Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) ogłosił konkurs na Nagrodę za Solidarność Obywatelską – „Społeczeństwo obywatelskie w walce z COVID-19”.

Tegoroczna Nagroda za Solidarność Obywatelską to jednorazowe wydarzenie na specjalny temat „Społeczeństwo obywatelskie w walce z COVID-19”, które w tym roku zastąpi coroczną Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nagroda za Solidarność Obywatelską uhonoruje inicjatywy, które wniosły wyjątkowy wkład w walkę z pandemią COVID-19 oraz w łagodzenie jej poważnych i wielorakich konsekwencji, a tym samym wzmocniły europejską solidarność i przyczyniły się do tworzenia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach UE.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2020 r. o godz. 12.00.

Więcej informacji: 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-solidarity-prize?fbclid=IwAR26NJP1GBdTSG1dP0OXVZOW39VXLicvGnLtGsKuOEqJ3G3Db4_Vk2BoUA8#downloads