Rok 2021 był pierwszym rokiem działania Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP. Był to czas intensywnej pracy i podejmowania wielu istotnych działań i inicjatyw.

- Był to rok owocnej współpracy – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, przewodnicząca Komisji, wiceprezydentka Sopotu. - Omawialiśmy wspólnie wiele kluczowych dla naszych mieszkańców kwestii, podejmowaliśmy stanowiska kierowane do administracji centralnej, wymienialiśmy się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

W Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP pracowało w minionym roku 51 przedstawicieli miast ZMP. Przy Komisji działał dodatkowo zespół ekspercki, który opracowuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Arteria projekt „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie.

Podczas siedmiu posiedzeń Komisji w 2021 roku przedstawiciele miast dyskutowali m.in. o:

 • założeniach Karty Różnorodności
 • projekcie „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”
 • edukacji dzieci cudzoziemskich w placówkach samorządowych
 • Kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „LGBT+ja”
 • przeciwstawianiu się mowie nienawiści obecnej w przestrzeniach publicznych
 • Konwencji stambulskiej w kontekście groźby jej wypowiedzenia przez rząd
 • montowaniu i utrzymaniu różowych skrzyneczek w placówkach samorządowych (głównie w szkołach)
 • edukacji i włączeniu się w akcję „Wolna Szkoła”
 • kryzysie imigracyjnym w Polsce
 • politykach społecznych w wdrażanych w miastach
 • wymogach i procedurze skargowej związanych z wejściem w życie ustawy o dostępności
 • Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
 • inicjatywach związanych z uhonorowaniem kobiet w polskich miastach (nazwy ulic, pomniki, etc.)
 • wspólnych działaniach miast z okazji Dnia Praw Człowieka


Członkowie Komisji przyjęli:

 • Wspólny dokument zawierający uwagi do projektu Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 – Program został negatywnie oceniony przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
 • Stanowisko Komisji w sprawie nauczania dzieci cudzoziemskich – zaakceptowanie przez Zarząd ZMP i przesłane do MEiN
 • Apel dotyczący prac nad projektem ustawy zakładającym wyrażenie zgody na wypowiedzenie konwencji stambulskiej
 • Propozycję wsparcia Rady Gmin i Regionów Europy dla polskich samorządów w kwestii przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, która została jednogłośnie przyjęta w czerwcu 2021 r. na posiedzeniu Komitetu Politycznego CEMR
 • Apel w sprawie systemowej pomocy dla imigrantów – przyjęte przez Zarząd ZMP


Pozostałe działania:

21 kwietniakonferencja online „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”. Prawa człowieka i wyzwania jakie ze sobą niosą dla miast były tematem konferencji online, która odbyła się 21 kwietnia br.
Konferencję zorganizowały Stowarzyszenie Arteria oraz Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich w ramach projektu „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”. Uczestnicy konferencji, z pomocą łączy internetowych połączyli się z Michaelem O'Flaherty, dyrektorem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. O systemowym podejściu do integracji imigrantów i imigrantek mówiła podczas konferencji Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

17 maja - Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii – wspólna akcja wielu miast: Poznania, Wrocławia, Częstochowy, Warszawy, Łodzi, Krakowa, Tarnowa, Gdańska, Sopotu, Świdnicy, Oświęcimia.

11 października w Poznaniu – podpisanie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
Prezydenci i burmistrzowie 16 polskich miast podpisali w Poznaniu Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Dołączyli w ten sposób do prawie 2 tysięcy samorządów w całej Europie. Ceremonię podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym zorganizowały 11 października br. Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Związek Miast Polskich.
Sygnatariusze Karty: Bydgoszcz, Chełmno, Jasło, Krosno, Lublin, Ostrów Wielkopolski, Płońsk, Poznań, Pruszków, Puck, Skarżysko Kamienna, Sopot, Świdnica, Wałbrzych, Wołomin, Warszawa. Kartę podpisał także wcześniej Kraków.


Pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP zaplanowane jest na 28 lutego w Krakowie.