Sejmowa Komisja Finansów Publicznych ugięła się pod krytyką Związku Miast Polskich i przyjęła autopoprawkę, która wycofuje złe rozwiązanie, ingerujące w autonomię samorządów dotyczącą zatrudnienia.

Obecny na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych 27 i 28 maja br., Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds.legislacyjnych poinformował, że sejmowa Komisja ugięła się pod naszą krytyka w sprawie ingerencji w autonomię samorządów w kształtowaniu zatrudnienia i wysokości płac. Chodzi o ten swoisty „prezent” dla samorządów terytorialnych na 30-lecie, o którym pisaliśmy już na naszej stronie - TUTAJ

Przyjęto autopoprawkę wycofującą złe rozwiązanie z przyjętego przez rząd i skierowanego do Sejmu projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382), które umożliwiało Radzie Ministrów, na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ingerowanie w zatrudnienie w samorządach terytorialnych, w tym także zwalnianie pracowników lub obniżania urzędnikom samorządowym wynagrodzenia.