30 września i 1 października 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Małych Miast w Bytowie. Mówiono m.in. o finansach miast oraz planowanych zmianach w prawie oświatowym.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji z następujących miast: Bytów, Chełmno, Cieszyn, Dolsk, Głowno, Grodzisk Wlkp., Karlino, Nowe, Piastów oraz Żychlin. Po otwarciu obrad przez przewodniczącego Komisji Grzegorza Janeczka, burmistrza Głowna, głos zabrał Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu Związku ds. legislacyjnych. Omówił on skutki wprowadzenia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzenia pracowników samorządowych. Poruszył, także temat zmian w wynagrodzeniach nauczycieli oraz zmian w prawie oświatowym, które ingerują wręcz w ustrój państwa. Przekazał również informacje dotyczące kwestii poruszonych podczas Forum Miasteczek Polskich, które odbyło się w Warszawie, w dniach 16- 17 września 2021 roku.

W kolejnej części obrad głos zabrał ekspert ZMP, Ryszard Grobelny, który omówił skutki wprowadzenia Polskiego Ładu dla finansów jednostek samorządu terytorialnego. Zwrócił uwagę na konieczność większego wykorzystania środków pozabudżetowych oraz wykorzystania uelastycznienia artykułów ustawy o finansach publicznych dotyczących zarządzania długiem.

Pod koniec spotkania głos zabrał mecenas Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Ziemski&Partners. Przekazał uczestnikom posiedzenia informacje dotyczące bieżącej sytuacji w gospodarce odpadami, a w szczególności prac nad ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zreferował także temat gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w obliczu uchwalonych i planowanych zmian.