym roszczeń przedszkoli niepublicznych, które odbyło się 4 listopada w Warszawie.
Thumb 1 3 20191029 161620
W Kościele Mariackim we Frankfurcie nad Odrą od 29 października można oglądać wystawę „Wypędzeni 1939… Deportacje obywateli polskich z terytoriów wcielonych do Trzeciej Rzeszy“.
Thumb 1 3 ppp logo
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do skorzystania z bazy danych zebranych na nowej stronie dotyczącej Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Opracowało również cykl szkoleń e-learning z PPP.
Thumb 1 3 pol niem grupa robocza 2
Blisko 40 samorządowców z Polski i Niemiec, członków polsko-niemieckiej Grupy Roboczej, rozmawiało w hanowerskim ratuszu na temat zaangażowania młodego pokolenia w życie lokalne oraz przyszłości UE.
Thumb 1 3 264
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy po raz kolejny o przewidywanych skutkach gwałtownego wzrostu wydatków miast na oświatę – związanych z reformą edukacji oraz z podwyżkami płac nauczycieli.
Thumb 1 3 dsc 5288
Kolejny już raz palący problem finansowania zadań oświatowych (w tym podwyżek dla nauczycieli) oraz podwyżek minimalnego wynagrodzenia był osią sporu samorządowców i przedstawicieli rządu.
Thumb 1 3 oecd 1
MIiR i ZMP zorganizowały 21 i 23 października warsztaty z przedstawicielami OECD dotyczące konsultacji w sprawie kwestionariusza, który posłuży do badania potencjału instytucjonalnego polskich JST.
Thumb 1 3  obek
Trwa nabór do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który wspiera rozwój instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat trzech. Oferty konkursowe można składać do 13 listopada br.
Thumb 1 3 logo zmp 2
4 listopada br. w Warszawie odbędzie się spotkanie robocze dla przedstawicieli miast na temat roszczeń niepublicznych przedszkoli o wyrównanie ich zdaniem zaniżonej dotacji w okresie do roku 2017.
Thumb 1 3 drony cedd pl
Powstał unikatowy dokument, zawierający wytyczne dla usługi monitorowania niskiej emisji przy pomocy dronów. Z dokumentu mogą skorzystać samorządy w całym kraju.
Thumb 1 3 resized 20191022 133757 4275
O tym jak dramatycznie rosną samorządowe wydatki na podwyżki dla nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół, a także o zbyt małych kwotach na nie mówili samorządowcy na spotkaniu w MEN.
Thumb 1 3 img 2098
22 października w Sopocie odbyło się III posiedzenie Komisji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Związku Miast Polskich. Tematem wyjazdowego posiedzenia były „Działania rewitalizacyjne w formule PPP”.
Thumb 1 3 dsc09720
Podczas posiedzenia 18 października członkowie Zarządu ZMP przyjęli Priorytety legislacyjne ZMP na początek kadencji parlamentarnej 2019-2023, a także ustalili tematy do podjęcia w najbliższym czasie.
Thumb 1 3 g2 dk88 x.2015
Gdańsk, Gliwice, Świdnica, Radzionków i Stary Sącz to laureaci III edycji konkursu Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią - tak zdecydowała 30 września br. kapituła konkursu.
Thumb 1 3 20191018 133323
Samorządowcy i nowi senatorowie podsumowali wyniki wyborów parlamentarnych z 13 października br., w których zdobyli więcej miejsc w Senacie RP niż w poprzednich kadencjach.
Thumb 1 3 dsc09686
Podczas pierwszego w tej kadencji spotkania Komisji Gospodarki Mieszkaniowej ZMP, wybrano prezydium Komisji i wymieniano doświadczeniami dotyczące zarządzania zasobem mieszkaniowym w miastach.
Thumb 1 3 foto lataj ca konferencja
W ramach projektu POLSKA EDUKACJA 2035 w Ambasadzie Holandii odbyła się konferencja dotycząca przyszłości polskiej oświaty. Organizacje samorządowe i pozarządowe pracują nad najlepszym modelem oświaty
Thumb 1 3 fot. ewelina ura kamin ska um sandomierz 8
Zapraszamy na kolejne posiedzenie Komisji Małych Miast, które odbędzie się w Warszawie 24 października br.
Thumb 1 3 kopalnia
W Sejmie odwołano prace nad poselskim projektem specustawy górniczej, przeciwko której stanowczo protestował m.in. Związek Miast Polskich.
Thumb 1 3 ppp wizyta w grecji
Przedsięwzięcia PPP z sektora edukacji będą motywem przewodnim wizyty studyjnej w Grecji. Zaprasza na nią Departament Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w MIiR wraz z partnerami.
Thumb 1 3 ppp logo
„Termomodernizacji obiektów publicznych w PPP” – to temat szkolenia, które odbędzie się 28 października w Łodzi. Przeznaczone jest dla przedstawicieli administracji zainteresowanych tematyką PPP.
Thumb 1 3 dsc09667
Człowiek w inteligentnym mieście – jego potrzeby i oczekiwania – to temat przewodni III Forum Rozwoju Miast, które odbyło się 10-11 października w Poznaniu.
Thumb 1 3 cmentarze stare
23 października w Warszawie odbędzie się konferencja organizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Chrześcijańską Akademię Teologiczną na temat ochrony historycznych miejsc pochówku.
Thumb 1 3 ankieta polsko niemiecka
Jeszcze do końca października przedstawiciele Urzędów Miejskich miast, które współpracują z partnerami z Niemiec, mogą wziąć udział w badaniu ankietowym.
Thumb 1 3 6 metro swietokrzyska marszalkowska  fot.m.st. warszawa licencja bezterminowa
Podczas posiedzenia w Warszawie 18 października br. członkowie Zarządu ZMP omówią m.in. wyniki wyborów do Sejmu i Senatu oraz uzgodnią priorytety legislacyjne na początek nowej kadencji parlamentarnej
Thumb 1 3 gdansk  puchar recyklingu
Kapituła Konkursu przyznała nagrodę główną Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich - Gdańskowi. Miasto zdobyło również „Szklaną Statuetkę” za osiągnięcia w odzysku frakcji szklanej.
Thumb 1 3 foto biul 10
Zapraszamy do zapoznania się z nowym dziesiątym numerem Biuletynu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Thumb 1 3 warszwa pixa
W ramach Programu „Rozwój lokalny” Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz ZMP organizują warsztat z przedstawicielami OECD dla reprezentatywnej grupy JST, dotyczący potencjału instytucjonalnego gmin.
Thumb 1 3 sztolnia park12c fot agnieszka wroblewska 17
Na kolejnym spotkaniu Komisji Edukacji Związku Miast Polskich w Zabrzu członkowie dyskutowali o sytuacji polskich samorządów po wdrożeniu podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.
Thumb 1 3 kondolencje pixa
Zarząd ZMP składa wyrazy współczucia Tadeuszowi Wronie, byłemu wiceprezesowi ZMP i prezydentowi Częstochowy, z powodu śmierci żony.
Thumb 1 3 rudzka go ra
Drugie w tej kadencji posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP, które odbędzie się w dniach 24 i 25 października br. w Łodzi.
Thumb 1 3 bydgoszcz energie cites
Konferencja pn. „Efektywność energetyczna kluczowym elementem transformacji energetycznej gminy”, odbędzie się w dniach 29-30 października w Bydgoszczy. Zapraszamy przedstawicieli miast.
Thumb 1 3 posiedzenie komisji 2
Podczas posiedzenia Komisji Partnerstwa i Dialogu 19 września 2019 r w Dąbrowie Górniczej rozmawiano m.in. o Programie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Thumb 1 3 torun starowka malgorzata litwin
Centra usług społecznych (CUS) oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania w ramach polityki społecznej były głównymi tematami spotkania Komisji Polityki Społecznej ZMP.
Thumb 1 3 wybory s owniczek foto
W ramach Projektu Inicjatywy Edukacji Obywatelskiej powstał Słowniczek wyborczy, wyjaśniający podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu wyborów samorządowych. Wstęp napisał prof. Hubert Izdebski.
Thumb 1 3 263
W najnowszym numerze „Samorządu Miejskiego” piszemy o przewidywanych skutkach, jakie dla budżetów miast przyniesie podniesienie płacy minimalnej oraz o finansach miast, które znalazły się pod ścianą.
Thumb 1 3 unicef
UNICEF zaprasza samorządy miast do podjęcia działań na rzecz promowania praw dziecka w lokalnych społecznościach. Każdego roku włączają się w to najbardziej znane miasta na świecie.
Thumb 1 3 20190930 131730 1
Sopot, Morawica i Wielka Wieś – to miasta i gminy, które zdobyły I miejsca w swoich kategoriach w organizowanym już po raz piętnasty przez „Rzeczpospolitą” Rankingu samorządów.
Thumb 1 3 krak w  konkurs tup
Kraków, Lublin, Jaworzno, Gdańsk, Pszczółki to tylko niektórzy nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich wspólnie ze Związkiem Miast Polskich.
Thumb 1 3 ruda l ska  dworzec chebzie
26 września na zabytkowym dworcu kolejowym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w pełnym zakresie zainaugurowano działalność Stacji Biblioteka.
Thumb 1 3 img 2322
Swoimi doświadczeniami z zarządzania gminą w czasie kryzysu podzielili się z doradcami miast w programie predefiniowanym samorządowcy z norweskiego miasta Austrheim.
Thumb 1 3 foto. s. rybok. urz u d miasta katowice  6
Związek Miast Polskich i Fundacja Centrum PPP zapraszają 2 października do Katowic na konferencję „PPP szansą na szybszy rozwój JST i lepszą realizację usług i inwestycji publicznych”.
Thumb 1 3 mikroprzedsiebiorca strona mikroprzedsiebiorcaroku com
Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych rozpoczyna przygotowania do kolejnej edycji Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Zachęcamy miasta do poinformowania o tej idei lokalnych przedsiębiorców.
Thumb 1 3 kongres polityki miejskiej kielce obrazek
Od 14 do 16 listopada w Kielcach uczestnicy Kongresu Polityki Miejskiej będą rozmawiać o tym, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce. To największe wydarzenie poświęcone tej tematyce.
Thumb 1 3 200810 46
W dniu 17 października 2019 roku w Poznaniu odbędzie się pierwsze spotkanie członków Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.
Thumb 1 3 niepodlegla do hymnu rodzina 2 1
W ubiegłym roku 11 listopada w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Wspólnie śpiewano polski hymn na 6 kontynentach. Kolejna edycja akcji odbędzie się w tym roku.
Thumb 1 3 prwsia logo
Współpraca z influencerami i wykorzystanie siły lokalnej społeczności to jedne z tematów XV Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej, która odbędzie się od 30 września do 2 października
Thumb 1 3 img 2049
Samorządowcy i przedstawiciele spółek miejskich w Norwegii prezentowali swoje doświadczenia i innowacyjne rozwiązania grupie doradców miast w projekcie predefiniowanym realizowanym przez ZMP.
Thumb 1 3 dsc 5257
Kwestia skutków finansowych podwyższania płacy minimalnej, a także procedury podziału środków z Funduszu Dróg Samorządowych to główne tematy rozmów na KWRIST.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Sebastian Ptak, geodeta miejski, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach został wybrany przewodniczącym Komisji podczas spotkania w Łodzi 24 września br.
Thumb 1 3 kino poziom www2
Związek Miast Polskich zaprasza miasta do zaangażowania się w kampanię zachęcającą mieszkańców do głosowania - udział w wyborach to nie tylko obywatelski obowiązek, ale też świętowanie demokracji.
Thumb 1 3 droga swarzedz
Podczas posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST 16 września reprezentant ZMP domagał się udostępnienia informacji o FDS.
Thumb 1 3 foto. k.krzemin ski. urz u d miasta katowice 1
W Katowicach 2 i 3 października br. odbędzie się konferencja „Kongres Programu dla Śląska. Nowoczesność i tożsamość regionu”. Podsumowane zostaną blisko dwa lata wdrażania Programu dla Śląska.
Thumb 1 3 0
Kampania społeczna Fundacji Batorego ma charakter profrekwencyjny i jest ponadpartyjna. Opowiada się za demokracją, której podstawą jest głos obywateli. Ten głos tracimy, nie idąc na wybory.
Thumb 1 3 logo multiply
Wsparcie zintegrowanego planowania miejskiego jako narzędzia optymalizacji zużycia energii na obszarach miejskich to cel projektu, do którego zaprasza Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”.
Thumb 1 3 foto 11 wizyta 1
Urząd Miasta Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, był gospodarzem jedenastej krajowej wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce”.
Thumb 1 3 dsc09598
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Inowrocławiu 19 września br. dyskutowano o m.in. Funduszu Dróg Lokalnych i narastającym problemie roszczeń przedszkoli prywatnych wobec gmin.
Thumb 1 3 logo partycypacja
Rusza jesienny nabór do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Samorządy mogą otrzymać granty na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentów planistycznych i wsparcie w ich dobrym zaplanowaniu
Thumb 1 3 skien
W mieście tym zachęca się obywateli do wspólnej pracy przy poszczególnych projektach oraz budowaniu wizji przyszłości, gdyż dzięki niej łatwiej o identyfikację z miejscem, gdzie się żyje.
Thumb 1 3 foto forum pe nomocnik w 4
W Dąbrowie Górniczej odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. współpracy samorządu terytorialnego z NGO. Podczas debaty prezydentów rozmawiano o przyszłości współpracy obu sektorów.
Thumb 1 3 logo ue
Podczas posiedzenia Podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z UE 11 września br. przedstawiciel MIiR pokazał prezentację na temat realizacji polityki spójności.
Thumb 1 3 dsc09562
W inowrocławskiej Hali Widowiskowo–Sportowej 18 września br. odbyło się Forum Polskich Samorządów Miasto2030.IN, w którym wzięli udział m.in. prezydenci i burmistrzowie polskich miast.
Thumb 1 3 wloclawek 04m
Raport Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ws. deglomeracji i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce nie uwzględnia wszystkich byłych miast wojewódzkich.
Thumb 1 3 0
Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z konferencji inaugurującej projekt OECD „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”.
Thumb 1 3 dsc 5243
Z okazji 30-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Zarząd ZMP przyznał jej Medal Honorowy Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 mieciarka
Ze sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możemy się dowiedzieć, że samorządy dobrze sobie radzą z zamówieniami in-house. Zamówienia w tej formule opiewają na kwotę ponad 500 mln zł.
Thumb 1 3 baner eduhoryzonty zmp 0919
13-14 listopada br. w Zakopanem odbędzie się konferencja EduHoryzonty. Spotkanie kierowane jest do samorządowców, którzy chcieliby wymienić się wiedzą oraz włączyć do debaty nad przyszłością edukacji.
Thumb 1 3 ranking rzepy foto 2018
„Rzeczpospolita” zaprasza na galę Rankingu Samorządów 2019. Ogłoszone zostaną wyniki XV edycji konkursu. Ranking ten uznawany jest za jeden z najbardziej wiarygodnych i prestiżowych w Polsce.
Thumb 1 3 logo bgk
Jesteśmy jako BGK gotowi do rozmowy i do finansowania nowatorskich i ambitnych struktur inwestycji samorządowych - zadeklarował wiceprezes BGK podczas konferencji poświęconej finansom samorządowym.
Thumb 1 3 dworzec kolejowy braniewo
Ministerstwo Infrastruktury przekazuje aktualną informację o Funduszu Dróg Samorządowych, o przedstawienie której zabiegali samorządowcy z ZMP na forum Komisji Wspólnej Rządu i ST.
Thumb 1 3 dsc 0010 2
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Inowrocławiu 19 września (czwartek) został omówiony m.in. problem narastających roszczeń przedszkoli prywatnych wobec gmin.
Thumb 1 3 tokyo tower 825196 340
MSWiA organizuje rekrutację kandydatów na roczne stypendium oferowane przez rząd Japonii dla młodych pracowników administracji publicznej z różnych krajów świata tzw. Young Leaders’ Program (YLP).
Thumb 1 3 logo zmp 2
Oznakowaniu miejsc w strefie płatnego parkowania było głównym tematem posiedzenia Komisji Transportu ZMP 9 września 2019 roku w Lublinie.
Thumb 1 3 dsc09552
Ponad 140 przedstawicieli miast wzięło udział 9 i 10 września w konferencji inaugurującej projekt OECD „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”.
Thumb 1 3 frm
Inteligentne: rozwiązania włączające mieszkańców, formy komunikacji społecznej oraz czyste technologie energetyczne to tematy tegorocznego Forum Rozwoju Miast, które odbędzie się 10 i 11 października
Thumb 1 3 0
O przyszłości rozmawiali przedstawiciele polskich samorządów w Gdańsku 31 sierpnia. Prezentujemy zapis debaty, jaka odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności oraz relację wideo z tego wydarzenia.
Thumb 1 3 osg 19
Temat przewodni Szczytu Gospodarczego, który odbędzie się 26 i 27 września w Siedlcach, to „Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.
Thumb 1 3 abrys
„Przegląd Komunalny” i ZMP zapraszają na konferencję „Gospodarowanie mieniem”, która odbędzie się 17 września br. w Poznaniu w biurowcu Delta.
Thumb 1 3 dsc09350
Podczas pierwszej wizyty studyjnej w Skien i Telemarku norwescy samorządowcy dzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami z 19-osobową grupą doradców miast w projekcie predefiniowanym.
Thumb 1 3 mg www
Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej.
Thumb 1 3 kij w seminarium
W Kijowie trawa seminarium Partnerstwa Wschodniego „Nowe ramy polityczne dla ukraińskich władz lokalnych i regionalnych”, zorganizowana przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR).
Thumb 1 3 262
Najnowszy numer w znacznej części poświęcony jest krytycznej sytuacji finansów samorządowych. Omawiamy raport przygotowany przez Związek oraz piszemy o inwestycjach, których miasta nie zrealizują.
Thumb 1 3 dsc09482
Podczas posiedzenia w Ciechanowie, 30 sierpnia br., członkowie Zarządu ZMP przyjęli stanowisko w sprawie sytuacji finansowej samorządów, w którym domagają się m.in. rekompensaty utraconych dochodów.
Thumb 1 3 zabrze kom edukacji
Związek Miast Polskich zaprasza 3 i 4 października 2019 roku do Zabrza na kolejne spotkanie członków Komisji Edukacji ZMP.
Thumb 1 3 21
21 Postulatów ogłosili samorządowcy z całej Polski zgromadzeni 31 sierpnia w Gdańsku. Postulaty dotyczą najważniejszych tematów i wyzwań, z jakimi mierzą się wspólnoty lokalne.
Thumb 1 3 foto raport oecd pixa 2
Jednym z trzech merytorycznych partnerów Związku Miast Polskich w realizacji projektu predefiniowanego jest OECD. Przygotuje m.in. raport na temat stanu zarządzania w samorządach lokalnych w Polsce.
Thumb 1 3 wykres money
Przedstawiamy zaktualizowany raport na temat finansów JST, uzupełniony o wnioski wypracowane w trakcie debat na posiedzeniach Komisji Wspólnej i jej zespołu. Obraz ten nie jest optymistyczny.
Thumb 1 3 gliwice stacje adowania
9 września br. w Lublinie rusza Kongres Nowej Mobilności, pierwszy tego typu dwudniowy warsztat dla przedstawicieli samorządów, administracji i branży elektromobilności w Polsce.
Thumb 1 3 dsc 5187
Przyspieszenie prac nad nowym systemem dochodów samorządu, uruchomienie środków z Funduszu Dróg Samorządowych i przekazanie pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli – to główne tematy KWRiST 28 sierpnia
Thumb 1 3 debata gdansk2
Przypominamy, że już za parę dni w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbędzie się debata „PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDU” oraz ogłoszone zostaną postulaty środowiska samorządowego wobec parlamentu.
Thumb 1 3 partnerstwo wschodnie schutterstock com
Poszukujemy miasta, które chciałoby zaangażować się we współpracę z miastem z Białorusi. Projekt UE „Mayors for Economic Growth” jest realizowany w 6 krajach Partnerstwa Wschodniego.
Thumb 1 3 d browa g rnicza 2
20 września w Dąbrowie Górniczej odbędzie się XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy!
Thumb 1 3 img 1234
Rozpoczęła się jesienna edycja programu przygotowawczego dla doradców miast w związku z realizacją projektu wzmocnienia rozwoju średnich i małych miast w Polsce w ramach Programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 regional summit grafika
Już tylko 2 tygodnie pozostały do organizowanego w Warszawie Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej. Jednym z jego partnerów jest ZMP. Dostępny jest formularz rejestracyjny na to wydarzenie.
Thumb 1 3 sala wyk adowa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uruchamia program MBA dla samorządowców. To nie tylko studia z zarządzania i doskonalenia umiejętności, ale także możliwość do zasiada w radach nadzorczych.
Thumb 1 3 eurweek
Od 7 do 10 października br. w Brukseli trwać będzie Europejski Tydzień Regionów i Miast 2019, podczas którego odbędzie się wiele ciekawych sesji dotyczących zrównoważonego rozwoju i zielonych miast.
Thumb 1 3 dsc02301
30 sierpnia br. podczas obrad w Ciechanowie Zarząd będzie opiniował projekty ustawy - m.in. o ochronie praw lokatorów - a także podejmie stanowisko w sprawie sytuacji finansowej samorządów.
Thumb 1 3 drony pixa
„Drony – Prawo, Technologie, Usługi” – to konferencja poświęcona usługom opartym o wykorzystanie bezzałogowych systemów powietrznych. Odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. w Katowicach.
Thumb 1 3 x smart city logodatamiejsce 1200x900 pl
X Smart City Forum, które odbędzie się 18 i 19 września w Warszawie, skupia się na konkretnych rozwiązaniach, które można przełożyć na każde miasto w Polsce.
Thumb 1 3 konferencja innowacyjna gosp
„Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” – to konferencja, którą organizuje 17 i 18 września Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Jej drugi dzień będzie poświęcony innowacyjności w samorządach.
Thumb 1 3 gda sk materia y zmp
31 sierpnia samorządowcy z polskich miast i gmin ogłoszą w Gdańsku pakiet postulatów samorządowych.
Thumb 1 3 bgk www2
Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza 12 i 13 września na doroczną konferencję z cyklu BGK dla JST. Temat tegorocznego spotkania to „Finansowanie rozwoju samorządów – potrzeby i możliwości”.
Thumb 1 3 warszwa pixa
„Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług publicznych w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” - to konferencja w ramach Programu „Rozwój lokalny”, którą organizują ZMP oraz MIiR.
Thumb 1 3 fot.m.szajewski  molo w brzeznie dt
29 lipca weszły w życie zmiany doprecyzowujące zapisy programu „Czyste Powietrze”, które umożliwiają gminom udział w procesie wdrażania programu.
Thumb 1 3 znicz
Prezes i Biuro Związku Miast Polskich składają serdeczne kondolencje Marcie Rakowicz z powodu śmierci Ojca.
Thumb 1 3 0
Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kontynuował dyskusję rozpoczętą podczas lipcowej Komisji Wspólnej na temat stanu finansów samorządu.
Thumb 1 3 bydgoszcz 007
Zakończył się nabór zarysów projektów w ramach Programu "Rozwój lokalny" finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich. Z grona 255 kwalifikowalnych miast zarysy projektów złożyło aż 213 miast.
Thumb 1 3 zdj cie szko a
ZMP oczekuje korekty wysokości środków przekazywanych samorządom w ramach subwencji oświatowej w 2019 r. o łączną kwotę 2,1 mld zł - pisze Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP w piśmie do MEN.
Thumb 1 3 4 mld www2
Ponad 70 miast należących do ZMP odpowiedziało na ankietę i podało inwestycje, z których będą musiały zrezygnować w kolejnym roku. Są wśród nich inwestycje drogowe, oświatowe i sportowe.
Thumb 1 3 lampy uliczne
Związek Miast Polskich podejmuje interwencję dotyczącą nowelizacji ustawy o cenach energii. Chodzi o to, aby samorządy mogły być jednakowo beneficjentami tej ustawy i niższych cen energii.
Thumb 1 3 energetyka pixabay
Termin składania oświadczeń do sprzedawców energii elektrycznej zostanie wydłużony do 13 sierpnia - poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Thumb 1 3 publikacja isp klimat
Polecamy publikację „Jak poprawiać jakość życia w mieście, chroniąc klimat?” z rekomendacjami ułatwiającymi wdrożenie zintegrowanego podejścia do polityki miejskiej uwzględniającego cele klimatyczne.
Thumb 1 3 mieciarka
Związek Miast Polskich zwrócił się do miast członkowskich z informacją na temat wszczęcia postępo­wania na odbiór odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach dla nieruchomości niezamieszkanych.
Thumb 1 3 rowery
Trwa VIII Ogólnopolski Konkurs Gmina Przyjazna Rowerzystom, który organizuje PTTK, a patronatem objął m.in. Związek Miast Polskich. Do 4 sierpnia należy przesłać Kartę Zgłoszenia.
Thumb 1 3 foto biul 9
Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Biuletynu PPP poświęconym zamknięciu finansowemu w projektach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Thumb 1 3 uniejow
To wydarzenie poświęcone innowacjom i inwestycjom, które przełożą się na zrównoważony rozwój życia w oparciu o inteligentne specjalizacje, odbędzie się 28-29 listopada w Uniejowie.
Thumb 1 3 czeskie miasteczko
Písková Lhota to niewielkie miasto w Czechach, które – za pośrednictwem Związku Miast Polskich - poszukuje partnerskiego miasta w Polsce.
Thumb 1 3 regional summit grafika
W dniach 9-10 września br. w Warszawie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii organizuje Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej. Jednym z partnerów wydarzenia jest Związek Miast Polskich
Thumb 1 3 chodziez z lotu ptaka fot. z. tomczak
Wpłynęło już 200 zarysów projektów z miast do Programu „Rozwój lokalny” - 22 lipca br. zakończył się I etap naboru.
Thumb 1 3 niepe nosprawno  pixa
Wkrótce rusza nabór wniosków do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z programu skorzystać będą mogły gminy i powiaty.
Thumb 1 3 energetyka ar wka pixa
Minister energii podpisał rozporządzenie do ustawy o cenach prądu. Mimo niebywale krótkiego terminu, jaki na zgłaszanie uwag narzuciło ME, udało się ZMP wywalczyć najważniejsze dla miast zapisy.
Thumb 1 3 odpady pixa
Gminy otrzymają podstawę prawną do wyznaczenia zasad selektywnej zbiórki na swoim terenie - to jedna z poprawek Senatu do noweli ustawy śmieciowej, jaką poparł Sejm.
Thumb 1 3 energetyka pixa
Prezentujemy ustalenia przyjęte podczas spotkania roboczego przedstawicieli Ministerstwa Energii i przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie cen energii.
Thumb 1 3 pit 2018 ubytek
Związek Miast Polskich prosi miasta o podanie informacji, z jakich konkretnie inwestycji będą musiały zrezygnować wiedząc, ile pieniędzy będzie mniej w dochodach własnych z powodu zmian w podatku PIT.
Thumb 1 3 nor 5 zjazdy doradc w pixa
Zakończył się pierwszy etap programu przygotowawczego dla doradców miast w związku z realizacją programu dotyczącego wzmocnienia rozwoju średnich i małych miast w Polsce.
Thumb 1 3 pr d 5
29 lipca minął termin na złożenie przez JST oświadczenia o spełnieniu przesłanek do dalszego utrzymania cen prądu (tzw. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej).
Thumb 1 3 dsc 5183
Zmiany granic miejscowości, apel o jasne przepisy i szybkie uruchamianie środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz kwestia rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej to główne tematy lipcowej KW
Thumb 1 3 dsc 5124
Komisja Wspólna Rządu i Samorządy Terytorialnego 17 lipca br. rozpoczęła się wręczeniem nagród za najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego.
Thumb 1 3 finanse pixa
Od 2020 roku na skutek zmian podatkowych do samorządów trafiać będzie rocznie o 7,2 miliarda złotych mniej z budżetu państwa. Co można by zrobić w miastach, gminach, powiatach za owe 7,2 miliarda ?
Thumb 1 3 finanse 17 lipca 2019 fot wawa
Rząd finansuje obietnice wyborcze PiS kosztem rozwoju lokalnego – kilkuset gminom grozi stagnacja, a nawet bankructwo! Samorządowcy mówią STOP odbieraniu pieniędzy mieszkańcom miast i wsi.
Thumb 1 3 szk0 a pixabay
Według statystyk każdy tegoroczny absolwent znajdzie miejsce w szkole średniej. ZMP alarmuje jednak, że to dopiero początek poważnych problemów, jakie czekają młodzież, nauczycieli i samorządy.
Thumb 1 3 dsc 5168
W debacie poświęconej sytuacji finansowej samorządów podczas specjalnej, dodatkowej Komisji Wspólnej 17 lipca br. wzięli udział Marian Banaś, minister finansów i jego zastępca, Tomasz Robaczyński.
Thumb 1 3 finanse
Przedstawiamy raport na temat stanu finansów JST opracowany dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obraz, jaki wyłania się z pobieżnej analizy dostępnych danych, nie jest optymistyczny
Thumb 1 3 szko a pixabay
Rodzice i nauczyciele alarmowali Rzecznika Praw Obywatelskich o niezauważanych przez rządzących konsekwencjach reformy edukacji z 2016 r. Rzecznik zebrał uwagi miast i przygotował raport w tej sprawie
Thumb 1 3 jaworzno rynek 2
4 lipca 2019 roku w Urzędzie Miasta Jaworzna odbyło się spotkanie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ZMP.
Thumb 1 3 autobuowe przewozy 2
Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wejdzie w życie 18 lipca. Od sierpnia samorządy mogą składać wnioski o środki do wojewodów.
Thumb 1 3 mieci pixabay
Senat na posiedzeniu 12 lipca br. wprowadził 17 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy).
Thumb 1 3 ciechan w spotkanie z ministrem edukacji
Minister edukacji zadeklarował na spotkaniu z przedstawicielami ZMP, że w budżecie państwa zabezpieczone zostaną dodatkowe środki dla samorządów w związku z podwyżką dla nauczycieli od 1 września br.
Thumb 1 3 21 tez samorz dowych podpisanie 4 czerwca
Samorządowcy z różnych części kraju rozpoczęli konsultacje z mieszkańcami 21 tez samorządowych. W rezultacie konsultacji ma powstać 21 postulatów, które zostaną przedstawione partiom politycznym.
Thumb 1 3 ole nica
Podczas posiedzenia 5 lipca br. Zarząd ZMP podjął stanowisko w sprawie przyjętej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym wyraża zaniepokojenie ostatecznym kształtem tej regulacji.
Thumb 1 3 przedszkole
Przedstawiciel ZMP prosi MEN o przedstawienie propozycji rozwiązania problemu dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym, który zagraża stabilności finansów JST.
Thumb 1 3 261
W najnowszym numerze relacja z samorządowych wydarzeń towarzyszących gdańskiemu Świętu Wolności i Solidarności, z X Kongresu Regionów oraz czerwcowych posiedzeń Zarządu ZMP i Komisji Wspólnej.
Thumb 1 3 prezydent andrzej duda
Mimo protestu ZMP, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która wprowadza m.in. zmiany w zasadach uwłaszczenia.
Thumb 1 3 logo zmp 2
27 czerwca br. w Poznaniu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Polityki Europejskiej i Spraw Zagranicznych Związku Miast Polskich. Komisja wybrała swoje prezydium.
Thumb 1 3 ar wka
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przygotowała, współpracując z ZMP, bardzo ciekawy materiał dotyczący wdrażania mechanizmu „zamrażania cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r.”
Thumb 1 3 burshtyn miasto dobrej energii
W ramach partnerstwa władze Burshtyna oczekują z jednej strony ścisłej współpracy na szczeblu oficjalnym, ale także wsparcia i wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach
Thumb 1 3 pr d 4
Prezentujemy odpowiedzi Ministerstwa Energii na pytania zadane 26 czerwca przez Marka Wójcika z ZMP dotyczące przepisów ustawy „o cenach prądu”.
Thumb 1 3 img 6262
Podczas pierwszego w tej kadencji spotkania Komisji Edukacji ZMP wybrano nowe prezydium Komisji oraz rozmawiano o Karcie Nauczyciela i podziale subwencji oświatowej
Thumb 1 3 komisja bezpiecz czerwiec 2019
25 czerwca br. odbyło się w Poznaniu pierwsze w obecnej kadencji posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Miasta zrzeszone w ZMP oddelegowały 44 osoby do prac w tym gremium.
Thumb 1 3 076
Presja ma sens. Samorządowe naciski na rząd w sprawie finansowania tegorocznych podwyżek dla nauczycieli przynoszą skutek. Będzie dodatkowy miliard w subwencji oświatowej.
Thumb 1 3 dsc09439
W Koninie po raz 15. spotkali się burmistrzowie, prezydenci, radni i urzędnicy na Mistrzostwach Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym. Współorganizatorem imprezy był Związek Miast Polskich.
Thumb 1 3 stop smog skawina
Skawina jako pierwsza gmina w Polsce podpisała porozumienie z rządem w sprawie realizacji programu StopSmog. Otrzyma 11,1 mln zł na termomodernizację i wymianę pieców w 300 domach jednorodzinnych.
Thumb 1 3 kom partnerstwa i dialogu 2019
Podczas pierwszego w tej kadencji spotkania Komisji Partnerstwa i Dialogu ZMP wybrano nowe prezydium komisji oraz rozmawiano o planach na najbliższe miesiące dotyczących współpracy NGO z miastami.
Thumb 1 3 wybory materia y prasowe zmp
Związek Miast Polskich nie uczestniczy w żadnych rozmowach ani działaniach politycznych, które są prowadzone w ramach przygotowań do kampanii wyborczej - podkreśla Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP
Thumb 1 3 pieni dze 2
Samorządy alarmują - planowane zmiany w systemie podatku PIT zmniejszą ich dochody o prawie 6 mld zł rocznie! 17 lipca ma się odbyć nadzwyczajne spotkanie Komisji Wspólnej w sprawie finansów JST.
Thumb 1 3 ole nica
5 lipca Zarząd ZMP zaopiniował projekty ustawy dotyczące m.in.: planowania i zagospodarowania przestrzennego, nowelizacji Karty Nauczyciela i kooperatyw mieszkaniowych.
Thumb 1 3 komputer
Fundacja Euro Nation zaprasza wszystkie gminy z woj. śląskiego i opolskiego do złożenia wniosku o 100% dotację w postaci bezzwrotnego grantu w wysokości 150 000 zł na szkolenia IT dla osób w wieku +25
Thumb 1 3 dsc 5106
Jaka jest naprawdę kondycja samorządu? Specjalna, poświęcona tylko kondycji finansowej samorządu Komisja Wspólna odbędzie się 17 lipca br.
Thumb 1 3 dscn4849
17 i 18 czerwca br. w Gostyniu i Jarocinie obradowali członkowie polsko-niemieckiej Grupy Roboczej. Rozmawiano o wsparciu dla małych i średnich firm oraz o przeciwdziałaniu uprzedzeniom.
Thumb 1 3 foto kwadratowy st
Koalicja dla edukacji przedstawia na koniec roku szkolnego Ministrowi Edukacji zestaw swoich postulatów. To pierwszy, wspólny efekt pracy Kwadratowego Stołu – Koalicji dla edukacji.
Thumb 1 3 mrl
ZMP zaprasza do obejrzenia zapisu video warsztatów na temat nowego narzędzia dla miast służącego diagnozie sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Thumb 1 3 komisja ppp zmp p ock 2019
Komisja Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ZMP została z inicjatywy władz miasta Płocka powołana uchwałą Zarządu Związku z 22 marca 2019 r. Właśnie odbyło się pierwsze posiedzenie tego gremium.
Thumb 1 3 ppp logo
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało praktyczny przewodnik na temat wpływu zobowiązań finansowych z umów o PPP na deficyt budżetowy i dług publiczny.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Związek Miast Polskich zaprasza do Poznania na pierwsze w tej kadencji posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP.
Thumb 1 3 myslowice zielona pracownia 1
Na znak protestu przeciw wprowadzeniu zmian w Karcie Nauczyciela, które mocno obciążą budżety JST – samorządowcy postanowili nie uczestniczyć w spotkaniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST
Thumb 1 3 fot marcin bia ek
Prezes Związku Miast Polskich zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie uchwalonej 13 czerwca ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym oraz niektórych innych ustaw.
Thumb 1 3 pieni dze
17 czerwca podczas oświatowego okrągłego stołu kolejny raz przedstawiciel ZMP interweniował u Premiera. Tym razem w kwestii podwyżek płac dla nauczycieli, za które mają zapłacić samorządy.
Thumb 1 3 15
Zachęcamy samorządowców do podpisywania „Deklaracji o współpracy na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej ONZ” przyjętej podczas I Krajowego Forum Miejskiego.
Thumb 1 3 jaworzno rynek 2
Zapisom i propozycjom zmian w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie poświęcone spotkanie Komisji Gospodarki Komunalnej ZMP, na które 4 lipca zaprasza Związek do Jaworzna.
Thumb 1 3 pr d 1
Związek Miast Polskich kontynuuje intensywne działania zmierzające do wyegzekwowania od resortu energii i rządu obietnic w kwestii ograniczenia podwyżek cen prądu.
Thumb 1 3 lzgp logo
Do 5 lipca br. został przedłużony termin składania zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu miast „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią 2019”.
Thumb 1 3 foto spotkanie 14 czerwca 2019 foto miir
14 czerwca br. burmistrzowie i prezydenci z 255 miast średnich dyskutowali o idei programu „Rozwój lokalny". Tym samym zakończył się cykl spotkań informacyjnych dotyczących uruchomienia programu.
Thumb 1 3 dsc 2951
Iwona Haponiuk, Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Lublinie , została ponownie wybrana przewodniczącą Komisji Turystyki ZMP podczas spotkania w Lublinie 14 maja br.
Thumb 1 3 ug goluchow tursko 2
- Ten projekt jest lekceważeniem JST – mówił w Sejmie Marek Wójcik z ZMP. Wynika z niego bowiem, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli mają być sfinansowane z ich dochodów własnych.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas tegorocznego Kongresu Regionów we Wrocławiu spotkali się po raz pierwszy w tej kadencji samorządowej członkowie Komisji Gospodarki Nieruchomościami Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 fot sejm.gov.pl
Drobna zmiana, którą dzięki interwencji ZMP wprowadzono do projektu ustawy o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym, pozwoli na uratowanie co najmniej kilkudziesięciu milionów zł w budżetach miast.
Thumb 1 3 komisja polityki miejskiej
Na pierwszym w nowej kadencji samorządów posiedzeniu spotkali się przedstawiciele miast chętni do pracy w Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast ZMP. Spotkanie odbyło się we Wrocławiu.
Thumb 1 3 seminarium w p ocku
11 czerwca 2019 r. w Płocku odbyło się seminarium tematyczne „Partnerstwo publiczno-prywatne w inwestycjach termomodernizacyjnych”. Towarzyszyła mu wizyta studyjna w jednej ze zmodernizowanych szkół.
Thumb 1 3 krak w ppp krematorium
W modelu partnerstwa publiczno-prywatnego budowany będzie w południowo-zachodnim Krakowie cmentarz i dom ceremonialny. Wcześniej została uruchomiona spopielarnia. Wartość projektu to 24,5 mln zł.
Thumb 1 3 wykresy smup
Związek Miast Polskich zaprasza miasta do aktywnego włączenia się w kolejny etap budowanie systemu monitorowania usług publicznych w Polsce w ramach Grup Wymiany Doświadczeń.
Thumb 1 3 foto news mrl instrukcja
Związek Miast Polskich przygotował dla miast nowe narzędzie - Monitor Rozwoju Lokalnego. Pozwala ono na wykonanie oceny potencjału społeczno-ekonomicznego danego samorządu w relacji do jemu podobnych.
Thumb 1 3 gdansk westerplate encyklopedia pwn
Zarządy Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich negatywnie opiniują poselski projekt ustawy dotyczącej Westerplatte. Uważają, że stanowi on zignorowanie kardynalnych zasad Konstytucji RP.
Thumb 1 3 na 2 strony to foto
Dzięki pracy przedstawicieli Radomia i innych miast w Komisji Gospodarki Nieruchomościami udało się wprowadzić korzystne dla JST zmiany legislacyjne dotyczące zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.
Thumb 1 3 img 6262
Związek Miast Polskich zaprasza 25 czerwca br. do Poznania na inauguracyjne spotkanie członków Komisji Edukacji ZMP.
Thumb 1 3 dsc09134
Podczas posiedzenia w Gdańsku 3 czerwca członkowie Zarządu ZMP zadeklarowali gotowość podjęcia dyskusji nad ustanowieniem wspólnej nagrody środowiska samorządowego im. Pawła Adamowicza.
Thumb 1 3 apo 2019  2  male
Tezy nie są niczym nowym. Środowisko samorządowe, cieszące się najlepszą spośród wszystkich władz publicznych oceną Polaków, od kilku lat formułuje postulaty wobec rządzących w warszawskim centrum.
Thumb 1 3 zdj cie projektowe  eealibrary org
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza prezydentów i burmistrzów 255 kwalifikowalnych małych i średnich miast 14 czerwca br. do Warszawy na spotkanie poświęcone Programowi „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 logo energy
„Przegląd Komunalny” oraz Związek Miast Polskich jako jeden z partnerów zapraszają na konferencję „Samodzielność energetyczna gmin”, która odbędzie się 18 czerwca br. w Warszawie.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Związek Miast Polskich zaprasza na pierwsze w tej kadencji posiedzenie Komisji Polityki Europejskiej i Spraw Zagranicznych ZMP oraz seminarium „Fundusze na współpracę międzynarodową”.
Thumb 1 3 legnica kom sportu
29 i 30 maja w Legnicy po raz pierwszy w tej kadencji spotkała się Komisja Sportu ZMP. Podsumowano minione cztery lata pracy tego gremium oraz wybrano jego prezydium na kolejną, ósmą kadencję.
Thumb 1 3 foto projekt 3
W czerwcu rozpoczną się szkolenia prawne w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków ZMP.
Thumb 1 3 man7442
Kilkuset samorządowców z całej Polski, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i marszałków województw weźmie udział w debacie „Samorządna Rzeczpospolita”, która odbędzie się 4 czerwca w Gdańsku.
Thumb 1 3 eu 712739 1920
Związek Miast Polskich organizuje w dniu 27 czerwca br., w Poznaniu, seminarium informacyjne „Fundusze na współpracę międzynarodową”.
Thumb 1 3 fot. m.nicgorski  neptun and artus court
Podczas posiedzenia 3 czerwca członkowie Zarządu ZMP pozytywnie zaopiniowali projekt ustawy – Prawo o ruchu drogowym, pod warunkiem przyznania rekompensaty za utracone dochody.
Thumb 1 3 foto zajawka film
Trwa rekrutacja do programu ze środków z Funduszy norweskich i EOG „Rozwój lokalny”. Ten największy program rozwojowy skierowany jest do 255 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Artur Maruszczak, zastępca prezydenta Kędzierzyna-Koźla, został wybrany przewodniczącym Komisji Transportu ZMP podczas spotkania w Wiśle 28 maja br.
Thumb 1 3 dsc 5102
Dobre wiadomości o obniżce cen energii elektrycznej dla samorządów przekazał wiceminister energii, Tadeusz Skobel na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 29 maja br.
Thumb 1 3 4 czerwca plakat obrazek
„Niepodległa” zaprasza do bezpłatnego korzystania przy wydarzeniach i projektach realizowanych w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów czerwcowych z plakatu „W samo południe 4 czerwca 1989”.
Thumb 1 3 kr goscie 800x600
Dziś we Wrocławiu spotykają się burmistrzowie najbardziej innowacyjnych zachodnich miast z liderami samorządu z Polski. 11 i 12 czerwca odbędzie się Kongres Regionów.
Thumb 1 3 pl ukr tychy2
Na zaproszenie prezydenta Tychów pana Andrzeja Dziuby, reprezentacja Związku Miast Polskich w piłce nożnej rozegrała w poniedziałek 27 maja br. w Tychach mecz z reprezentacją merów Ukrainy.
Thumb 1 3 logo up
30 i 31 maja br. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa”
Thumb 1 3 statuetka njr
FRDL i TUP ogłosiły IV edycję Nagrody imienia J. Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu zrównoważonego ładu przestrzennego oraz wzmacnianie samorządności terytorialnej.
Thumb 1 3 niepodlegla logo
Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do realizacji projektów w ramach nowego programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
Thumb 1 3 260
Majowy numer „Samorządu Miejskiego" w przeważającej części poświęcony jest dokonaniom miast osiągniętym w minionych 15 latach członkostwa Polski w UE; inwestycjom, które zmieniły ich oblicze.
Thumb 1 3 polsko ukrai skie warsztaty dla nauczycieli
Do 3 czerwca trwa nabór na polsko-ukraińską Swatkę", czyli warsztaty dla nauczycieli zainteresowanych współpracą międzynarodową. To świetna okazja do nawiązania współpracy ze szkołą z Ukrainy.
Thumb 1 3 zagospodarowanie terenu pi sudskiego braniewo
​22 maja Biuro KWRiST przekazało zmieniony projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który uwzględnia wiele uwag zgłoszonych przez Zarząd Związku w Wołominie.
Thumb 1 3 pr d 2
Obniżki cen energii elektrycznej, także dla samorządów, mogą wejść w życie na początku sierpnia. Tak wynika z deklaracji wiceministra energii, Tadeusza Skobela, złożonej 20 maja.
Thumb 1 3 logo nik
Wprowadzone w niecałe dziewięć miesięcy zmiany w systemie oświaty zostały nierzetelnie przygotowane i wdrożone, a reforma oświaty w części sfinansowana przez samorząd - oto niektóre z wniosków NIK.
Thumb 1 3 logo ke
3 czerwca odbędzie się debata wokół projektu „Rozporządzenia PE i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich".
Thumb 1 3 katowice forum
21 maja Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Marcin Krupa, prezydent Katowic poinformowali, że Katowice otrzymały status miasta-gospodarza Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku.
Thumb 1 3 przystanek
Przedstawiciel ZMP interweniował podczas posiedzenia komisji sejmowych w kwestii pozbawienia miast, które prowadzą komunikację miejską, dostępu do środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
Thumb 1 3 mecz
27 maja, na zaproszenie prezydenta Tychów i pierwszego kapitana reprezentacji ZMP, Andrzeja Dziuby, polscy samorządowcy zagrają z reprezentacją merów Ukrainy.
Thumb 1 3 kr  kilometry 4
Wystartowała 8. edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej Kręć Kilometry, w której polskie miasta rywalizują o tytuł „Najbardziej Rowerowego”. Motywem przewodnim kampanii jest walka o lepsze powietrze
Thumb 1 3 fot sejm.gov.pl
Przedstawiciel ZMP zaprotestował w Sejmie przeciwko wprowadzanym do projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości poprawkom dotyczącym przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.
Thumb 1 3 dsc08531
W Krakowie, Poznaniu i Gdańsku odbyły się spotkania informacyjne zorganizowane przez MIiR oraz ZMP. Dotyczyły nowego Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków z funduszy norweskich i EOG.
Thumb 1 3 glosuemy2
Prezydenci i burmistrzowie polskich miast, pod egidą Związku Miast Polskich, zachęcają mieszkańców do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ruszyła wspólna samorządowa kampania #GłosUEmy.
Thumb 1 3 pr d
Przedstawiciele Związku Miast Polskich i Komisji Wspólnej Rządu i ST wciąż aktywnie interweniują w obronie samorządów, aby miały one szanse na obniżone wydatki z tytułu zakupu energii.
Thumb 1 3 droga swarzedz
Związek Miast Polskich podjął skuteczną interwencję w sprawie podziału tzw. rezerwy drogowej, dzięki czemu nareszcie wiadomo, kto otrzyma dofinansowanie - w załączeniu publikujemy zestawienie.
Thumb 1 3 drezno pixabay
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON zaprasza na seminarium „Change the perspective! From cross-border to interaction areas”, które odbędzie się w Dreźnie 11 czerwca br.
Thumb 1 3 img 20190517 105220
Polska otrzyma dofinansowanie w wysokości 90 mln zł na szkolenia dla nauczycieli, szkolnictwo zawodowe oraz programy stypendialne z Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Thumb 1 3 logo 6 org sam
Korporacje samorządowe proszą premiera RP Mateusza Morawieckiego o pilne spotkanie. Niepokoją ich m.in. propozycje zmian w systemie podatkowym, które zmniejszą dochody samorządów.
Thumb 1 3 foto projekt 2
Od początku roku 2019 Związek realizuje projekt pt. Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 wybory s owniczek foto
W ramach programu Powszechnej Edukacji Obywatelskiej powstał Słowniczek wyborczy, wyjaśniający podstawowe pojęcia z zakresu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wstęp napisał prof. Hubert Izdebski.
Thumb 1 3 wolomin
Podczas posiedzenia 10 maja w Wołominie Zarząd ZMP podjął stanowisko w sprawie projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w którym nie zgadza się na usunięcie polityki miejskiej.
Thumb 1 3 okr g y st
O tym, jak wygląda finansowanie polskiej oświaty, a także o konieczności zwiększenia nakładów na edukację i wprowadzenia standardów mówił 26 kwietnia i 10 maja podczas okrągłego stołu Marek Wójcik.
Thumb 1 3 logo ue
„DiscoverEU" - to inicjatywa Unii Europejskiej, dzięki której młodzi ludzie mogą odbyć podróż po Europie. Konkurs fotograficzny „Capturing [Y]our Europe” polega na „uchwyceniu” Europy w regionach.
Thumb 1 3 epson foto
W Departamencie Polityki Przestrzennej MIiR został uruchomiony Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej).
Thumb 1 3 wsp praca pixabay
Program Interreg Europa przyjmuje zgłoszenia na wzajemne oceny (peer reviews) polityk i programów realizowanych przez samorządy. Aby skorzystać nie trzeba być partnerem projektu Interreg Europa.
Thumb 1 3 partnerstwo wschodnie schutterstock com
Poszukujemy miast, które chciałyby zaangażować się we współpracę z miastami z Gruzji, Mołdawii i Białorusi. Projekt UE „Mayors for Economic Growth” jest realizowany w 6 krajach Partnerstwa Wschodniego
Thumb 1 3 logo miir
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło 6 maja br. nabór wniosków (tzw. zarysów projektów) do programu „Rozwój lokalny”. Będzie on trwał do 22 lipca 2019 r. do godziny 16:15.
Thumb 1 3 foto wolomin2
Zarząd ZMP podczas posiedzenia 10 maja zaopiniował projekty ustaw przygotowane przez MIiR w sprawie zasad prowadzenia polityki rozwoju, Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Prawa budowlanego.
Thumb 1 3 weu 001 19 lepieje europejskie fundacja 185x185
Wybory do Parlamentu Europejskiego już 26 maja. Będą miały wpływ na dalsze losy wspólnoty i Polski. Kampania Lepiej wybierz! organizacji pozarządowych pomaga przygotować się do świadomego głosowania.
Thumb 1 3 tenis1
Urząd Miasta Konina i Związek Miast Polskich zapraszają do udziału w XV Mistrzostwach Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym Konin 2019, które odbędą się od 27 do 30 czerwca w Koninie.
Thumb 1 3 mppswps kat open
Najlepszą drużyną w kategorii OPEN okazał się Urząd Miasta Bielsk Podlaski, w kategorii 45+ - Urząd Miasta Gliwice II, natomiast w kategorii 50+ - Urząd Miasta Zabrze.
Thumb 1 3 pogoria i 004
Ministerstwo Środowiska zachęca do skorzystania przez instytucje zajmujące się wdrażaniem prawa dotyczącego środowiska, z wymiany eksperckiej z innymi państwami członkowskimi UE.
Thumb 1 3 sopot 15 lat w ue
Tegoroczny 1 maja był radosnym świętem dla mieszkańców. Wspólna samorządowa kampania #DziękUEmy uruchomiła w miastach głośny przekaz europejski.
Thumb 1 3 zgierz koszyk wka
Prezydent Zgierza zaprasza do udziału w I Mistrzostwach Polski Samorządowców 2019 w koszykówce 3x3, które odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w Zgierzu. Do 10 maja trwają zapisy do rozgrywek.
Thumb 1 3 259
W najnowszym numerze „Samorządu Miejskiego" relacje z Samorządowej Debaty Oświatowej, konferencji „Rozwój miast a ich granice administracyjne" oraz z Kongresu Małych i Średnich Miast w Wałbrzychu.
Thumb 1 3 dg park zielona 005
„Miasta i gminy liderami działań na rzecz klimatu i energii” - to temat seminarium dla przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski. Seminarium odbędzie się 9 i 10 maja w Serocku.
Thumb 1 3 elektryczne auta
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego chce przybliżyć założenia FNT z perspektywy przyjętych rozwiązań, wyzwań i możliwości podczas konferencji dla JST i podmiotów komunalnych 17 maja.
Thumb 1 3 norwegia minister
255 miast może otrzymać pieniądze z funduszy norweskich i EOG na wsparcie ochrony środowiska, spraw społecznych i gospodarczych - zapowiedział J. Kwieciński na inauguracji programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 europa g osuje
Prezydenci i burmistrzowie małych i średnich miast zebrani w Wałbrzychu zachęcają do udziału w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego i pokazania , że Europa także składa się z Małych Ojczyzn.
Thumb 1 3 img 20190424 091407
W Kijowie, z inicjatywy Francuskiej Sekcji Rady Gmin i Regionów Europy i Związku Miast Ukrainy, odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli samorządów Ukrainy, Francji, Mołdawii, Gruzji i Polski
Thumb 1 3 logo zmp 2
24 kwietnia 2019 roku w Wałbrzychu (przed Kongresem Małych i Średnich Miast) odbyło się krótkie posiedzenie Komisji Małych Miast. Wybrano prezydium Komisji.
Thumb 1 3 foto strona
250 samorządowców zgromadzonych w Wałbrzychu na Kongresie Małych i Średnich Miast dyskutowało o ich sytuacji i możliwościach rozwoju. Wypracowali i przyjęli raport dotyczący ich stanu i potrzeb.
Thumb 1 3 grafika logo
Na pytania dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych odpowiedzą specjaliści podczas cyklu sześciu konferencji „Rzeczpospolitej” w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach.
Thumb 1 3 20190423 172500
​We wtorek 23 kwietnia br. w Kleszczowie odbył się mecz sparingowy reprezentacji Związku Miast Polskich w piłce nożnej. Było to pierwsze, po wyborach samorządowych, spotkanie drużyny ZMP.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Trudno stwierdzić, czy Związek Miast Polskich jako organizacja zrzeszająca samorządy został przez premiera zaproszony do rozmów o edukacji przy tzw. okrągłym stole. Prezes ZMP prosi o jasną odpowiedź.
Thumb 1 3 logo zmp 2
W mediach trwa ożywiona dyskusja na temat możliwości wypłacenia nauczycielom wynagrodzenia za strajk. Miasta pytają, czy Związek Miast Polskich zajmie w tej kwestii jakieś stanowisko.
Thumb 1 3 niepodlegla logo
Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkie Polki i Polaków oraz przyjaciół Polski do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej przy okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Thumb 1 3 st  2
Efektem ​II Samorządowej Debaty Oświatowej jest zorganizowanie debat Kwadratowego stołu, które mają zaowocować powstaniem do września raportu Polska Edukacja 2035. Założenia do modelu systemu oświaty
Thumb 1 3 serock z lotu ptaka fot.p.kozarzewski
Podczas Kongresu Małych i Średnich Miast w Wałbrzychu został przyjęty raport „Średnie i małe miasta w Polsce”, który pokazuje problemy i wyzwania, ale też przedstawia wnioski i rekomendacje.
Thumb 1 3 resized 20190410 162256
W dniach 10 - 11 kwietnia 2019 r. w Gliwicach i Chorzowie, spotkali się przedstawiciele Komisji Sportu Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3  d kampania 15 lat w ue
Prezydenci polskich miast, pod egidą Związku Miast Polskich, rozpoczęli w Łodzi ogólnopolską kampanię #dziękUEmy, prezentującą zmiany, które zaszły w naszym kraju dzięki wsparciu środków unijnych.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Prezes ZMP skierował pismo do MF w sprawie projektu ustawy o ofercie publicznej, który od 1 lipca utrudni przeprowadzenie emisji obligacji przez JST - problem może dotyczyć nawet 300 gmin.
Thumb 1 3 dsc 5052
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Szefernaker zapewnił podczas Komisji Wspólnej 17 kwietnia br., że Premier zaprosi samorządowców do okrągłego stołu poświęconego oświacie.
Thumb 1 3 89 gda pion
Miasto Gdańsk zaprasza do rejestrowania się na Święto Wolności i Solidarności, które będzie trwać od 1 do 11 czerwca w Gdańsku. Przekazujemy aktualne informacje i sugestie dotyczące obchodów.
Thumb 1 3 logo eea grants
8 maja odbędzie się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja realizowanym ze środków MF EOG 2014-2021. Program Edukacja korzysta z dofinansowania o wartości ok. 20 mln euro.
Thumb 1 3 tabliczka adresowa pozna j. g adysiak
Zarząd ZMP opowiedział się za pozostawieniem gminom swobody dotyczącej wyglądu tabliczek z oznaczaniem nieruchomości, ulic i placów.
Thumb 1 3 miasto limanowa 16
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz ZMP zapraszają na spotkania informacyjne na temat programu dla małych i średnich miast ze środków norweskich, które odbędą się w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku.
Thumb 1 3 15
ZMP, także w tym roku zachęcał do pozostawienia 1% podatku w swoich miastach
Thumb 1 3 dsc08465
Włączenie kryteriów rozwojowych do ustawy, aby rząd brał je pod uwagę przy zmianie granic miast, a także połączenie miast z otaczającymi je gminami obwarzankowymi to postulaty sformułowane 11 kwietnia
Thumb 1 3 biuletyn ppp nr 8
W ósmym numerze Biuletynu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dominują artykuły poświęcone sektorowi ochrony zdrowia, który wymaga wielu inwestycji, ale jest negatywnie postrzegany przez Polaków.
Thumb 1 3 20190411 ro0247
Jaka powinna być polska szkoła? Apel o podjęcie rzetelnej debaty na temat sytuacji oświatowej skierowali do rządu uczestnicy Samorządowej Debaty Oświatowej, którzy spotkali się w Warszawie 11.04.br.
Thumb 1 3 20190411 ro0123
Uczestnicy Samorządowej Debaty Oświatowej zwracają się do Rządu oraz do wszystkich zainteresowanych środowisk o podjęcie rzetelnej debaty na temat stanu polskiego systemu edukacji.
Thumb 1 3 uniwersytet warmi sko mazurski
„20-lecie reformy samorządowej” to temat konferencji naukowej, która odbyła się 12 kwietnia w Olsztynie. Była okazją do podsumowania doświadczeń i transformacji zachodzących w samorządzie.
Thumb 1 3 transmisja
Zapraszamy do oglądania zapisu wideo II Samorządowej Debaty Oświatowej. Spotkanie, zorganizowane przez ZMP i korporacje samorządowe, odbyło się 11 kwietnia br. w Warszawie.
Thumb 1 3 premier1
Kobieta zmienną jest. Niestety także jako przedstawiciel rządu... Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP przytacza trzy wypowiedzi Beaty Szydło na temat finansowania zadań JST (w tym oświaty).
Thumb 1 3 logo 6 org sam
​Obraz finansów polskiej oświaty zaprezentowany w Raporcie dobitnie potwierdza konieczność podjęcia rzetelnej debaty na temat systemowych zmian w tej dziedzinie, o co od lat apelują samorządowcy.
Thumb 1 3 zdj cie3
W dniu 4-5.04.2019 roku odbyła się konferencja w Wieliczce zorganizowana przez Związek Miast Polskich oraz firmę EIB pt. „Wyzwania dla budżetów samorządowych – zarządzanie w trudnej sytuacji”.
Thumb 1 3 sierpc zajawka
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, woj. mazowieckie, było gospodarzem dziewiątej krajowej wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce”.
Thumb 1 3 zarz d gliwice2
Podczas posiedzenia w Gliwicach 6 kwietnia 2019 r. członkowie Zarządu wybrali Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa, na wiceprezesa ZMP oraz Andrzeja Pietrasika, burmistrza Płońska, na skarbnika.
Thumb 1 3 eks 2019
8 i 9 kwietnia odbywać się będzie kongres, który jest platformą wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej.
Thumb 1 3 sport gmina 2019
Fundacja Orły Sportu zaprasza na ogólnopolską konferencję na temat finansowania lokalnego sport, która odbędzie się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki 28 maja w Warszawie.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Związek protestuje przeciwko postawie Beaty Szydło podczas negocjacji płacowych ze związkami zawodowymi i przerzucaniu na JST pełnej odpowiedzialność za sfinansowanie podwyżek płac nauczycieli.
Thumb 1 3 logo ayniv
​Polska Agencja Prasowa organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na najciekawsze prace zachęcające do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Thumb 1 3 mys owice
Podczas piątego Forum Mieszkaniowego z udziałem m.in. przedstawicieli sektora mieszkalnictwa społecznego z Wielkiej Brytanii, dyskusja toczyć się będzie wokół przyszłości najmu społecznego w Polsce.
Thumb 1 3 ppp skanseen
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na wizytę studyjną w Sierpcu. Pokazany tam zostanie dynamicznie działający, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, skansen Muzeum Wsi Mazowieckiej.
Thumb 1 3 logo krajowe forum miejskie
W Krakowie trwa I Krajowe Forum Miejskie, zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przy współpracy merytorycznej Związku oraz resortowego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
Thumb 1 3 258
W najnowszym „Samorządzie Miejskim" obszerna relacja z niedawnego dorocznego Zgromadzenia Ogólnego ZMP oraz materiały o aktywności Związku w obronie samorządowej edukacji i godności nauczycieli.
Thumb 1 3 prezydent miasta siedlce wojciech kudelski
Były prezydent Siedlec, Wojciech Kudelski został zaatakowany w pobliżu domu. Trafił do szpitala z ranami w okolicach jamy brzusznej.
Thumb 1 3 foto partycypacja
Stocznia i przedstawiciele grupy JaNauczyciel zapraszają do organizowania Narad, które mają być okazją do rozmowy o edukacji - aktualnej sytuacji, kondycji szkoły i potrzebnych kierunkach zmian.
Thumb 1 3 perly 2019
Dziennik Gazeta Prawna zaprasza do wzięcia udziału w rankingach dla samorządów: Perły Samorządu, Skarbnik Samorządu, Aktywizacja Sportowa Dzieci i Młodzieży. Ogłoszenie wyników w Gdyni 23-24 maja.
Thumb 1 3 dc05 216334d
Podczas posiedzenia 6 kwietnia w Gliwicach członkowie Zarządu zaopiniowali m.in. projekt ustawy o Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Thumb 1 3 szkolenia
Związek Miast Polskich oraz EIB SA zapraszają 4 i 5 kwietnia 2019 roku do Wieliczki na konferencję „Wyzwania dla budżetów samorządowych – zarządzanie w trudnej sytuacji.
Thumb 1 3 dsc 4971
Samorządy jak bankomaty. Negatywną opinię wydała 30 marca br. Komisja Wspólna wobec nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela ze względu na nierzetelnie policzone skutki finansowe.
Thumb 1 3 20190411 ro0442
11 kwietnia w Warszawie odbywa się II Samorządowa Debata Oświatowa. Organizuję ją Związek Miast Polskich oraz inne korporacje samorządowe. Zamieszczamy prezentacje z debaty.
Thumb 1 3 logo www 15 ue
18 kwietnia w Łodzi inaugurowano wspólną samorządową kampanię przygotowaną z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do UE. Niech tegoroczny 1 maja we wszystkich polskich miastach będzie radosnym świętem.
Thumb 1 3 logo partycypacja
11 miast członkowskich ZMP zostało zakwalifikowanych do projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” w efekcie pierwszego naboru. Komisja Rekrutacyjna wybrała je spośród 22, jakie zgłosiły swój akces.
Thumb 1 3 dsc 2569
Związek Miast Polskich oraz samorząd Opola zapraszają przedstawicieli miast do udziału w konferencji „Rozwój miast a ich granice administracyjne". Konferencja odbędzie się 11 i 12 kwietnia br. w Opolu
Thumb 1 3 img 6690
Zarząd Związku zaprasza przedstawicieli miast do pracy w komisjach merytorycznych ZMP w nowej pięcioletniej kadencji samorządowej. W najbliższych dniach odbędą się ostatnie inauguracyjne posiedzenia.
Thumb 1 3 blok mieszkalny  ul. sportowa inwetsor  pec sp. z o.o. w brzezinach
Jak do polityki mieszkaniowej podchodzą samorządy? Najnowszy raport Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów został poświęcony właśnie temu zagadnieniu.
Thumb 1 3 zmp 7038
W związku z wyrażonym przez MEN zdziwieniem, że samorządy „muszą dokładać do oświaty”, proponuję zmienić nazwę resortu na „Ministerstwo Zdziwienia Narodowego” – pisze A. Porawski, dyrektor Biura ZMP.
Thumb 1 3 walbrzych foto strona
Wałbrzych i ZMP zapraszają 24 kwietnia do udziału w Kongresie Małych i Średnich Miast „Europa Małych Ojczyzn” - jest już dostępny projekt Deklaracji i Raportu na temat stanu i potrzeb średnich miast.
Thumb 1 3 film zo
Niezależność i samodzielność samorządu w Polsce jest zagrożona - mówił prezes ZMP podczas niedawnego spotkania miast w Poznaniu. Podsumowanie Zgromadzenia Ogólnego Związku w wideoklipie.
Thumb 1 3 04 zameczek 04
Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej 19 lutego zajęła się informacją NIK o rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców miast dotkniętych skutkami zmian gospodarczych.
Thumb 1 3 mieciarka fot epe
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych przeprowadziło konferencję uzgodnieniową dotyczącą projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Thumb 1 3 odpady
Bez dobrej segregacji odpadów „u źródła”, czyli w gospodarstwach domowych, gminy nie osiągną wymaganych poziomów recyklingu. Słownik podpowiada, jak segregować aż 450 różnych rodzajów odpadów.
Thumb 1 3 sortowania 1
- Bez realnej, a nie teoretycznej, gospodarki obiegu zamkniętego, nie rozwiąże się problemu gospodarki odpadami - mówił Marek Wójcik podczas sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, 21 lutego.
Thumb 1 3 centrum uzdrowiska
Podczas posiedzenia Zespołu parlamentarnego ds. uzdrowisk 21 lutego br. rozmawiano na temat sytuacji gmin uzdrowiskowych w kontekście wygasających uprawnień związanych ze statusem uzdrowiska.
Thumb 1 3 gmina wyrzysk 11
Urzędy wojewódzkie 14 marca br. ogłosiły rozpoczęcie naboru wniosków o dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych – na ich budowę, przebudowę lub remonty. Nabór potrwa do 12 kwietnia.
Thumb 1 3 logo ue
1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę członkostwa Polski w UE, a 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego - deklarację w tej sprawie przyjął ZMP, a manifest Rada Gmin i Regionów Europy.
Thumb 1 3 szko a pixabay
Annie Zalewskiej udała się rzecz niesłychana: jeszcze nigdy związkowcy i samorządowcy nie byli tak zgodni - mówili uczestnicy spotkania ZNP z przedstawicielami największych korporacji samorządowych.
Thumb 1 3 12 autostrada a4
W roku 2018 zanotowano wyraźne przyspieszenie w realizacji programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wg stanu na 15 lutego br. podpisano już 2086 umów. Polecamy prezentację i listę projektów
Thumb 1 3 nik kultura
NIK sprawdziła, czy samorządy oraz samorządowe instytucje kultury właściwie organizują i prowadzą działalność kulturalną. Z raportu wynika, że samorządy nie w pełni radzą sobie z tym zadaniem.
Thumb 1 3 high water 876580 340
W Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności - taki wniosek wyciąga NIK w przedstawionym na początku tego roku raporcie. Przedstawiciel ZMP broni samorządów.
Thumb 1 3 dg park zielona 005
NFOŚiGW zaprasza 27 marca br. do Warszawy na bezpłatne szkolenie: „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE 2019 – wybrane aspekty finansowe”.
Thumb 1 3 fot marcin mazurkiewicz 1 k ty wroc awskie
Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zmian w funkcjonowaniu programu społecznego budownictwa czynszowego oraz programu bezzwrotnego finansowego wsparcia.
Thumb 1 3 speakers 414554 340
- Kurator ogranicza autonomię szkół, ale to my odpowiadamy za jakość pracy szkoły, nie mając do tego instrumentów – podkreślał M. Wójcik podczas wspólnego posiedzenia sejmowych komisji 20 lutego.
Thumb 1 3 koty
Związek Miast Polskich przyjął stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt, w którym mimo uwag popiera regulacje jako docelowe rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt.
Thumb 1 3 city street 1246870 340
W imieniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii uprzejmie prosimy przedstawicieli miast członkowskich ZMP o wskazanie obszarów możliwej współpracy z Chinami.
Thumb 1 3 logo cemr
Rada Gmin i Regionów Europy zainicjowała ​kampanię #Power2Her, mającą na celu zwiększenie udziału kobiet w polityce i zwrócenie uwagi na ich ciągle zbyt niską reprezentację.
Thumb 1 3 fot. maciej miarowskikprm
Prezes ZMP dementuje nieprawdziwe informacje dotyczące oświaty, które podał wczoraj Premier, i oświadcza, że samorządy nie oszczędzają na nauczycielach. Wręcz przeciwnie dokładają dużo do edukacji.
Thumb 1 3 zmp 6782
Udostępniamy prezentacje, które towarzyszyły wystąpieniom prelegentów podczas Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Poznaniu. Dotyczą m.in. edukacji, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki odpadami.
Thumb 1 3 man7455
Podczas poznańskiego Zgromadzenia Ogólnego ZMP delegaci mieli okazję do dyskusji na temat możliwości rozwoju miast w kontekście rosnących obciążeń finansowych, zwłaszcza w oświacie.
Thumb 1 3 man7265
Drugiego dnia Zgromadzenia Ogólnego ZMP wiceminister inwestycji i rozwoju zaprezentował założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, przygotowane przez jego resort.
Thumb 1 3 zmp 7248
W Poznaniu zakończyło się w środę 6 marca Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich z udziałem delegatów z ponad 200 miast. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z drugiego dnia spotkania.
Thumb 1 3 man6729
Pierwszego dnia trwającego w Poznaniu Zgromadzenia Ogólnego ZMP przedstawiciele miast wybrali władze Związku na nową kadencję oraz przyjęli program działania. Podsumowali też miniony rok.
Thumb 1 3 man6801
W Poznaniu trwa Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich z udziałem delegatów z ponad 200 miast. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pierwszego dnia spotkania.
Thumb 1 3 man7227
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic został wybrany 5 marca przez delegatów na Zgromadzenie Ogólne ZMP na drugą kadencję na prezesa Związku. W głosowaniu uzyskał 229 głosów na 232 oddane.
Thumb 1 3 dsc08271
Związek Miast Polskich oraz jego stały partner - firma VULCAN zorganizowały w Tychach, Lublinie, Poznaniu i Sopocie cykl konferencji ,,Wyzwania oświaty samorządowej - dziś i jutro".
Thumb 1 3 257
W najnowszym „Samorządzie Miejskim" piszemy m.in. o decyzji Zarządu ZMP o poparciu oczekiwań nauczycieli dotyczących podwyżek ich wynagrodzeń.
Thumb 1 3 niepodlegla logo
Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.
Thumb 1 3 foto ppp nowy s cz 2
21 lutego br. odbyła się wizyta studyjna w Nowym Sączu, podczas której zaprezentowano model budowy obiektu publicznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie Sądu Rejonowego.
Thumb 1 3 spr kadencja 15 18
Dobiega końca VII kadencja samorządów terytorialnych. Prezentujemy sprawozdania Zarządu z działalności Związku Miast Polskich w ostatnich czterech latach.
Thumb 1 3 spr2018 www1
Miniony rok był rokiem stulecia utworzenia Związku, ale przede wszystkim był rokiem kolejnych wyborów samorządowych, których znaczenie w trudnym dla samorządów okresie było szczególne.
Thumb 1 3 rekomendacje  ngo i samorz d
1 marca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy dotyczące zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na zlecenie samorządu. Pojawiają się istotne zmiany.
Thumb 1 3 dsc 4941
O konieczności zmiany systemu odpadów, pracach nad zmianą systemu dochodów JST oraz pilnym dokończeniu prac nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym mówili samorządowcy podczas KWRiST 27 lutego.
Thumb 1 3 logo krajowe forum miejskie
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich - UN HABITAT, organizuje I Krajowe Forum Miejskie - w Krakowie 1 i 2 kwietnia 2019 r.
Thumb 1 3 wiece
Zarząd ZMP składa wyrazy współczucia Rudolfowi Borusiewiczowi, dyrektorowi Biura Związku Powiatów Polskich, z powodu śmierci Syna.
Thumb 1 3 nagroda miasta innowacyjne
Komisja Europejska właśnie ogłosiła konkurs na Europejską Stolicę Innowacji 2019 r. To coroczna nagroda przyznawana europejskiemu miastu, które przyczynia się do polepszenia życia mieszkańców.
Thumb 1 3 ppp logo
Związek Miast Polskich zaprasza skarbników i służby finansowe urzędów miejskich do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat finansowo-rozliczeniowej strony projektów realizowanych w formule PPP.
Thumb 1 3 wroc aw zmp
21 lutego 2019 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła decyzję o ponownym przystąpieniu do Związku Miast Polskich. Wrocław będzie 303 miastem i 17 miastem wojewódzkim wśród miast członkowskich ZMP.
Thumb 1 3 siemianowice 2
Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło wykaz konkursów wraz z terminami naborów w roku 2019 na budowę i modernizację infrastruktury sportowej oraz ze szczegółowym opisem kryteriów.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Związek Miast Polskich uważa za słuszne oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu ich wynagrodzeń i wnioskuje, żeby ich pensje były wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa - w formie dotacji celowej.
Thumb 1 3 dsc08235
Podczas posiedzenia w Warszawie 15 lutego członkowie Zarządu ZMP przyjęli stanowisko w sprawie podwyżek nauczycieli, a także postanowili przekazać uwagi do MPiT do nowego Prawa Zamówień Publicznych.
Thumb 1 3 nowe technologie min cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło prace nad stworzeniem polskiej mapy innowacji. Mapa będzie odzwierciedlać funkcjonujące zastosowania nowych technologii m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego.
Thumb 1 3 konferencja nauka doros ych pixabay
Przypominamy, że do 28 lutego br. można składać fiszki projektowe do konkursu dotacji na upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Związek Miast Polskich stworzył wspólnie z ekspertami wzór raportu o stanie gminy. Mogą z niego - w wersji edytowalnej - korzystać miasta członkowskie ZMP.
Thumb 1 3 lotnisko
Związek Miast Polskich monitoruje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, niebezpieczną dla JST regulację, a także interweniuje podczas posiedzenia senackich komisji.
Thumb 1 3 nce stadion miejski
Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowała, że petycja na temat poszerzenia współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych przez JST, nie będzie przez nią procedowana.
Thumb 1 3 cmentarz
Komisja ds. Petycji zwraca się do Premiera o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o stwierdzeniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów - obowiązujące przepisy pochodzą z lat 50-60 ubiegłego wieku!
Thumb 1 3 wiatraki
Sejmowa Komisja ds. Petycji rozpatrzyła 6 grudnia br. petycję w sprawie zmiany ustawy z 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w zakresie przepisów przejściowych.
Thumb 1 3 grzegorz mehring www gdansk pl
Rada Etyki Mediów stwierdza, że w publikacjach TVP z 2018 roku na temat Pawła Adamowicza ich autorzy złamali pięć z siedmiu zasad zapisanych w Karcie Etycznej Mediów.
Thumb 1 3 ppp nowy s cz s d
21 lutego br. w trakcie wizyty studyjnej w Nowym Sączu zaprezentowany zostanie model budowy budynku publicznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie Sądu Rejonowego.
Thumb 1 3 auto 3976332 960 720
Komisja ta przygotowała dwa dezyderaty do Prezesa Rady Ministrów. Jeden w sprawie zwolnienia samorządów z obowiązku ubezpieczenia pojazdów usuniętych z drogi. Drugi - parkowania na chodnikach.
Thumb 1 3 img 8403
Związek Miast Polskich walczył w Parlamencie o zablokowanie niekorzystnych dla JST przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, powołując się na Konstytucję.
Thumb 1 3 przepisy prawne
Niebawem upłynie trzymiesięczny termin po objęciu funkcji burmistrza czy prezydenta na zrzeczenie się funkcji np. w radach nadzorczych.
Thumb 1 3 czwa plac biegan skiego impreza
RPO przygotował raport „Wolność zgromadzeń w Polsce w latach 2016-2018”. Rzecznik pisze w nim, że włodarze miast powinni móc odpowiednio uzasadnić ewentualne decyzje o zakazie zgromadzeń.
Thumb 1 3 img 20190206 142148
Praktyczny poradnik dotyczący RODO, tym razem dla administracji publicznej przygotowały ministerstwo cyfryzacji oraz resort spraw wewnętrznych i administracji.
Thumb 1 3 wybory
Mimo postulatu ZMP o gruntowną nowelizację Kodeksu wyborczego, przygotowany przez Parlament projekt regulacji zawiera niewielką część proponowanych przez miasta zmian.
Thumb 1 3 foto przestrze dla partycypacji
Ruszył nabór do projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” wspierającego gminy w prowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących dokumentów planistycznych. Za nami pierwsze spotkanie informacyjne.
Thumb 1 3 energia elektryczna
W odpowiedzi na pismo Prezesa ZMP z 3 grudnia ub.r. Prezes URE informuje w piśmie z 22 stycznia br. o przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających oraz o zmianach ustawy o podatku akcyzowym.
Thumb 1 3 pierwsza pomoc
GDDKiA w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi prowadzi przez cały 2019 rok ogólnopolską zbiórkę krwi pod hasłem „200 lat Administracji Drogowej” dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.
Thumb 1 3 warszawa
Podczas posiedzenia w Warszawie Zarząd ZMP zaopiniował m.in. projekty: rządowy - Prawo zamówień publicznych, senacki - Prawo ochrony środowiska, poselski - o systemie oświaty.
Thumb 1 3 zmp 33
Związek Miast Polskich szuka ekspertów chętnych do współpracy na rzecz samorządów.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd Związku Miast Polskich w pełni solidaryzuje się z apelem Rady Miasta w Oświęcimiu z 30 stycznia br., w którym protestuje ona przeciwko haniebnym zachowaniom demonstrujących nacjonalistów.
Thumb 1 3 256
W najnowszym „Samorządzie Miejskim" piszemy o pożegnaniu zamordowanego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, przez środowisko samorządowe - w sali BHP Stoczni w przeddzień uroczystości pogrzebowych.
Thumb 1 3 c5d 8615
Wojewoda łódzki stwierdził 1 lutego br. nieważność uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, zgodnie z którą budżet rad osiedli został w 2019 r. zmniejszony o 25 mln zł.
Thumb 1 3 konf prasowa nowy model
Związek przygotował projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych zmieniający zasady wynagradzania osób kierujących polskimi samorządami, który został wręczony 30 stycznia w MSWiA.
Thumb 1 3 dsc 4910
Minutą ciszy dla uczczenia pamięci zamordowanego Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska rozpoczęła się Komisja Wspólna 30 stycznia br.
Thumb 1 3 myslowice zielona pracownia 1
Związek Miast Polskich zaprasza osoby zainteresowane zarządzaniem edukacją w miastach do udziału w cyklu konferencji ,,Wyzwania oświaty samorządowej - dziś i jutro", które odbędą się w 4 miastach.
Thumb 1 3 dzie urbanisty
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zapraszają na kolejną, XII edycję konferencji „Dzień Urbanisty”.
Thumb 1 3 apel o prawde 11
Prezydenci miast apelują m.in. do premiera, KRRiT, Rady Etyki Mediów i Najwyższej Izby Kontroli o rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na tragiczną śmierć Pawła Adamowicza.
Thumb 1 3 dsc08140
Podczas posiedzenia 18 stycznia członkowie Zarządu ZMP zaopiniowali projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz przyjęli stanowisko sprawie rządowego projektu ustawy o „śmieciach”.
Thumb 1 3 logo partycypacja
28 stycznia rozpoczął się nabór do projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Wesprze on 22 samorządy w opracowaniu lub zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium.
Thumb 1 3 ug goluchow tursko 2
Minister edukacji zleciła Instytutowi Badań Edukacyjnych badanie, jak powinna wyglądać struktura wynagrodzeń nauczycieli. Przed wakacjami zaproponuje nowe rozwiązanie i nowy podział subwencji.
Thumb 1 3 trolejbusy tychy pl
Do końca stycznia trwa nabór wniosków w konkursie dla miast na rozwój transportu publicznego, w tym zakup autobusów elektrycznych i trolejbusów z własnymi bateriami. Do wzięcia jest 300 mln zł.
Thumb 1 3 projekt sylwii
Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - to tematyka nowego projektu, jaki Związek Miast Polskich zaczął właśnie realizować wraz z miastami.
Thumb 1 3 aktywnosc legislacyjna
Zgromadzenie Ogólne ZMP w marcu 2018 wskazało, że Związek powinien zająć się tematem wyborów, walką z niską emisją, dochodami JST, drogami lokalnymi oraz wynagrodzeniami burmistrzów i prezydentów.
Thumb 1 3 w obr samorz
Reforma edukacji, skutki zmian w prawie wyborczym, wynagrodzenia samorządowców, ceny energii elektrycznej - w tych m.in. sprawach Związek Miast Polskich zabierał w 2018 roku stanowczy głos.
Thumb 1 3 frankiewicz prezes
Z. Frankiewicz podziękował za liczny udział w pożegnaniu Śp. P. Adamowicza i przekazał poparcie ZMP dla inicjatywy zorganizowania I Krajowego Zjazdu Samorządnej Rzeczpospolitej w Gdańsku, 4 czerwca.
Thumb 1 3 projekty dla miast
W 2018 r. Związek realizował z miastami projekty w różnych dziedzinach. Celem było dostarczenie miastom narzędzi efektywnego zarządzania rozwojem oraz tworzenie platform wymiany doświadczeń i wiedzy.
Thumb 1 3 gda sk zo zmp strona gdansk
Kilkuset burmistrzów i prezydentów polskich miast oraz reprezentanci pozostałych szczebli samorządu terytorialnego w historycznej Sali BHP dawnej stoczni pożegnali zamordowanego prezydenta Gdańska.
Thumb 1 3 plansza informacja pr 2
Zewnętrzne działania wizerunkowe podjęte wspólnie z miastami w 2018 r. były ukierunkowane na budowanie świadomości i znaczenia Związku Miast Polskich, jego pozytywnego, wyrazistego wizerunku.
Thumb 1 3 dsc08159
Poza tym, że cechowała go wielka miłość do Gdańska, był z krwi i kości samorządowcem - powiedział o Pawle Adamowiczu prezydent Gdyni podczas nadzwyczajnego spotkania kilkuset polskich samorządowców.
Thumb 1 3 promocja
Pierwsza wspólna kampania edukacyjna miast „Sam urządzaj swoje miasto” była realizowana w maju i październiku ubiegłego roku. Wzięło w niej udział 75 miast z ZMP.
Thumb 1 3 fot.m.szajewski  pomnik poleglych stoczniowcow sc
Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych udziałem w samorządowym pożegnaniu, które odbędzie się jutro o godz. 15 w sali BHP w Gdańsku, zapraszamy i prosimy o pisemne zgłoszenie swojej obecności.
Thumb 1 3 fot maciek nicgorski  gdansk 18
Podczas posiedzenia 18 stycznia 2019 r. członkowie Zarządu ZMP zaopiniują m.in. rządowe projekty - ustawy o dostępności oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Thumb 1 3 an 9184
Nastąpiła kolejna zmiana miejsca pożegnania Śp. Pawła Adamowicza. Spotkanie samorządowców odbędzie się 18 stycznia o godz. 15.00 w Sali BHP.
Thumb 1 3 img 20190114 133602
Średnia cena za odbiór odpadów w Polsce wynosiła w ubr. 9 zł na osobę, podczas gdy koszty wynosiły 14 zł. Po wprowadzeniu nowych przepisów opłata winna wynosić 22 zł -uważają eksperci FGO.
Thumb 1 3 ug goluchow tursko 2
Związek wnosi o zmianę zasad wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli i wnioskuje, aby były one wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa, w formie dotacji celowej dla gmin, powiatów i województw.
Thumb 1 3 logo zmp 2
„To musi się skończyć, zanim doprowadzi do kolejnych dramatów. Do tej pory można było udawać, że nie wie się, jakie są konsekwencje przekazów pełnych jadu. (…) Apelujemy o opamiętanie.”
Thumb 1 3 zo pn 19
5 i 6 marca br. w Poznaniu odbędzie się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Jednym z ważniejszych tematów będzie planowanie rozwoju przestrzeni miejskich oraz wyzwania środowiskowe.
Thumb 1 3 czersk
Biuro ZMP prosi miasta członkowskie o wypełnienie ankiety na temat wydarzeń w miastach w 2019 roku - jak co roku zbieramy informacje na temat najważniejszych imprez i uroczystości.
Thumb 1 3 fot.m.szajewski  neptun dwor artusa sc
Związek Polaków na Białorusi prosi burmistrzów i prezydentów miast zrzeszonych w ZMP o przyjęcie polskich dzieci mieszkających na Białorusi na wypoczynek letni.