Związek Miast Polskich otrzymał darowiznę pieniężną od Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej w stanie likwidacji. Pieniądze mają zostać przeznaczone na cele statutowe ZMP.

Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej powstało w 1996 roku pod pierwotną nazwą Związek Miast Autostrady Transeuropejskiej – Północ-Południe. Założycielami Stowarzyszenia były Gdynia, Toruń, Łódź, Częstochowa, Gliwice i Katowice.

Działania SMAB od początku koncentrowały się na promocji i lobbingu budowy autostrady jako głównego czynnika rozwoju w szerokiej strefie jej trasy. Skupiały się także na włączaniu przedsięwzięć wspierających gospodarcze i społeczne znaczenie autostrady dla lokalnych i regionalnych polityk i strategii. Ponad 60 JST potwierdziło strategiczne znaczenie Autostrady Bursztynowej dla swojego rozwoju. W strefie Autostrady Bursztynowej zamieszkuje ok. 11 mln ludzi.

- Lobbing tego Stowarzyszenia nie był bez znaczenia – mówi Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP. – Pod koniec lat 90. tzw. specjaliści kwestionowali sens budowy autostrady A1. Działalność Stowarzyszenia bez wątpienia przyczyniła się do jej budowy.

Obecnie, gdy autostrada jest ukończona, Stowarzyszenie ulega likwidacji, a pozostały po jego działalności majątek Walne Zebranie Członków - Komitet Sterujący Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej postanowił przekazać w formie darowizny Związkowi Miast Polskich.

Darowizna – w kwocie ok. 26,5 tys. zł - zgodnie z wolą Darczyńcy zostanie przeznaczona na cele statutowe Związku.

To pierwsza darowizna pieniężna, jaką od swojej restytucji w 1991 roku otrzymał Związek Miast Polskich.

Dziękujemy miastom Autostrady Bursztynowej!

(epe)