1 czerwca br. Zarząd Związku Miast Polskich spotkał się z wicepremierem, aby porozmawiać o skutkach finansowych dla JST wprowadzenia zmian w podatkach zaproponowanych z programie „Polski Ład”.

Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii podczas spotkania z członkami Zarządu Związku prosił, aby traktować go jako ambasadora interesów środowiska samorządowego. Zadawał samorządowcom z miast wiele pytań.

Prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz przedstawił stanowisko Zarządu Związku w sprawie programu partii rządzącej  „Polski Ładu”, który zawiera zapisy rozwiązań groźnych dla samorządu. Chodzi m.in. o kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tysięcy zł, co spowoduje dalsze obniżanie dochodów własnych JST.  Jako rekompensatę ubytków w PIT traktuje się - zresztą pomysł ZMP - subwencję inwestycyjną. Jednak w opinii szefa ZMP nie zapobiegnie ona ograniczeniu dochodów własnych JST oraz zwiększaniu wydatków bieżących. - Zamienianie dochodów własnych na dotacje czy subwencje postrzegamy jako rzecz niebezpieczną, powodująca uzależnienie samorządu od tych, którzy je dzielą. A ostatnio działo się to w sposób kompletnie nietransparentny. Twierdzimy, że wręcz nieuczciwy i niesprawiedliwy. To nie jest droga do rozwoju samorządu i tym samym Rzeczpospolitej. I dlatego przeciwko temu protestowaliśmy. Suma wszystkich ubytków w dochodach samorządów, które miały miejsce w 2019 i 2020 roku, jest zatrważająca, a dobicie samorządów przez to, co jest planowane w „Polskim Ładzie”, może być kresem samorządności. Szukamy sprzymierzeńców do wprowadzenia rekompensanty w tym ubytku dochodów, która może być przeznaczona na wydatki bieżące. - mówił senator. Przypomniał, że ubytek wpływów z udziałów JST w podatku PIT spowoduje, iż 1/3 jednostek samorządu terytorialnego utraci od razu płynność finansową. 

Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP dodał, że zmniejszenie dochodów z PIT nie nastąpiło z powodów pandemii, tylko za sprawą ubytków ustawowych. Poza tym uzupełnił, że wzrost wydatków bieżących jest szybszy niż inflacja, co niektórzy adwersarze podkreślają, ponieważ samorząd ma inny koszyk inflacyjny, w którym decydujące znaczenie mają przede wszystkim galopujące ceny energii elektrycznej oraz ogromnie szybko rosnące koszty pracy. 

Przedstawiciele miast należących do ZMP i działających w Zarządzie Związku przytaczali wiele przykładów, jakie konkretnie ubytki w ich budżetach przyniesie wdrożenie rozwiązań z programu „Polski Ład”, i jak one przełożą się na obniżenie jakości życia ich mieszkańców. Wskazywali na konieczność zapewnienia stałego i pewnego dochodu dla JST oraz zmniejszenia poczucia niepewności w sektorze finansów samorządowych. Ich zdaniem niezbędne jest zwiększenie udziałów w PIT dla JST, aby rozwiązania podatkowe z nowego programu nie zniszczyły samorządów. 

Wicepremier J.Gowin  przyjął wszystkie argumenty i zapewnił, że będzie ambasadorem tego rozwiązania, choć jego wprowadzenie może nie być łatwe. To nie było ostatnie takie spotkanie. Ustalono, że rozmowy będą kontynuowane. 

(jp)