Stosowaniu klauzul społecznych poświęcone było m.in. pierwsze w tym roku spotkanie Komisji Polityki Społecznej ZMP, które odbyło się 11 i 12 kwietnia w Gdańsku.

W dniach 11-12 kwietnia 2018 r. w Gdańsku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich.
Pierwsza część spotkania poświęcona była tematyce związanej ze stosowaniem klauzul społecznych przez samorządy. Poruszano między innymi zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej w odniesieniu do JST, roli kuratorów osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym (m.in. jak ustalać/wyceniać nakład pracy kuratora dla osoby nieobecnej).
Dalsza część spotkania to tematyka związana z integracją cudzoziemców. Gość spotkania - Piotr Olech, z-ca dyrektora WRS UMG przedstawił Gdański Model Integracji Imigrantów (prezentacja w załączeniu).

Ostatnim punktem w tym dniu była prezentacja dobrych praktyk Gdańska, m.in. autobus SOS.
Gościem drugiego dnia był Grzegorz Szczuka, dyrektor WRS UMG, który zaprezentował gdański sposób planowania strategicznego w obszarze polityki społecznej. Następnie omówiono model rozdzielenia pracy socjalnej i świadczeń (na przykładzie Gdańska), a także wymieniono się uwagami i doświadczeniami związanymi z zadłużeniami czynszowymi i obligacjami społecznymi.

Następne spotkanie Komisji zaplanowano na wrzesień 2018 roku w Lublinie.

Aneta Kręc