Rząd rozpoczyna konsultacje swojej polityki w zakresie rozwoju PPP do roku 2030. Zachęcamy do przesyłania uwag, komentarzy, opinii, propozycji konkretnych zmian do tego dokumentu.

Celem Polityki PPP 2030 jest upowszechnienie formuły PPP na rzecz zapewnienia efektywności, jakości oraz trwałości inwestycji publicznych przy założeniu długoterminowej maksymalizacji korzyści społeczno-ekonomicznych.

Dokument zawiera diagnozę obecnej sytuacji na rynku PPP w Polsce, kierunki interwencji, działania na rzecz jego rozwoju do podjęcia do roku 2030 oraz zasady ich wdrażania (np. propozycję mierników, które posłużą weryfikacji ich skuteczności).

Więcej informacji w tej sprawie oraz projekt dokumentu znajdziecie Państwo tutaj.

Konsultacje publiczne będą trwały do 23 grudnia br. i zgłaszanie uwag będzie możliwe w tym terminie. Swoje propozycje można zgłaszać z wykorzystaniem Formularz uwag - Polityka PPP 2030 przesyłając na adres e-mail ppp@mfipr.gov.pl.

Po zakończeniu konsultacji projekt Polityki PPP zostanie przedłożony zgodnie z procedurami do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza również do udziału w spotkaniu poświęconym projektowi Polityki PPP do roku 2030 r., które odbędzie się 30 listopada br. w Centrum Konferencyjnym Wilcza w Warszawie. Podczas spotkania planowane jest w formie warsztatowej omówienie zgłoszonych uwag i propozycj. Spotkanie ma charakter otwarty, liczba miejsc jest jednak ograniczona. 

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny