W związku z wojną w Ukrainie odbywają się regularne spotkania ze stroną rządową w ramach KWRiST, które relacjonujemy na naszej stronie internetowej. Do miast trafiają także komunikaty od wojewodów.

Poniżej Komunikaty Dyrektora Biura ZMP, przekazywane polskim miastom od początku wojny w Ukrainie. 

Zachęcamy do zapoznania się z nimi, zawierają bowiem istotne informacje na temat m.in. możliwości wydatkowania środków z rezerwy kryzysowej, przepisów dotyczących przyjmowania uchodźców, procedury zamówień publicznych przy organizowaniu pomocy dla uchodźców oraz aktualizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców.