II Kongres Małych i Średnich Miast - załączamy prezentacje
Zakończył się II Kongres Małych i Średnich Miast, który Związek Miast Polskich wraz z miastem Chełm i Unią Miasteczek Polskich zorganizował 19-21 kwietnia br. w Chełmie. Ostatniego dnia gościliśmy Premiera RP.
P1377677.JPG
fot. UM Chełm

Celem Kongresu, odbywającego się pod patronatem honorowym Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów  oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, było podsumo­wanie dotychczasowych lokalnych i krajowych polityk rozwoju, dedykowanych małym i średnim miastom (efekty wdrażanych polityk, analiza deficytów rozwo­jowych, wypracowanie wniosków i rekomendacji). Aby dyskusja była konstruktywna i miała przełożenie na politykę państwa, zaprosiliśmy do niej m.in. Premiera Mateusza Morawieckiego i innych przedstawicieli rządu. 

Premier Mateusz Morawiecki, który wziął udział w podsumowaniu II Kongresu Małych i Średnich Miast 21 kwietnia br., przypomniał trudną historię transformacji ustrojowej z perspektywy małych i średnich miast. Upadające zakłady pracy, olbrzymie bezrobocie i spowodowana tym emigracja zarobkowa młodych mieszkańców Polski lokalnej to obraz wielu mniejszych ośrodków miejskich, które w latach 90. i na początku XXI wieku zaczęły tracić funkcje społeczne i gospodarcze.

Odwrócenie tych tendencji przez wzmacnianie potencjału Polski lokalnej jest zadaniem zarówno rządu, jak i samorządu terytorialnego. Mają w tym pomagać wielkie programy inwestycyjne - pierwszym zadaniem jest budowa sieci dróg, bo bez dobrego dojazdu nie przyjdą inwestorzy. Premier zapowiedział też kontynuację programów inwestycyjnych, dających szansę rozwoju również mniejszym miejscowościom.

Ryczałt – nowe źródło dochodów

Z samorządowego punktu widzenia najważniejsza była zapowiedź premiera o rozpoczęciu prac w Ministerstwie Finansów nad wprowadzeniem udziału gmin w podatku ryczałtowym płaconym przez przedsiębiorców.

Premier przyznał, że po zmianach w podatku PIT: obniżeniu go z 17 do 12%, zwiększeniu wysokości pierwszego progu do 120 tysięcy zł i zwiększeniu do 30 tysięcy zł kwoty wolnej od podatku - gminy mają mniejsze wpływy z tego tytułu. Zapowiedział taką przebudowę finansów samorządowych, by samorządy mogły łatwiej finansować wydatki bieżące.

Poinformował też, że wzorem dwóch ubiegłych lat samorządy otrzymają dodatkowe środki finansowe w tym roku - jako swego rodzaju rekompensatę tych ubytków w dochodach.


Link do transmisji z Kongresu: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl2hbQNrn21CLq6e5Lww1duZn4Yc3F-gE

Skomplikowana sytuacja w wielu obszarach funkcjonowania i realizacji zadań miast jest dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Nasze środowisko wskazuje - niezależnie od doraźnych rozwiązań - niezbędność wypracowania rozwiązań systemowych, zapisanych w ustawach oraz strategiach i politykach publicznych państwa. Obecnie, w przededniu wyborów parlamentarnych, jest dobry moment, aby o tym rozmawiać. Możemy zaakcentować problemy i wyzwania stojące przed małymi i średnimi miastami, licząc że wypracowane wspólnie na Kongresie rekomendacje i postu­laty znajdą swoje odzwierciedlenie w programach wyborczych wszystkich sił politycznych.

Udział w Kongresie był też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń miast w trakcie debat oraz w kuluarach i na nieformalnych spotkaniach. 

Podczas uroczystej Gali 20 kwietnia odbyło się także wręczenie wyróżnień dla najbardziej aktywnych miast w kategoriach - Miasto Lider Rozwoju i Miasto Lider Edukacji. Organizatorzy Kongresu postanowili wyróżnić małe i średnie miasta, w których w efekcie działań samorządu, innych instytucji publicznych, przedsiębiorców i mieszkańców powstało najwięcej nowych obiektów budowlanych oraz te, w których uczniowie systematycznie osiągali najwyższe wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz które zapewniały racjonalny poziom finansowania edukacji. Więcej na ten temat - https://www.miasta.pl/aktualno...

Kongres został objęty patronatem medialnym przez: Serwis Samorządowy PAP, Rzeczpospolitą, Rzeczpospolitą Życie Regionów, Super Tydzień Chełmski, Radio Lublin i Radio Bon Ton.

Kongres odbywał się w Sali Widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej, ul. Partyzantów 40. Na retransmisje II Kongresu Małych i Średnich Miast zapraszamy na profil Związku Miast Polskich na Facebooku https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich

W załączeniu: Zaproszenie, Program Kongresu, prezentacje przedstawione przez niektórych z prelegentów bądź panelistów oraz informacje o konkursie.Załączniki:
Kongres_Program (aktualizacja z 20.04_ver2)
Zaproszenie
Lider Rozwoju 2023_informacja
Lider Edukacji 2023_informacja
Kongres_patronaty_partnerzy_instytucje wspierające
Wyzwania rozwoju - prof. Śleszyński
Wyzwania miast pozametropolitalnych - W. Jarczewski
Wałbrzych - turystyka A. Kosior
Fundamenty i filary rozwoju - K. Janas
Innowacje cyfrowe - S. Ciupa
Wsparcie miast - MFiPR
Powiat brzozowski
Via Carpatia - T. Żuchowski

POZOSTAŁE ARTYKUŁY