Przedstawiciele Związku Miast Polskich i Komisji Wspólnej Rządu i ST wciąż aktywnie interweniują w obronie samorządów, aby miały one szanse na obniżone wydatki z tytułu zakupu energii.

Interwencje w sprawie przyspieszenia prac nad wdrożeniem ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw są kierowane do Ministerstwa Energii, a nawet samego Premiera. Dwa razy podczas Okrągłego Stołu oświatowego przedstawiciel ZMP podjął ten temat w obecności szefa rządu.

26 kwietnia br. w przerwie obrad oświatowego Okrągłego Stołu, Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych, w rozmowie z Mateuszem Morawickim, prosił o osobistą interwencję w sprawie przyspieszenia prac nad wdrożeniem ww. ustawy. Pan Premier stwierdził, że problemem są ustaleniami z Komisją Europejską, ale nie dotyczą one samorządów, bo na ich wsparcie jest już zgoda KE. Potwierdził, że są pieniądze na rekompensaty dla przedsiębiorców dostarczających samorządom energię elektryczną i co najważniejsze, że postara się przyspieszyć prace nad wdrożeniem ww. ustawy.

Drugi raz 10 maja, w kontekście konieczności wprowadzenie racjonalnych standardów oświatowych, w tym także infrastrukturalnych, pełnomocnik Zarządu Związku powiedział: – Mam smutną wiadomość dla państwa. My jako samorządy zrobimy w tym roku mniej remontów w placówkach oświatowych i inwestycji, dlatego że musimy płacić o wiele więcej za prąd niż mieliśmy, bowiem strona rządowa nie realizuje obietnicy zagwarantowania nam płatności za energię elektryczną w 2019 roku na poziomie ceny zapisanej w ustawie, czyli z czerwca 2018 roku. To oznacza, że nie mamy środków na różne przedsięwzięcia z dziedziny edukacji.

Dwa dni wcześniej przedstawiciel ZMP na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Zespołu 20 maja kwestii realizacji rozporządzenia dotyczącego rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej dla JST, wynikających z ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności liczby umów i wysokości środków przekazywanych JST. Ustalono wtedy, że do 14 maja br. minister energii zostanie zobligowany do przedstawienia informacji o stanie wdrażania przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r., a problem zostanie omówiony 20 maja podczas posiedzenia Zespołu. - Mamy nadzieję tym razem na osobisty udział ministra i na poważne potraktowanie tej sprawy – mówi Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych.

Podejmowane do tej próby rozwiązania tej sprawy nie przeniosły niestety - mimo dużej aktywności ZMP - satysfakcjonującego rezultatu. Na pisma do Tadeusza Skobla, podsekretarza staniu w ME Związek otrzymuje zaskakujące odpowiedzi i nie na ten temat.

Tego typu niedziałanie rządu można odczytać jako ewidentną próbę niezrealizowania zapisu w ogóle. Istnieje uzasadniona obawa, że to jedynie gra na zwłokę. - Nie ma bowiem na razie żadnego realnego kroku potwierdzającego, że samorządy dostaną rekompensaty za wzrost cen energii – stwierdza M. Wójcik.

Przytaczamy poniżej fragmenty naszych pism skierowanych do Ministerstwa:

Bardzo liczymy na realne działania resortu energii, które skończą się jak najszybciej wdrożeniem przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw i deklarujemy współpracę w procesie legislacyjnym związanym z przygotowaniem aktu wykonawczego do tej ustawy.

Z ogromnym smutkiem przyjmuję fiasko działań resortu energetyki dotyczących wdrażania zapisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Prawda jest, bowiem taka, że mija czwarty miesiąc 2019 roku i nie ma najmniejszych efektów korekt umów na dostarczanie energii elektrycznej samorządom terytorialnych. Dalej płacimy wyższe stawki, a nie te z czerwca 2018 roku. Dlatego nie waham się stwierdzić, że obietnice o tym, że nie zostaniemy obciążeni skokowym wzrostem cen energii elektrycznej, nie są kompletnie realizowane.

Z przykrością stwierdzam także, iż nie przynosi efektu spotykanie zespołu roboczego ds. wzrostu cen energii utworzonego w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 12 kwietnia br.”

Samorządy terytorialne nie odczuły pozytywnych skutków tej regulacji, płacą za energię elektryczną kwoty wyższe nawet o kilkadziesiąt procent wyższe niż w roku 2018. W tym zakresie obietnice rządowe, zmaterializowane ustawowymi przepisami gwarantującymi samorządom cenę za energię elektryczną na poziomie czerwca 2018 roku, nie są w najmniejszym stopniu realizowane.

Mimo naszych apeli, ale i także przedsiębiorców w dalszym ciągu nie przyspieszyły prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

W tej sytuacji wyrażamy poważne zaniepokojenie, czy Rząd w ogóle zamierza wywiązać się z obowiązków zawartych w przepisach ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw?”

Panie Ministrze, co musi się jeszcze wydarzyć, aby wreszcie deklaracje i obietnice składane przez Rząd stały się faktem? W wielu przypadkach samorządy tracą już cierpliwość (zresztą słusznie), czego dowód w formie apelu Rady Miasta Bydgoszczy
– pisaliśmy do ME.

(jp)