Towarzystwo Polsko-Austriackie oraz Urząd Miasta Rzeszowa zapraszają do udziału w Polsko-Austriackim Forum Samorządowym, które odbędzie się 13 kwietnia w Rzeszowie.

FORUM będzie służyło podsumowaniu i intensyfikacji dotychczasowej współpracy polsko-austriackiej. Wybór Rzeszowa na miejsce pierwszego spotkania nie jest przypadkowy. Miasto może się pochwalić ponad 40. letnią historią partnerskiej współpracy z Klagenfurtem.

Inicjatywa organizacji w Rzeszowie Polsko-Austriackiego Forum Samorządowego ma służyć wymianie doświadczeń w dotychczasowej współpracy samorządów terytorialnych Polski i Austrii, jej zintensyfikowaniu oraz ma stanowić nasz wkład w zacieśnienie przyjaźni narodów Europy poprzez umocnienie samorządności w Polsce w oparciu o doświadczenia austriackie, a także – mamy nadzieje – samorządów austriackich wzbogacanych o nasze polskie doświadczenia.

Istotą FORUM jest wymiana doświadczeń oraz podsumowanie dorobku osiągniętego w dotychczasowej współpracy samorządów obu krajów, sformułowanie praktycznych wniosków dotyczących wzbogacenia form i metod tej współpracy oraz rozprzestrzenienie tej idei na regiony w Polsce i Austrii, które dotychczas nie nawiązały bezpośredniej współpracy.

Spotkanie odbędzie się pod patronatem Ambasadora Austrii w Polsce oraz Związku Miast Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Więcej informacji udziela organizator:
Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego
p. Andrzej Karliński, tel. 605 226 596, e-mail: kontakt@polska-austria.org.pl