Komitet Regionów ogłasza nabór wniosków o przystąpienie do Programu Young Elected Politicians (YEP) w 2021 r. dla młodych polityków lokalnych i regionalnych do 40. roku życia. Termin upływa 12 marca.

W 2019 r. Komitet Regionów (CoR) ustanowił program dla młodych samorządowców polityków (Young Elected Politicians - YEP), będącą siecią polityków, którzy w momencie aplikacji nie przekroczyli jeszcze 40. roku życia i posiadają mandat na szczeblu regionalnym lub lokalnym w krajach członkowskich UE. Od tamtej pory do programu dołączyło ponad 250 polityków.

Program ten i jego platforma internetowa YEPCommunity.eu stwarza okazję do nawiązania kontaktów, wymiany najlepszych praktyk, uzyskania informacji na temat prawodawstwa UE i możliwości finansowania UE, wniesienia wkładu w prace Komitetu Regionów oraz spotkania się i omówienia debaty z członkami KR i innymi politykami lokalnymi, regionalnymi i europejskimi.

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu YEP w 2021 r. jest już otwarty. Młodzi politycy lokalni i regionalni mają czas do 12 marca br. na przesłanie podania. Wybrani będą korzystać z szerokiego wachlarza zajęć przez cały rok.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Young-Elected-Politician-Programme-2021-Application-Period-is-Open.aspx