Sieci Transferu URBACT cieszyły się sporym sukcesem. Do 29 kwietni trwa nabór na drugą ich edycję. Miasta mogą skorzystać z metod URBACT i dobrych praktyk sprawdzonych w pierwszej rundzie Sieci.

Nie wszystkie sieci projektowe, które działały w pierwszej edycji zgłoszą ponownie chęć działania w ramach Sieci Transferu i przekazania swoich Dobrych Praktyk innym miastom europejskim. Ostatecznie może powstać 7 Sieci transferu. Trwać mają 18 miesięcy (krócej niż poprzednia edycja), a liczba partnerów będzie ograniczona do pięciu, wliczając w to Partnera Wiodącego.

Miasta chcące skorzystać z możliwości udziału w nowych Sieciach Transferu zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi oraz innymi ważnymi informacjami, w tym listą zakończonych projektów zamieszczoną w artykule o naborze. Skrócona w opisie lista projektów, z zaznaczeniem tych, do których mogą dołączyć polskie miasta opublikowana została w materiale Aktualne propozycje do drugiej edycji Sieci Transferu.

Zachęcamy do szybkiej odpowiedzi, bo termin naboru jest bardzo krótki!

Czego można się spodziewać?
Po udanym pilotażu, w 2018 roku URBACT zainicjował nabór do Sieci Transferu Dobrych Praktyk. Był to dwuetapowy proces: pierwszym etapem był otwarty konkurs, prowadzący do zatwierdzenia 97 Dobrych Praktyk z całej Europy, drugim był zamknięty konkurs dla miast na przewodzenie w nowych sieciach projektowych, który doprowadził do zatwierdzenia 23 Sieci Transferu. Działanie 23 Sieci Transferu dobiega obecnie końca, dlatego URBACT uruchamia drugą edycję projektów: kilka „miast dobrej praktyki” wyruszy w nową podróż transferu z nową grupą partnerów.

Druga fala Sieci Transferu pozwoli większej liczbie miast w Europie na dostosowanie i ponowne wykorzystanie Dobrych Praktyk. Bogate doświadczenie „miast dobrej praktyki”, którre wraz z ekspertami prowadziły pierwszą edycję Sieci Transferu, będzie wartością dodaną nowej przygody. To będzie ekscytująca wyprawa pełna odkrywania i dzielenia się wiedzą między partnerami. Wzmocni pozycję miejskich interesariuszy, zmieni sposób funkcjonowania miasta i będzie istotnie oddziaływać na poziomie lokalnym, tak jak się to zadziało podczas pierwszej edycji. Wszystko to zostanie osiągnięte przy użyciu wypróbowanej i przetestowanej metody wymiany i uczenia się URBACT wraz z narzędziami dostosowanymi do potrzeb miast oraz wsparciem ekspertów i praktyków z innych miast.

Jak się zgłosić?
Uważnie przeczytaj zakres zadań i warunków.
Skontaktuj się z Krajowym Punktem URBACT, aby znaleźć partnerów.

Z kim należy się kontaktować?

Wszystkie pytania związane z niniejszym naborem należy kierować na adres (język angielski): tn@urbact.eu
lub po polsku na adres Krajowego Punktu URBACT.

Przydatne dokumenty
Zakres zadań - Sieci Transferu - Druga Edycja - Procedura składania wniosków
Podręcznik programu URBACT III
Program operacyjny URBACT III

Ważne informacje

  • W tej edycji Sieci Transferu każda sieć liczyć będzie jedynie 7 Sieci, a w każdej z nich 5 partnerów, w związku z czym liczba ‘wolnych miejsc’ jest bardzo ograniczona. Zachęcamy do sprawdzenia i zgłoszenia się do kilku propozycji sieci.
  • Spotkania Informacyjne odbędą się w formule internetowej, a ich daty zostaną opublikowane na stronie URBACT.

Termin składania wniosków online upływa w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Więcej – w tym lista obecnie kończących się Sieci Transferu – na stronie URBACT