Olsztyn to kolejne polskie miasto, które odpowiedziało na zaproszenie do europejskiego programu „Mayors for Economic Growth” (M4EG). Delegacja miasta odbyła wizytę studyjną w Mołdawii.

W maju tego roku Związek Miast Polskich informował, że w ramach projektu UE „Mayors for Economic Growth” (M4EG), który jest realizowany w 6 krajach Partnerstwa Wschodniego (PW) (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina), poszukiwane były polskie miasta, które chciałyby zaangażować się we współpracę ze wskazanymi miastami z Gruzji, Mołdawii i Białorusi.

Przypomnijmy, że projekt dotyczy lokalnego rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na poziomie lokalnym, dlatego głównymi beneficjentami są gminy. Celem współpracy jest dialog, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Jednym z miast, które odpowiedziało na zaproszenie do projektu jest Olsztyn.

W ramach projektu w dniach 14–20 lipca 2019 r. odbyła się wizyta studyjna w Mołdawii, w której uczestniczyła Agnieszka Pyzel – pracownik Punktu Obsługi Przedsiębiorcy w Biurze Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna.

Misja gospodarcza dotyczyła lokalnego rozwoju gospodarczego oraz międzynarodowej wymiany kadr krajów Partnerstwa Wschodniego. Początkowo celem wizyty była wymiana doświadczeń w dziedzinie tworzenia parków przemysłowych, jednakże ostatecznie tematyka skupiła się głównie na sferze turystycznej oraz inwestycyjnej.

Podczas spotkań z przedstawicielami: lokalnych liderów projektu M4EG, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Ratusza Miejskiego i Rady Powiatu Teleneşti oraz gmin ościennych, francuskiego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, parku przemysłowego i Ratusza Miejskiego Edineţ (Jedyńce) oraz amerykańską wolontariuszką Korpusu Pokoju ONZ, omówione zostały m.in. następujące zagadnienia: synergia wspólnych działań na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego, tworzenie rolno-spożywczego parku przemysłowego, budowa zakładu przetwórstwa odpadów stałych, efektywna promocja gospodarcza i tworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej oraz działania na rzecz wsparcia sektora turystycznego.

Wizyta studyjna zaowocuje krótkim raportem z rekomendacjami dla Teleneşti i gmin ościennych przede wszystkim w zakresie: proponowanych form rozwoju turystyki, uporządkowania i wykorzystania przestrzeni publicznych, promocji walorów kulinarnych i krajobrazowych, zawartości oferty lokalizacyjnej dla potencjalnych polskich inwestorów zainteresowanych ulokowaniem kapitału w Teleneşti oraz ogólnymi spostrzeżeniami dotyczącymi poprawy warunków społeczno-gospodarczych w Mołdawii. Ponadto, do lokalnych oraz krajowych przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu w Polsce, Olsztynie i regionie przekazane zostanie zaproszenie do udziału 2-3 polskich inwestorów wraz z ewentualnym przedstawicielem władzy lokalnej w forum gospodarczym, które odbędzie się w dniach 19-20 września br. w Jedyńcach oraz Bielcach.