Są znani laureaci tegorocznej edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego. W dwóch kategoriach zwyciężyły jednostki samorządowe: gmina Stare Babice oraz Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi.

Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego, obradująca w dniu 30 lipca 2019 r. pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, Prezesa Rady Fundatorów FRDL i Tomasza Majdy, Prezesa TUP, wyłoniła zwycięzców w tegorocznej edycji konkursu.

Spośród wszystkich kandydatów Kapituła wybrała najlepszych pomysłodawców w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz autorów projektów wzmacniających samorządność terytorialną. W tym roku Kapituła przyznała trzy nagrody i dwa wyróżnienia .

Wyniki IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

  • Kategoria IDEA

NAGRODA : Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Praca : Łódź „Powrót do miasta” – realizacja idei rozwoju przestrzennego

Ideą „Powrotu do miasta” objęty jest cały obszar Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem centrum oraz terenów obrzeżnych. Większość rozwiązań kierunkowych oraz działań przestrzennych skoncentrowana jest w Strefie Wielkomiejskiej – najstarszej i największej strukturze miejskiej w Łodzi.

  • Kategoria WIEDZA I UPOWSZECHNIANIE

NAGRODA : Gmina Stare Babice

Praca: „Planowanie przestrzenne w gminie Stare Babice” – przewodnik dla mieszkańca

Ogólnodostępny, jasny i transparentny przewodnik dotyczący planowania przestrzennego w gminie Stare Babice powstał z potrzeby zgłaszanej przez mieszkańców gminy.

  • Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

NAGRODA : Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Praca: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego przy użyciu narzędzi partycypacji społecznej, czyli społeczna energia napędzana silą Stoczni.

Obszar badań to cała Polska, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów lokalnych chcących wdrożyć działania aktywizujące lokalne społeczności.