8 marca Europejski Komitet Regionów organizuje konferencję poświęconą równowadze płci w polityce. Jej tematem będzie zaangażowanie kobiet w politykę na szczeblach: lokalnym, regionalnym i europejskim.

Często kobiety rozpoczynają karierę w polityce krajowej lub europejskiej od piastowania mandatu na poziomie lokalnym lub regionalnym, a mimo to nadal rzadkością jest równowaga płci w większości zgromadzeń samorządowych. W 2019 r. według indeksu równości płci 2020 przygotowanym przez Europejski Instytut ds. Równości Płci, równowaga płci w europejskich zgromadzeniach regionalnych została osiągnięta w zaledwie pięciu państwach członkowskich UE. Kobiety stanowiły 1/3 członków zgromadzeń regionalnych w dwudziestu państwach członkowskich UE, a w trzech państwach członkowskich UE aż 80% mężczyzn pełniło funkcje polityczne we władzach samorządowych. W latach 2017-2019 na szczeblu miejskim/lokalnym odnotowano zwiększenie liczby kobiet o zaledwie 0,5 %.

Już 8 marca w godzinach 9:15-15:45 odbędzie się konferencja organizowana przez Europejski Komitet Regionów, której tematem będzie zaangażowanie kobiet w politykę na szczeblach: lokalnym, regionalnym i europejskim. Na wydarzenie można rejestrować się do 3 marca.

O konferencji
Uczestnicy konferencji będą starali się odpowiedzieć na pytania związane z wieloma kluczowymi kwestiami odnośnie równowagi płci w polityce – omówią m.in. obecny stan w zakresie parytetu płci w polityce lokalnej i regionalnej oraz przedstawią swoje opinie na temat poprawy sytuacji, wskażą w jaki sposób legislatorki mogą rozwiązywać problemy, z którymi stykają się na co dzień w mediach społecznościowych, a także wskażą wartość dodaną, którą wnoszą kobiety do debaty politycznej i procesu decyzyjnego. W trakcie wydarzenia zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki i doświadczenia ze szczebla lokalnego, regionalnego i europejskiego, celem zainspirowania polityków do podjęcia działań. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z głównymi wnioskami z przeprowadzonego indeksu równości płci 2020, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy władz lokalnych i regionalnych. Z kolei specjaliści ds. zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści w Internecie omówią w jaki sposób polityczki mogą skutecznie i w zorganizowany sposób reagować na przemoc na tle płci w Internecie. Na zakończenie wydarzenia posłanka do Parlamentu Europejskiego Samira Rafaela i członkini Europejskiego Komitetu Regionów Jasna Gabrić zachęcą kobiety do angażowania się w życie polityczne.

Ważne informacje
Rejestracja na konferencję potrwa do 3 marca, zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego, który można znaleźć tutaj
Program wydarzenia dostępny jest tutaj.

Podczas konferencji zapewnione zostanie tłumaczenie na następujące języki: polski, angielski, francuski, niemiecki i hiszpański.