Wojciech Szczurek i Tomasz Andrukiewicz to najlepsi polscy włodarze w kategorii gmina miejska powyżej 100 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców - wg ogłoszonego 12 października w Gdyni rankingu DGP.

Takie m.in. są wyniki rankingu „Perły Samorządu”, zorganizowanego przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Dane, na podstawie których oceniono gminy i miasta, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów zweryfikowała renomowana międzynarodowa firma doradcza Deloitte, specjalizująca się w audycie finansowym.

Laureatów ogłoszono w poniedziałek, 12 października, w Muzeum Emigracji w Gdyni - podczas gali towarzyszącej dwudniowemu kongresowi Perły Samorządu 2020. Miasto Gdynia jest gospodarzem i drugim z organizatorów tego wydarzenia. Była to już VIII edycja konkursu. Ze względu na obostrzenia epidemiczne kongres i galę przygotowano w wersji online, bez udziału publiczności. Dyplomy w wersji elektronicznej wysłano jeszcze w czasie gali, drogą e-mailową. Statuetki dla zwycięzców poszczególnych kategorii wysłane będą pocztą.

Udział w rankingu jest całkowicie bezpłatny (na każdym etapie), a nad prawidłowym przebiegiem wyboru czuwa Kapituła Rankingu złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej. Oceny wniosków dokonano w oparciu o sprecyzowane kryteria oraz zasady.

W tegorocznej ósmej edycji rankingu „Perły Samorządu” w rankingu oceniano samorządy i włodarzy pod kątem działalności w zakresie m.in. zarządzania gminą i finansami, przestrzeni, infrastruktury, gospodarki, pracy, oświaty i wychowania, zdrowia, transportu publicznego, gospodarki odpadami oraz klimatu i jakości powietrza.

Miano „Pereł Samorządu” trafiło do tych, którzy realizują powierzone prawem zadania, w inspirujący sposób odnoszą się do kluczowych wyzwań społecznych, środowiskowych i demograficznych, a w efekcie zapewniają lokalnym społecznościom dobrą jakość życia. Do udziału w rankingu mogły zgłosić gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta do 100 tys. i miasta powyżej 100 tys.

W kategorii miast powyżej 100 tys. miast zwyciężył Gdańsk, wyprzedzając Kraków, Łódź i Gdynię.

W kategorii miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców wygrał Sopot, przed Ełkiem i Kędzierzynem-Koźlem.

Liderem samorządowym nr 1 wśród prezydentów miast powyżej 100 tys. mieszkańców został Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni. Pozostałe medalowe miejsca zajęły: prezydent Hanna Zdanowska (Łódź) i prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Z kolei prezydent Ełku - Tomasz Andrukiewicz zajął I miejsce wśród włodarzy w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców.


Szczegółowe dane na temat VIII edycji konkursu Perła Samorządu 2020 będą opublikowane w środę, 14 października, na łamach specjalnego dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Klimatu, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego i Związek Miast Polskich.