Dziennik Gazeta Prawna zaprasza do wzięcia udziału w rankingach dla samorządów: Perły Samorządu, Skarbnik Samorządu, Aktywizacja Sportowa Dzieci i Młodzieży. Ogłoszenie wyników w Gdyni 23-24 maja.

Ranking Perły Samorządu - w tym roku Dziennik Gazeta Prawna nagrodzi gminy wyróżniające się jakością zarządzania i jakością życia mieszkańców. Ponadto w tej edycji będą poszukiwani liderzy innowacyjnych, innowatorskich rozwiązań w zakresie gospodarki, oświaty, ochrony środowiska i polityki senioralnej.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.gazetaprawna.pl/rankingperly_ankieta2019
Partnerem merytorycznym rankingu jest Deloitte.

Ranking Skarbnik Samorządu - w tym roku po raz drugi DGP uhonoruje samorządowców odpowiedzialnych za fundamentalny aspekt funkcjonowania JST, jakim jest budżet i finanse Wybrani zostaną najlepsi skarbników w ośmiu kategoriach gmin oraz trzech kategoriach powiatów (kryterium będzie wielkość jednostki).

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.gazetaprawna.pl/rankingskarbnik_ankieta2019

Partnerem merytorycznym rankingu jest CentroPolis.

Ranking Aktywizacja Sportowa Dzieci i Młodzieży - wychodząc naprzeciw potrzebom dotyczącym szeroko pojętej aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży DGP zaprasza do kolejnej edycji rankingu, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie samorządów wyróżniających się w tym zakresie dużą aktywnością.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.gazetaprawna.pl/rankingaktywizacja_ankieta2019

Partnerem merytorycznym rankingu jest CentroPolis.

Udział we wszystkich proponowanych rankingach jest bezpłatny na każdym etapie postępowania. Uroczyste ogłoszenie wyników we wszystkich rankingach nastąpi podczas kongresu Perły Samorządu (23-24 maja, Gdynia), który został objęty patronatem Związku Miast Polskich.

Gminie, która weźmie udział w rankingu, przysługuje bezpłatny udział w kongresie dla dwóch przedstawicieli.

Więcej informacji o kongresie na stronie: www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorzadu2019