W dniach 25-26 stycznia 2018 roku w Kędzierzynie-Koźlu, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Rozmawiano m.in. o organizacji zajęć pozalekcyjnych.

W dniach 25-26 stycznia 2018 roku w Kędzierzynie-Koźlu, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.
Członków Komisji powitał Przemysław Krzyżanowski Zastępca Prezydenta Koszalina – Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP oraz Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja Gospodarzy dotycząca placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kędzierzyn-Koźle oraz oferty zajęć pozalekcyjnych. Wszyscy członkowie podzielili się informacjami dotyczącymi realizacji zajęć pozalekcyjnych w swoich miastach. Następnie uczestnicy spotkania odwiedzili dwie miejskie szkoły i uczestniczyli w treningu Zaksy w hali „Azoty”.

Komisja ustaliła termin i miejsce kolejnego spotkania: kwiecień 2018 roku; Włocławek.
Ewa Ziółkowska