URBACT IV – Wkrótce koniec naboru do Sieci Planowania Działań
Do 31 marca trwa nabór do Sieci Planowania Działań URBACT IV. Miasta i inne podmioty pragnące dołączyć do projektu mogą jeszcze przez 2 tygodnie zgłaszać się do tworzących się Sieci URBACT bądź zakładać własne partnerstwa i poszukiwać partnerów.
Urbact-_I_nabór_do_sici.jfif

Do Krajowego Punktu URBACT zgłaszają się miasta i partnerstwa, które poszukują partnerów z Polski.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym URBACT IV wraz z początkiem tego roku ogłosiła NABÓR NA UTWORZENIE 30 SIECI PLANOWANIA DZIAŁAŃ. Ten pierwszy nabór URBACT IV potrwa do 31 marca 2023 r. do godz. 15:00 CEST!

Zaproszenie do naboru do Sieci Planowania Działań jest skierowane przede wszystkim do urzędów miast, bez względu na ich wielkość, które chcą współpracować z innymi miastami europejskimi w celu opracowania i wdrożenia Zintegrowanych Planów Działania w odpowiedzi na lokalne wyzwania.

Miasta i inne instytucje publiczne z państw członkowskich i partnerskich (Norwegia i Szwajcaria) Unii Europejskiej, a także krajów korzystających z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPP - Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia) kwalifikują się do otrzymywania środków finansowych na udział w Sieciach Planowania Działań.

Sieci Planowania Działań umożliwiają miastom współpracę w celu znalezienia rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich i wymianę informacji na temat możliwości zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Dzięki wymianie i uczeniu się we współpracy z europejskimi partnerami miasta mogą opracowywać i testować rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie wyzwań. Wykorzystując Metodę URBACT - ponadnarodowej wymiany doświadczeń, zintegrowanego i partycypacyjnego podejścia oraz współtworzenia rozwiązań - miasta opracują Zintegrowane Plany Działania na poziomie lokalnym, aby uwzględnić konkretne działania mające na celu sprostanie zidentyfikowanym wyzwaniom. Celem jest poprawa swoich zintegrowanych polityk miejskich i realizacja tych polityk w terenie.

Zasady i regulacje dotyczące transnarodowych sieci wymiany i uczenia się, które mają być realizowane w ramach programu, określone są w Programie Współpracy URBACT IV (w załączeniu). Podręcznik Programu URBACT IV zawiera ponadto szczegółowe sekcje przedstawiające sposób wdrażania i działania różnych narzędzi i przedsięwzięć.

Uczestnictwo w Sieci Planowania Działań URBACT umożliwia dokonanie prawdziwych, zrównoważonych zmian w miastach.

Dzięki wzajemnej wymianie i uczeniu się można opracować bardziej świadome, skoordynowane i skuteczne polityki lokalne, aby stawić czoła lokalnym wyzwaniom, wykorzystać potencjalne możliwości i rozwiązać wspólne problemy. Stosując metodę URBACT, miasta mogą rozwijać kulturę partycypacyjną w kształtowaniu polityki, która obejmuje wszystkich interesariuszy i zwiększa przejrzystość oraz możliwości udanej realizacji.

Dzięki ponadnarodowym sieciom wymiany i uczenia się program URBACT zapewnia miastom i praktykom miejskim możliwości:

• dzielenia się i uczenia od praktyków z miast w całej Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii i krajach IPA (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii)

• współpracy z innymi miastami wokół konkretnego wyzwania politycznego, aby zaprojektować innowacyjne rozwiązania lokalne w formie Zintegrowanych Planów Działania

• testowania nowych pomysłów i rozwiązań w trakcie życia sieci

• korzystania z narzędzi i szkoleń w zakresie zintegrowanego i partycypacyjnego podejścia do wyzwań i polityk miejskich

• dostępu do wiedzy specjalistycznej w celu wspierania rozwoju i realizacji zintegrowanego i partycypacyjnego kształtowania polityki, a także wiedzy tematycznej w celu uwzględnienia lokalnych polityk i praktyk

• uzyskania wsparcia finansowego na współpracę z innymi miastami w całej Europie i opracowanie Zintegrowanych Planów Działania

• tworzenia sieci miast w celu dalszej współpracy i wymiany najlepszych praktyk w celu doskonalenia i opracowywania innowacyjnych rozwiązań.

Bardziej szczegółowe informacje na temat korzyści, jakie miasta mogą odnieść z udziału w sieci URBACT, informacje zwrotne od dotychczasowych partnerów, informacje o Metodzie URBACT i więcej na temat tego, czego oczekuje się od partnerów, można znaleźć w Przewodniku po Sieciach Planowania Działań opublikowanym wraz z obecnym zaproszeniem do składania wniosków.

Dalsze informacje o programie i naborze można znaleźć pod tym linkiem.

Można zgłosić własne pomysły na sieci URBACT oraz przejrzeć już zamieszczone propozycje pod tym linkiem.

Można przejrzeć uaktualniane na bieżąco, skierowane bezpośrednio do polskich miast propozycje pod tym linkiem.

Adres strony polskiej to: www.urbact.pl oraz strony angielskiej: www.urbact.eu

Miasta zainteresowane udziałem w sieciach URBACT zapraszamy do kontaktu: aldo.vargas@zmp.poznan.pl

Natomiast więcej informacji o Sieciach Wymiany Doświadczeń EMPIRIE można znaleźć TUTAJ.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY