Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 11 maja br. negatywnie zaopiniowała większość poprawek Senatu do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w tym wykreślającą możliwość tworzenia programów inwestycyjnych i dotacji celowej na remonty

Projekt noweli dotyczy m.in. zasad przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz ósmoklasisty (oraz przeniesienia go od następnego roku z kwietnia na maj), a także zatrudnienia w szkołach specjalistów: pedagogów i psychologów.

Ciąg dalszy uzależniania samorządu
Senat zgłosił wiele poprawek. Chciał m.in. wykreślenia zapisów umożliwiających ministrowi edukacji i nauki tworzenie programów inwestycyjnych, a także udzielanie dotacji celowej na finansowanie/dofinansowanie remontów i inwestycji. Tę poprawkę popierali samorządowcy, którzy sprzeciwiają się tworzeniu kolejnego rządowego funduszu inwestycyjnego. Uważają bowiem, że pieniądze na inwestycje powinny być JST przekazywane w subwencji oświatowej – dzięki temu sami mogliby decydować, na co je przeznaczyć. Tymczasem teraz samorządy z jednej strony otrzymują zbyt mało pieniędzy na zadania edukacyjne, a z drugiej – mogą wnioskować o dodatkowe środki z funduszy ministerialnych. To stopniowe ograniczanie autonomii samorządów, uważa Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacji. I dodaje, że skoro samorządy odpowiadają za infrastrukturę oświatową, to powinny na nią otrzymywać odpowiednie środki i móc podejmować swoje decyzje autonomicznie.

Komisja sejmowa przyjęła tylko poprawki Senatu dotyczące terminów ogłoszenia w „Monitorze Polskim” łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów oraz ogłoszenie przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatorów i aneksów. Termin ten ustalono na 13 czerwca zamiast wcześniej zapisanych w projekcie 1 maja i 15 maja.

Teraz projekt – z rekomendacją Komisji odrzucenia senackich poprawek - ponownie wróci pod obrady Sejmu.

hh