Jako pierwsze miasto w Polsce Kraków dołączył do Femcities Network - międzynarodowej sieci miast, które działają na rzecz równości płci i praw kobiet.

Krakowianki są siłą naszego miasta, rozwijają i wzmacniają krakowską kulturę, naukę, sport, politykę, pragniemy wspólnie z zagranicznymi partnerami budować lepsze rozwiązania w tym obszarze i uczyć się jak lepiej i skuteczniej walczyć z dyskryminacją – napisała w mediach społecznościowych Nina Gabryś, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej.

Dołączenie Krakowa do sieci jest wynikiem realizacji zapisów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, która precyzuje przestrzenie zaangażowania miast w zakresie wsparcia idei równości płci, w tym zobowiązuje sygnatariuszy do podejmowania działań na tym polu w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy miastami.

Sieć Femcities powstała w 1997 z inicjatywy miasta Wiednia, jako przestrzeń do współpracy pomiędzy miastami w środkowej i wschodniej Europie. Celem sieci jest połączenie miast i regionów na gruncie wspólnego budowania równościowych polityk miejskich i rozwijania idei praw kobiet na poziomie lokalnym. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pozwala rozwijać projekty równościowe i tworzyć trwalsze, bardziej skuteczne rozwiązania.

Miasta skupione w sieci to m.in. Stuttgart, Belgrad, Frankfurt, Graz, Helsinki, Leuven, Ljubljana, Luxemburg, Sarajevo, Zürich.

Miasta zsieciowane raz do roku uczestniczą w konferencji Femcities, raporty organizacji pozwalają pogłębić perspektywę na wiele wątków, takich jak polityczna reprezentacja kobiet w samorządach, sytuacja kobiet na rynku pracy czy kobiecy wymiar migracji.

Pracę Femcities koordynuje departament zajmujący się kwestiami równości płci w Wiedniu.