Niektóre z 25 zatwierdzonych ostatnio Sieci Transferu jeszcze szukają partnerów!

Można dołączyć do Sieci Transferu, które zajmą się zagadnieniami związanymi m.in. z: dziedzictwem kulturowym, partycypacją społeczną, wdrażaniem innowacji, finansami, zwalczaniem wykluczenia społecznego i ubóstwa czy gospodarką odpadami.

Celem Sieci Transferu jest wykorzystanie doświadczenia Dobrych Praktyk URBACT w realiach miast, które zdecydowały się je poznać, zaadaptować i wdrożyć u siebie.