Prezydenci i burmistrzowie 16 polskich miast podpisali w Poznaniu Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Dołączyli w ten sposób do prawie 2 tysięcy samorządów w całej Europie.

Ceremonię podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym zorganizowały 11 października br. Rada Gmin i Regionów Europy CEMR oraz Związek Miast Polskich. Była to odpowiedź na pojawiające się w ostatnim czasie coraz liczniejsze sygnały z miast członkowskich o chęci przyjęcia przez nie Karty. Owo rosnące zainteresowanie polskich samorządów obserwuje także od 2020 roku Komisja Stała ds. Równouprawnienia, działająca w ramach Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR). Jej członkami są przedstawicielki i przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z całej Europy. Jednocześnie do Komisji docierały informacje o problemach administracyjnych, z jakimi borykają się niektóre polskie samorządy, np. Poznań, w związku z przyjęciem Karty.

- Karta, wypracowana 15 lat temu przez Radę Gmin i Regionów Europy nie jest jeszcze w Polsce bardzo popularnym dokumentem, a w niektórym środowiskach jest wręcz dokumentem niepopularnym – mówił podczas uroczystości Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

W 36 krajach Europy Kartę jak dotąd przyjęły 1844 samorządy i wypracowały narzędzia do jej wdrożenia w życie wspólnot lokalnych. Te narzędzia pozwalają planować i wdrażać realne działania na poziomie lokalnym. Karta jest wzorcową i uniwersalną propozycją działań dla samorządów. Umożliwia przechodzenie od równych praw do równych szans we wszystkich dziedzinach życia i sferach funkcjonowania, na które wpływ ma samorząd. Kompleksowa struktura tej Karty pozwala łączyć potrzeby różnych grup mieszkanek i mieszkańców. Karta jest na tyle elastyczna, że może z niej skorzystać każdy samorząd, na miarę swoich potrzeb, w zależności od poziomu zaawansowania prowadzonych działań równościowych.


- Podpisując dzisiaj Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym dajecie jasny sygnał: jesteśmy za równością kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach i w każdej dziedzinie życia. Jesteście państwo liderami i promotorami kluczowej europejskiej wartości i wielkiej idei, która przeobrazi się w realne i konkretne działania w waszych samorządach – mówiła do samorządowców zgromadzonych na uroczystości Marta Mazurek, radna Rady Miasta Poznania, przedstawicielka Związku Miast Polskich w Komisji Stałej ds. Równouprawnienia CEMR.

Decyzja o podpisaniu Karty to jednocześnie decyzja o podjęciu współpracy, wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń w dziedzinie działań równościowych. Zachęcał do tego miasta obecny w Poznaniu Sekretarz Generalny CEMR, Frédéric Vallier. Zapraszał do budowania i wzmacniania związków lokalnych w całej Europie, do rozwijania współpracy i wzajemnego uczenia się od siebie.

Do polskich miast-sygnatariuszy Karty zwróciła się także Europejska Komisarz ds. Równości, Helena Dalli, która podkreśliła, że przyjmując Kartę sprzeciwiają się one wszelkiej dyskryminacji i wykluczeniu.
- Podpisanie Karty jest zobowiązaniem publicznym, które oznacza uznanie różnorodności oraz zapewnienie równych praw i szans. Ten akt jest szczególnie ważny w tych trudnych czasach, kiedy to szczególnie kobiety i mniejszości doświadczyły negatywnych skutków pandemii – mówiła.

Dodała, że cele Karty idą w parze i uzupełniają prace, które wykonywane są w Komisji Europejskiej. Europejska strategia na rzecz równości płci oraz Strategia na rzecz równości LGBTQ określa działania Komisji na lata 2020-2025. Komisarz Dalli podkreśliła również, że tylko pracując razem i na wszystkich szczeblach osiągniemy Unię Równości.

Obecny na uroczystości dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Jacek Wasik zwrócił uwagę, że zbudowana na wartościach Unii Europejskiej Karta, gwarantuje wszystkim osobom równe prawa, bez żadnej dyskryminacji. I choć Unia jest zdecydowanym światowym liderem w ochronie tych praw, to jednak w Europie wciąż jedna trzecia kobiet jest ofiarami przemocy, kobiety mają utrudniony dostęp do rynku pracy i do kierowniczych stanowisk, zarabiają średnio o 16 proc. mniej niż mężczyźni.

- Na tę decyzję polskich samorządowców czekają tysiące mieszkanek i mieszkańców, z radością obserwuje nas dziś także wspólnota europejska – podkreśliła Marta Mazurek.

Podpisujący się pod tekstem Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym prezydenci i prezydentki, burmistrzowie i burmistrzynie 16 polskich miast przyjęli zapisane w Karcie zasady jako fundamentalne dla swoich społeczności lokalnych.

Kartę podpisali przedstawiciele następujących miast:

Bydgoszcz
Chełmno
Jasło
Krosno
Lublin
Ostrów Wielkopolski

Płońsk
Poznań
Pruszków
Puck
Skarżysko Kamienna
Sopot
Świdnica
Wałbrzych
Wołomin

Warszawa

- To niezwykle ważne, że tyle samorządów zdecydowało się dziś podpisać Kartę. Sam fakt podpisania nie jest jedynie stwierdzeniem, że podpisujemy Kartę. Jest to bardzo ważny sygnał, że polskie miasta są otwarte, że są przywiązane do wartości europejskich – powiedziała podczas uroczystości Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP.


Warto przypomnieć, że Komisję tę Związek powołał do życia w listopadzie ubiegłego roku chcąc wspierać swoje miasta członkowskie, pragnące nadać priorytet działaniom na rzecz praw człowieka i równości płci w swoich samorządach i uczynić je miejscami zapewniającymi równe traktowanie oraz przyjaznymi i gościnnymi dla wszystkich ludzi.
(epe)

Zdjęcia: Jacek Kordus

Poniżej zapis wideo ceremonii podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym