Związek Miast Polskich zaprasza do Poznania na pierwsze w tej kadencji posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP.

Związek Miast Polskich zaprasza do Poznania na pierwsze w tej kadencji posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 czerwca br. /wtorek/ w hotelu Novotel Poznań Centrum, Plac Andersa 1 (sala Berlin).
Początek obrad o godz. 11.00

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji poprzedniej kadencji
2. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza Komisji.
3. Ustalenie planu pracy Komisji
4. Omówienie zagadnienia „zarządzanie systemowe w miejskim systemie monitoringu wizyjnego jako istotnego składnika bezpieczeństwa i porządku publicznego”
5. Podjęcie dyskusji nt. działań ratowniczych w związku z lokalnie występującymi w maju 2019 roku powodziami, propozycje usprawniających.

Biuro ZMP prosi o przesłanie potwierdzenia udziału w posiedzeniu Komisji na adres e-mail: magdalena.misiewicz@zmp.poznan.pl
w terminie do 18 czerwca.