MIiR przedstawił na sejmowej Podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych materiały na temat realizacji perspektywy finansowej 2014-2020. Skrytykowano samorządy województw.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło w lipcu na sejmowej Podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych materiał na temat realizacji perspektywy finansowej 2014-2020. Podczas spotkania wiele krytycznych słów padło pod adresem samorządów, szczególnie wojewódzkich, którym zarzucano opieszałość i niechęć do korzystania z dostępnych środków z programów unijnych. Zarzucano im, że w ten sposób chcą zamanifestować swoje opozycyjne stanowisko wobec polskiego rządu. Zdaniem przedstawicieli MIiR, wdrażanie programów krajowych jest na lepszym poziomie niż regionalnych.

Przeciwko tej tezie zaprotestował Marek Wójcik, pełnomocnik ds. legislacyjnych ZMP. – To nieprawda, że za problemy z wdrażaniem programów finansowanych ze środków unijnych odpowiadają tylko samorządy – mówił na lipcowym posiedzeniu. Po rzetelnej analizie dostarczonego materiału (w załączeniu) można zauważyć, że jest ogromne zróżnicowanie, jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy z programów regionalnych. Najwyższe wyniki mają województwa – opolskie (64% środków zakontraktowanych) i pomorskie (73%). – Województwo pomorskie ma zatem zakontraktowanych więcej środków niż wszystkie programy krajowe – argumentował M.Wójcik. – Natomiast 10 województw przewyższa poziom wykorzystania krajowego Programu operacyjnego POWER. Gdzie jest w takim razie przewaga programów krajowych nad regionalnymi? Absurdalne jest posądzanie samorządów o hamowanie pozyskiwania środków na inwestycje. To byłoby jak podcinanie gałęzi, na której się siedzi.

Trzeba jednak głośno zacząć mówić na temat autentycznych barier, które utrudniają konsumowanie środków z UE nie tylko na szczeblu samorządowym. W opinii eksperta ZMP to przede wszystkim m.in.: rynek pracy (brak pracowników), VAT, prawo zamówień publicznych (niestabilność przepisów) i podwyższanie płacy minimalnej (brak wykonawców). - Warto poczekać też na wyniki III kwartału – zwracał uwagę M. Wójcik - Nie ma powodów do paniki, a już na pewno nie można obciążać za ten stan samorządów.

Zachęcamy do lektury załączonych materiałów i poznania, jak są wydawane środki z UE w Twoim województwie.