Aktualności - W imieniu miast
3 lutego br. w Muzeum Miasta Malborka odbyły się warsztaty dotyczące budowania spójnego produktu turystycznego dla Żuław. Warsztat zrealizowano w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus we współpracy z ekspertami Związku Miast Polskich.
Komisja Europejska uruchamia „mechanizm wspierania talentów”, który będzie wspierał regiony UE dotknięte przyspieszonym spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym w szkoleniu, zatrzymywaniu i przyciąganiu ludzi.
W piśmie do Ministra Zdrowia Prezes ZMP stanowczo protestuje przeciwko dyskryminującym miasta kryteriom oceny wniosków o dofinansowanie dla szpitalnych oddziałów ratunkowych ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.
Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, przyłączając się do głosu organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie zmian w programie.
Hasło przewodnie tegorocznej edycji Samorządowego Kongresu Finansowego, który odbędzie się 3-4 kwietnia w Sopocie, brzmi „Samorządy wobec multikryzysów i wyzwań rozwoju”. Miasta członkowskie ZMP mają bezpłatny udział dla 1 przedstawiciela.
O aktualnych działaniach w poszczególnych obszarach metropolitalnych, losach projektów ustaw metropolitalnych, a także propozycjach ustroju i sposobie finansowania dyskutowali przedstawiciele obszarów metropolitalnych 1.02 we Wrocławiu
Czym są inteligentne miasta? Jak nowe technologie wpłyną na budynki, osiedla i całe dzielnice? Jak będzie wyglądało życie, praca i mieszkanie przyszłości? Wszystkiego dowiesz się z raportu „Innowacyjne miasta”.
Związek Miast Polskich przesłał 31 stycznia br. do Senatu stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie procedowanych obecnie zmian w Kodeksie Wyborczym, z prośbą o ich rozpatrzenie i w miarę możliwości uwzględnienie.
Trwa realizacja projektu finansowanego z funduszy norweskich. Wodny plac zabaw, skatepark, tężnie solankowe, a także szereg ciekawych spotkań i wydarzeń dedykowanych m.in. młodzieży, studentom oraz seniorom – to tylko część projektów.
23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich zaprasza do Tarnowa na wyjątkowe wydarzenie – dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” złożoną z uroczystej Gali finałowej oraz seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
W 2023 roku Związek Miast Polskich uruchamia kolejne bezpłatne szkolenia online nt. Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Pierwsze ze szkoleń – o gospodarowaniu nieruchomościami - już 13 lutego.
Dzięki interwencji ZMP nie ma w projekcie tzw. ustawy odległościowej zapisu o konieczności przeprowadzenia referendum w sprawie farm wiatrowych, jeśli jej przeciwnicy zbiorą podpisy co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców
Na co samorząd może liczyć w ramach KPO? W jaki sposób zmieniać podejście do transportu publicznego w kierunku zrównoważonej mobilności miejskiej i dlaczego to takie ważne? – o tym piszemy w najnowszym numerze Miesięcznika „Samorząd Miejski”.
W imieniu organizatorów konkursu zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących tematyki konkursu partnerstwa Horyzont Europa Driving Urban Transition w roku 2023.
Śląski Związek Gmin i Powiatów przygotował zestaw materiałów edukacyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami, które stanowią wsparcie JST w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.
My także chcemy wygrać z sepsą! Do 7 lutego można jeszcze wziąć udział w naszej aukcji Allegro dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dzięki temu zagrać w meczu piłki nożnej w barwach reprezentacji Związku Miast Polskich.
9 i 10 marca br. w Łodzi odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Właśnie rusza rejestracja na to doroczne spotkanie delegatów z naszych miast, poświęcone podsumowaniu działalności ZMP w minionym roku i planom na obecny.
Jan Olbrycht wziął udział w briefingu prasowym „Na co samorząd może liczyć w ramach KPO?” i w posiedzeniu Zarządu ZMP 20 stycznia w Cieszynie i mówił o Krajowym Planie Odbudowy oraz wymiarze miejskim w pracach instytucji UE.
Temat mobilności miejskiej dotyczy wszystkich, którzy zajmują się miastami i w nich mieszkają. Wyzwaniem jest dziś organizowanie owej mobilności w sposób zrównoważony. O tym rozmawiano podczas ostatniego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
O dystrybucji węgla, taryfach na wodę i ścieki, a także o likwidacji prawa użytkowania wieczystego i projekcie ustawy o tzw. sygnalistach rozmawiali na Komisji Wspólnej przedstawiciele rządu i samorządu terytorialnego 25 stycznia
Podczas posiedzenia 20 stycznia Zarząd ZMP opiniował projekty ustaw m.in.: Kodeks wyborczy, o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa i o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!