Francuska Platforma Open Tourisme Lab poszukuje podmiotów, z którymi stworzy konsorcjum aby ubiegać się o możliwość realizowania projektu w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw.

COSME to program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP. Tematyka projektu, który wybrała francuska platforma Open Tourisme Lab (Nîmes, Oksytania) dotyczy wprowadzania innowacji i cyfryzacji w sektorze turystycznym. 

Zarys projektu: celem działań podejmowanych w trakcie realizowania projektu będzie wspieranie cyfrowej transformacji przedsiębiorców turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP i start-upów, a także promowanie innowacji w usługach turystycznych.

Potencjalne działania, które będą podejmowane przy realizowaniu projektu: szkolenia, coaching, rozwijanie potencjału, wsparcie techniczne, doradztwo finansowe, etc.

Poszukiwani partnerzy: podmioty z sektora turystyki, np. klastry turystyczne, ośrodki innowacyjne, inkubatory oraz akceleratory z północnej, południowej i wschodniej Europy.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu