To innowacyjne rozwiązanie, które ma wzmocnić aktywność społeczną osób starszych, utrzymywać ich w dobrej kondycji psychicznej oraz włączać do życia społecznego.

To także odpowiedź na potrzeby osamotnionych lub mniej aktywnych seniorów, którym szczególnie doskwiera brak kontaktu z innymi ludźmi.

Świdnicki Telefon Zaufania dla Seniorów ma służyć wszystkim, którzy potrzebują porozmawiać, podzielić się swoimi troskami, „wygadać się” drugiej osobie. Szczególnie w obecnym trudnym okresie związanym z obecną sytuacją epidemiologiczną. Dzwoniący mogą liczyć na wysłuchanie, zrozumienie, rozmowę w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. W ten sposób Telefon ma przeciwdziałać osamotnieniu, ułatwiać osobom starszym udział w życiu społecznym, czy realizację aktywności rekreacyjnej bądź kulturalnej.

Dzwoniący dowiedzą się, z jakich propozycji może skorzystać senior w Świdnicy, uzyska też informację, jak załatwić sprawę urzędową lub inną sprawę ważną dla seniora. 

Świdnicki Telefon Zaufania dla Seniorów jest obsługiwany przez seniorów-wolontariuszy, mieszkańców Świdnicy, uczestników zajęć prowadzonych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. W tym celu zostali oni przygotowani i przeszkoleni przez psychologa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

W czasie dyżuru seniorzy-wolontariusze odbierają telefony, wyszukują informacji, a także oddzwaniają do osób, które próbowały się połączyć poza godzinami dyżurów.