25 stycznia 2018 roku upływa termin składania wniosków Interreg Europa Środkowa. 10 stycznia Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkanie i wyjaśnienie kwestii związanych z udziałem w projektach.

25 stycznia 2018 roku upływa termin składania wniosków Interreg Europa Środkowa. 10 stycznia Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkanie i wyjaśnienie kwestii związanych z udziałem w projektach.

10 stycznia w Warszawie do dyspozycji uczestników spotkania będą:
- kontrolerzy wydatków z Centrum Projektów Europejskich, którzy pomogą w zakresie planowania budżetu,
- pracownicy Ministerstwa Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa Środkowa), specjalizujący się w programach i projektach współpracy transnarodowej.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do rejestracji i zadawania pytań w formularzu (odpowie na nie w trakcie spotkania).