Gmina miejsko-wiejska Hryshkivtsi zwraca się z prośbą o pomoc w nawiązaniu nowych przyjaznych relacji z gminami w innych krajach Europy. Samorząd zainteresowany jest współpracą w różnych dziedzinach rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego.

Informacje o gminie Hryshkivtsi

Gmina znajduje się w rejonie Berdychiv (Berdyczów), w obwodzie żytomierskim. Składa się z 17 osad, a centrum administracyjnym są Hryshkivtsi. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 216,8 km2. Liczba mieszkańców to 10408 osób.
Od 2015 roku merem gminy jest pani Irena Lisowa.

Historia

Pierwsze informacje o wsi Hryshkivtsi pojawiły się w 1775 roku. To właśnie z tego czasu pochodzi drewniana cerkiew pw. św. Demetriusza w centrum miejscowości. Naukowcy stale znajdują na terenie gminy pozostałości osadnictwa kultur trypolskiej, epoki brązu i czerniachowskiej. Możemy więc tylko wyobrazić sobie prawdziwy historyczny wiek społeczności Hryshkivtsi. W XIX wieku Hryshkivtsi należały do polskiego szlachcica Ignacego Paszkowskiego.

Gospodarka

Głównym zasobem gminy jest ziemia, pola uprawne. Rozwija się uprawa chmielu, jagód i ogrodnictwo. Jest to obszar atrakcyjny inwestycyjnie, z perspektywami na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Na terenie gminy z powodzeniem funkcjonują przedsiębiorstwa rolne i indywidualne gospodarstwa rolne.

W gminie rozwija się produkcja wyrobów rzemieślniczych. Organizowane są targi lokalnych rzemieślników.

Gmina podczas wojny

Od pierwszego dnia pełnowymiarowej inwazji rosyjskich okupantów, gmina gości ludzi uciekających przed wojną. Wspiera ich lekarstwami, paczkami żywnościowymi, ubraniami, obuwiem i innymi artykułami pierwszej potrzeby. Wspólnota tworzy schronisko dla osób wewnętrznie przesiedlonych ze strefy wojny i terenów okupowanych. Projekt ten jest wspierany przez międzynarodowe fundacje charytatywne i społecznie odpowiedzialne lokalne firmy.

Rozwój

Kluczowe priorytety: stworzenie atrakcyjnego środowiska do prowadzenia działalności gospodarczej; rozwój infrastruktury gminy; rozwój sektora turystycznego; rozwój sektora społecznego; aktywizacja społeczeństwa w samorządzie lokalnym; poprawa jakości spędzania czasu wolnego; poprawa jakości usług publicznych w gminie; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Kontakt - mer gminy pani Irena Lisowa, tel: +380 97 430 05 19.

Strona internetowa: https://gryshkovecka-gromada.g...