To już 10. edycja rankingu Perły Samorządu. Ogłoszenie wyników rankingu oraz wręczenie wyróżnień odbędzie się w Gdyni już po raz szósty na kongresie Perły Samorządu – organizowanym wspólnie przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej i miasto Gdynia.

W imieniu organizatorów zapraszamy nad polskie morze 18–19 maja 2022 r. ZMP objął to wydarzenie swoim patronatem. Oto zaproszenie:

„Chciałoby się żyć w trochę mniej ciekawych czasach, ale rzeczywistość pędzi jak inflacja i stawia przed samorządowcami coraz to nowe wyzwania. O nich wszystkich konkretnie, rzeczowo i praktycznie będziemy rozmawiali wspólnie. Nasze panelowe debaty są bowiem zaproszeniem do rozmowy z państwem o tym, co dla samorządców, lokalnych liderów i biznesu jest istotne.

Oczywiście będziemy dużo mówili o pieniądzach – jak rewolucyjne zmiany w gospodarce wpływają i będą wpływać na finanse samorządów. Jak konstruować budżety, pozyskiwać środki, definiować inwestycyjne cele i jak mądrze do nich dążyć.

Rozmawiając o pieniądzach, nie da się uciec od kwestii regulacyjnych i ustrojowych. Ramy, w jakich działają lokalni liderzy, ulegają w ostatnich miesiącach i latach fundamentalnym zmianom. Jak rozumieć te procesy? Zastanowimy się, czego samorządowcy mogą się spodziewać w przyszłości i co mogą w niej zmienić.

Jednym z najważniejszych tematów, z którymi zmaga się cały kontynent, jest ambitny plan transformacji energetycznej oraz walki o czystą przyszłość naszej planety. Szczytne cele i wielkie słowa oznaczają dla lokalnych liderów konkretne, praktyczne, duże i drogie wyzwania. Porozmawiamy, jak je zrozumieć i jak nimi zarządzić.

Będziemy rozmawiali o tym, jak miasta mają się rozwijać. Zarówno w wymiarze przestrzennym (a tu warto odnieść się do zmian i planów regulacyjnych), jak i ludzkim. Demograficzna zmiana oznacza konieczność redefiniowania tego, co jest kluczową społeczną potrzebą. Pojawia się pytanie o to, czy i jaką politykę migracyjną i populacyjną powinny prowadzić samorządy. Pytania o jakość życia prowadzić nas będą do kwestii tak kluczowych jak zdrowie i edukacja – tematów stale obecnych na kongresie Perły Samorządu.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców to jedno. Sprawą często o wiele trudniejszą jest odpowiednia komunikacja. Jak informować o działaniach lokalnych. Jak z szumu współczesnych mediów społecznościowych wybierać te wiadomości, które mówią nam prawdę o tym, czego większość mieszkańców naprawdę oczekuje. Będziemy kontynuowali tradycje ostatnich kongresów, na których temat komunikacji i dialogu z mieszkańcami stawał się coraz ważniejszy.

Jak co roku w Gdyni oprócz wyróżnień dla najlepszych gmin i włodarzy w rankingu Perły Samorządu wręczymy wyróżnienia w rankingu Skarbnik Samorządu oraz w konkursie Samorządowy lider komunikacji i promocji.

Bardzo liczymy na Państwa obecność i aktywność. Jesteśmy przekonani, że kongres Perły Samorządu będzie dla naszych gości źródłem wiedzy i inspiracji. Tym, czym od lat – dzięki możliwości bezpośredniej rozmowy z samorządowymi liderami – jest dla nas.

Do zobaczenia w Gdyni!”

Więcej informacji na stronie: www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorzadu2022