Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON zaprasza na seminarium „Change the perspective! From cross-border to interaction areas”, które odbędzie się w Dreźnie 11 czerwca br.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON zaprasza na seminarium „Change the perspective! From cross-border to interaction areas”, które odbędzie się w Dreźnie 11 czerwca br.

Podczas tego wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchać historii udanych przedsięwzięć, wizji decydentów politycznych, jak i rozważań na temat okresu programowania po 2020 r. w kontekście pogranicza niemiecko-polsko-czeskiego.

Seminarium spróbuje odpowiedzieć na pytania:
  • jak transgraniczne inwestycje przekształciły obszary przygraniczne w obszary wzajemnego oddziaływania?
  • co jest potrzebne do zdefiniowania właściwej wizji dla obszaru przygranicznego?
  • jak wybrać właściwe obszary interwencji dla inwestycji po 2020 r.?
  • jak zapewnić efektywne wykorzystanie Interreg wraz z innymi źródłami finansowania, jak Horizon Europe, COSME, LIFE?
Seminarium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli administracji publicznej, instytucji badawczych i edukacyjnych, organizacji pozarządowych, klasterów oraz sektora prywatnego.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia, agenda oraz link do rejestracji znajduje się na stronie ESPON: https://www.espon.eu/cross-border-visions