Od wejścia Polski do Unii Europejskiej Bydgoszcz pozyskała ponad 3 mld zł na inwestycje i rozwój. Miasto przypomina zrealizowane inwestycje i projekty, które je zmieniły.

- Myślę, że większość bydgoszczanek i bydgoszczan wie, że kluczowe inwestycje realizowane w naszym mieście w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstały dzięki dofinansowaniu unijnemu - mówi prezydent Rafał Bruski. - Nie można jednak spłycać naszej obecności w Unii Europejskiej wyłącznie do wymiaru finansowego. Swobodny przepływ ludzi i towarów, w tym podróże bez granic, dialog zamiast siły, poszanowanie godności każdego człowieka, tolerancja, wyrównywanie szans i przywiązanie do zasad praworządności to wartości, które zasługują na szczególną uwagę i szacunek. To fundament, który pozwolił zbudować dekady pokoju i dynamicznego rozwoju. Bez nich nie mówilibyśmy dziś o sukcesach Bydgoszczy, Polski i Europy.

Do tej pory miasto pozyskało z Unii Europejskiej ponad 3 mld złotych. Łączna wartość zrealizowanych w mieście projektów to ponad 6 mld złotych. To olbrzymia kwota. Co powstało dzięki tym środkom?

Projekty infrastrukturalne, służące codziennie tysiącom bydgoszczan - tramwaj do Fordonu i Dworca PKP, Trasa Uniwersytecka, szereg projektów ekologicznych. Dzięki UE w Bydgoszczy działa jeden z najnowocześniejszych w Europie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Rozbudowana została infrastruktura techniczna w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, w którym swoją siedzibę ma kilkadziesiąt firm dających tysiące miejsc pracy.

Zrewitalizowany został kompleks z Młynem Rothera na Wyspie Młyńskiej, w którym siedzibę ma nowa instytucja kultury, odbudowano Teatr Kameralny przy ul. Grodzkiej, zrewitalizowano gmach Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4 oraz nabrzeża Brdy. Miasto ogłosiło przetarg na nowe mosty tramwajowe między ul. Fordońską i Toruńską. Unia Europejska to nie tylko wymierne korzyści finansowe, które przekładają się inwestycje. To także szereg projektów publicznych i społecznych - żłobki, zajęcia dodatkowe, doposażenie szkół.