Aż 11,5 tys. osób wzięło udział w szkoleniu 10 stycznia nt. zasad wypłacania wynagrodzeń nauczycieli i pracowników JST. W najbliższy piątek MF zorganizuje na ten temat kolejne szkolenie online.

Poniedziałkowe szkolenie (10 stycznia br.) zorganizowane przez Ministerstwo Finansów poświęcone omówieniu zasad wypłacania wynagrodzeń nauczycieli i pracowników samorządowych zgromadziło ponad 11,5 tys. uczestników! Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu tą problematyką w obliczu niejasnych przepisów ustaw wprowadzających Polski Ład.

Okazuje się, że z jednej strony nie wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział tym szkoleniu, a równocześnie, że nie wszyscy uzyskali odpowiedź na wątpliwości co do zasad wyliczania wynagrodzeń.

Dlatego w najbliższy piątek 14 stycznia Ministerstwo Finansów zorganizuje na ten temat kolejne szkolenie online dla osób zajmujących się naliczaniem wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz księgowych w urzędach samorządowych oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych. Spotkanie dotyczyć będzie omówienia mechanizmu poboru zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r.

Agenda szkolenia:

Wstęp: Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów - Renata Oszast
1. Mechanizm poboru zaliczek na podstawie rozporządzenia
2. Jak stosować rozporządzenie
3. Pytania i odpowiedzi w kontekście rozporządzenia
4. Omówienie od strony praktycznej
5. Sesja pytań i odpowiedzi

Spotkanie odbędzie 14.01 w godz. 8:30 –10:30 za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.
Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć w poniższy link:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W załączeniu publikujemy materiały pozyskane ze strony internetowej Ministerstwa Finansów, dotyczące zasad wyliczania wynagrodzeń od 2022 roku.

Więcej informacji nt. idei szkolenia – tutaj.