Punkt kontaktowy oraz drugie spotkanie online w ramach EUI
Związek Miast Polskich od 1 lipca 2023 r. pełni funkcję Punktu Kontaktowego Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI), która wspiera miasta każdej wielkości i umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań miejskich, a także odważnych strategii
EUI-www3.jpg

Europejska Inicjatywa Miejska to narzędzie wspierania miast każdej wielkości, budowania potencjału i wiedzy, wspierania innowacji oraz opracowywania możliwych do przenoszenia i skalowalnych innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań miejskich o znaczeniu dla całej Unii.

Z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację inicjatywy w okresie 2021-2027 zostało przeznaczonych 450 mln euro. Pieniądze te mogą być wydane na tworzenie i oferowanie możliwości oraz środowiska do wdrażania odważnych strategii miejskich. Dofinansowane projekty testują nowe rozwiązania, techniki i modele planowania, budując potencjał i dzieląc się wiedzą w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Rolą punktu kontaktowego jest m.in:

  • wspieranie współpracy i dialogu pomiędzy Sekretariatem EUI a interesariuszami (podmiotami aplikującymi, władzami miejskimi i innymi)
  • podnoszenie świadomości na temat Europejskiej Inicjatywy Miejskiej
  • rozpowszechnianie informacji i dzielenie się wiedzą z zakresu rozwoju miast
  • wspieranie działań Sekretariatu EUI
  • wzmacnianie krajowych sieci miejskich
  • poszukiwanie i ułatwianie powiązań między działaniami krajowymi a Agendą Miejską UE.

Koordynatorem Punktu w Związku Miast Polskich jest Anna Krzyżanowska-Orlik anna.krzyzanowska-orlik@zmp.poznan.pl, tel. 606 39 40 09. Zachęcamy do kontaktu.

W ramach swojej działalności i w celu wsparcia miast przygotowujących aplikacje do II naboru Działań Innowacyjnych w ramach EUI, punkt kontaktowy organizuje spotkanie z przedstawicielami Sekretariatu, ekspertami i innymi miastami posiadającymi doświadczenie w aplikowaniu o środki EUI.

Zapraszamy na drugie spotkanie online, które odbędzie się 6 września o godzinie 13.30 i którego uczestnikami będzie Pani Zala Strojin z Ljubljany, która opowie o doświadczeniach w przygotowaniu aplikacji i projektu wdrażanego w ramach EUI oraz Pan Piotr Przybysz (ekspert EUI).

Poniżej link do spotkania na platformie ZOOM

Temat: European Urban Initiative

Czas: 6 wrz 2023 13:30 Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom

https://us02web.zoom.us/j/8184...

Identyfikator spotkania: 818 4240 7880

Kod dostępu: 542449

Zachęcamy do udziału.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY