Do 31 marca można zgłosić się do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku organizowanego przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych ze wsparciem Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości z udziałem ZMP.

Ideą, jaka przyświeca fundatorom i organizatorom jest docenienie i wyróżnienie najmniejszych przedsiębiorców, którzy z sukcesami prowadzą swoje firmy, działające na rynku polskim oraz sięgające rynków globalnych.

Tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku” mogą zdobyć przedsiębiorcy ze wszystkich branż, zarówno prowadzący biznes tradycyjny, jak i tworzący nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Udział w konkursie mogą wziąć firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro.

Kapituła konkursu składa się z autorytetów w dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu.

Oceniane są m.in.:
• pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
• nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,
• strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy,
• wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność,
• markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji.

Laureat edycji Konkursu za 2017 rok otrzyma prestiżowy tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku 2017”, a także nagrodę główną w wysokości 40.000 zł.

Przyznane zostaną także 4 dodatkowe wyróżnienia i nagrody finansowe w kategoriach Start, Progres, Senior, a także Młody Biznes, adresowany do osób, które pomimo młodego wieku (poniżej 30 lat) z sukcesami prowadzą swoją firmę.

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa, która odbędzie się w połowie czerwca 2018 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uroczystość wręczenia nagród będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz spotkania środowisk przedsiębiorców, którzy swój biznes traktują, jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce oraz lokalnym społecznościom.

Do konkursu można zgłosić się do dnia 31 marca 2018 r.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017 jest organizowany przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Partnerem strategicznym jest Citi Handlowy, a partnerem merytorycznym Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Jednym z partnerów konkursu jest Koalicja na rzecz mikroprzedsiębiorczości, w której skład wchodzi Związek Miast Polskich.
Grant na realizację projektu został przyznany przez United Way Worldwide, dzięki funduszom przekazanym przez Citi Foundation.

Więcej na temat konkursu można przeczytać TUTAJ