W 2018 roku można spodziewać się ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich. Już w styczniu otwiera się prawie 90 nowych naborów. Ministerstwo Rozwoju reklamuje ofertę dla samorządu terytorialnego.

W 2018 roku można spodziewać się ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich. Już w styczniu otwiera się prawie 90 nowych naborów. Ministerstwo Rozwoju reklamuje ofertę dla samorządu terytorialnego.

Szansy na pozyskanie pieniędzy unijnych można też jednak szukać w 193 trwających konkursach.
Wśród nich znajduje się 40 naborów z programów ogólnopolskich, 144 konkursy z programów regionalnych i 9 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Ministerstwo Rozwoju reklamuje ofertę dla samorządu terytorialnego.

Środowisko

W styczniu w programach regionalnych można m.in. składać wnioski na projekty związane z ochroną środowiska, na przykład:

• na budowę, rozbudowę i modernizację ośrodków edukacji ekologicznej, w tym projekty edukacji ekologicznej, zlokalizowane na terenie parków krajobrazowych (woj. małopolskie),
• na rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (np. projektowanie szlaków turystycznych, małej infrastruktury turystycznej (woj. podlaskie),
• na budowę, przebudowę lub modernizację budowli przeciwpowodziowych (woj. wielkopolskie),
• na opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (dot. parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody (woj. wielkopolskie).

Rewitalizacja

Do projektów związanych z rewitalizacją, aplikować może liczne grono instytucji, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Projekty uruchomione w konkursach regionalnych, w województwach m.in. podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, śląskim) mogą dotyczyć:

• poprawy bezpieczeństwa publicznego;
• zagospodarowania lub zmiany zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych