W Kijowie, z inicjatywy Francuskiej Sekcji Rady Gmin i Regionów Europy i Związku Miast Ukrainy, odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli samorządów Ukrainy, Francji, Mołdawii, Gruzji i Polski

23 i 24 kwietnia br. w Kijowie, z inicjatywy Francuskiej Sekcji Rady Gmin i Regionów Europy (AFCCRE) oraz Związku Miast Ukrainy, odbyła się konferencja adresowana do przedstawicieli samorządów Ukrainy, Francji, Mołdawii, Gruzji i Polski, zrealizowana w kontekście umowy o zdecentralizowanej współpracy podpisanej w 2017 pomiędzy Polską, Francją i Ukrainą. Było to kolejne wydarzenie zainicjowane przez stronę francuską, w ślad za konferencją w Saint-Brieuc w czerwcu 2018.

Podczas dwudniowego spotkania rozmawiano o perspektywach rozwoju inicjatywy Partnerstwa Wschodniego po roku 2020 szczególnie na płaszczyźnie samorządowej. W ramach czterech dyskusji panelowych poruszono następujące tematy:

  • Ekologia, klimat i energia
  • Decentralizacja i samorząd lokalny
  • Równość kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym
  • Rozwój partnerstwa gospodarczego.

Doświadczenia Polski w obszarze decentralizacji i pracy samorządów przedstawił w Kijowie Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a także Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. O znaczeniu współpracy gospodarczej, jako jednej z form współpracy miast partnerskich, przytaczając m.in. przykład współdziałania Kielc i Winnicy, mówił Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura ZMP.
Konferencja została przygotowywana w ścisłej współpracy z Ambasadą Francji, przy wsparciu francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych oraz Komisji Europejskiej, w ramach partnerstwa strategicznego podpisanego z siecią PLATFORMA działającą w ramach Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR).
(STA)