Od 7 do 10 października br. w Brukseli trwać będzie Europejski Tydzień Regionów i Miast 2019, podczas którego odbędzie się wiele ciekawych sesji dotyczących zrównoważonego rozwoju i zielonych miast.

Europejski Tydzień Regionów i Miast 2019 – największe tego typu wydarzenie w Europie, odbędzie się w dniach 7-10 października br. w Brukseli. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest jego aktywnym partnerem i organizuje 2 sesje:
• „Towards improving sustainable use of land and nature-based solutions in Europe” oraz
• „Partnership City Initiative - dialogue and cooperation”.

Sesja dotycząca zrównoważonego wykorzystania przestrzeni i rozwiązań opartych na środowisku naturalnym będzie poświęcona pracom partnerstwa Agendy Miejskiej UE, które MIiR koordynuje. Dodatkowo, Agenda Miejska ds. zrównoważonego wykorzystania przestrzeni i rozwiązań opartych na środowisku naturalnym będzie partnerem podczas 3 innych sesji.
Dowiedz się więcej nt. sesji (poniżej) i zarejestruj tutaj. Rejestracja jest aktywna od 8 lipca do 27 września.

Towards improving sustainable use of land and nature-based solutions in Europe

Kod sesji: 09WS520
Data i godzina: 9 października 2019 11:30 - 13:00
Sala: 204
W tej sesji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się efektami prac Agendy Miejskiej EU ds. zrównoważonego wykorzystania przestrzeni i rozwiązań opartych na środowisku naturalnym. Poruszone będą takie zagadnienia jak: rozwiązania oparte na środowisku naturalnym, wykorzystanie przestrzeni, współpraca w obszarach funkcjonalnych, rozwój brownfield i wykorzystanie pustostanów. W oparciu o wyniki prac Agendy Miejskiej, uczestnicy będą zaproszeni do dyskusji i wspólnego wypracowania rekomendacji dla poziomu unijnego, krajów członkowskich oraz miast.
Prezentacje: Daniel Baliński, Valentina Ballotta, Nikola Petković, Frederick-Christoph Richters
Dowiedz się więcej i zarejestruj tutaj.

Circular Economy as a strategy for cities and region
Kod sesji: 08WS361
Data i godzina: 8 października 2019 14:30 - 16:00
Sala: Silver hall
Zastanawiasz się jak gospodarka o obiegu zamkniętym wspiera zrównoważone wykorzystanie przestrzeni? Zarejestruj się na sesję i sprawdź!
Sesja jest organizowana we współpracy pomiędzy Agendą Miejską ds. gospodarki o obiegu zamkniętym a Agendą Miejską ds. zrównoważonego wykorzystania przestrzeni i rozwiązań opartych na środowisku naturalnym. Wspólne działanie tych partnerstw koncentruje się na kwestiach wykorzystania i zarządzania niezagospodarowaną przestrzenią.
W sesję zaangażowane jest również Stowarzyszenie Miast i Regionów na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Zasobami ACR +, miasto Haga i ESPON EGTC. ESPON przedstawi i omówi wyniki 2 projektów mających na celu wsparcie regionów i miast w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Prezentacje: Cristina Clotet Ollé, Håkon Jentoft, Veerle Labeeuw, Philippe Micheaux Naudet, Carlos Tapia Garcia, Marjan Van Herwijnen
Dowiedz się więcej i zarejestruj tutaj.

Finding consensus on measurable targets and indicators for greener cities
Kod sesji: 08PL513
Data i godzina: 8 października 2019 16:30 - 19:00
Sala: 410
Zielone miasta to zdrowsze miasta. Miejskie tereny zielone nie tylko zapewniają przestrzeń do rekreacji i spotkań towarzyskich, ale mogą zwiększyć różnorodność biologiczną miasta, chronić przed powodziową i chłodzić. Jednak ta ważna rola przyrody w miastach jest często pomijana w polityce miejskiej i planowaniu, ponieważ konkuruje z zabudową miejską. Sesja ta ma na celu pokazanie, jak można współpracować przy opracowaniu celów i wskaźników dla zielonej infrastruktury miejskiej i rozwiązań opartych na środowisku naturalnym w miastach.
Sesja ta jest elementem wdrażania działania Agendy Miejskiej ds. zrównoważonego wykorzystania przestrzeni i rozwiązań opartych na środowisku naturalnym (ang. NBS) w zakresie wskaźników NBS (więcej tutaj). Jeżeli ten temat jest ci bliski i chcesz się włączyć w prace Agendy Miejskiej – zarejestruj się tutaj.

Adaptive re-use of our built heritage
Kod sesji: 09WS475
Data i godzina: 9 października 2019 9:15 - 10:45
Sala: 213+215
Wiele miejsc dziedzictwa jest obecnie nieużywanych lub utraciło funkcje, dla których zostały pierwotnie zbudowane. Dzięki inteligentnej renowacji i transformacji mogą znaleźć nowe zastosowania i przynieść nowe wartości gospodarcze, społeczne, środowiskowe i kulturowe jednostkom i społeczeństwu. Zarejestruj się na sesję i weź udział w dyskusji na temat projektów adaptacyjnego ponownego wykorzystania: dowiedz się o dobrych praktykach i ustaleniach z różnych perspektyw, a także podziel się swoimi doświadczeniami na w tym temacie!
W tej sesji zaprezentowane będą działania Agendy Miejskiej ds. zrównoważonego wykorzystania przestrzeni i rozwiązań opartych na środowisku naturalnym w zakresie tematu: Indetyfikacja i zarządzanie niewykorzystaną przestrzenią. Sesja jest organizowane przez Radę Architektów Europy.
Prezentacje: Kristiaan BORRET, Cristina Clotet Ollé, Antonia Gravagnuolo, Eugen Panescu
Dowiedz się więcej i zarejestruj tutaj.

Partnership City Initiative – dialogue and cooperation

Kod sesji: 10QA519
Data i godzina: 10 października 2019 11:00 - 12:00
Sala: 310
Partnerska Inicjatywa miast jest często nazywana polskim URBACT-em, ze względu na inspirację efektami swojego europejskiego odpowiednika. Celem tej inicjatywy jest wspieranie, na poziomie krajowym, sieci tematycznych miast, w których same miasta identyfikują swoje najważniejsze wyzwania i pracują nad rozwiązaniami oraz zaleceniami dotyczącymi poprawy sytuacji w danym obszarze. Ciekawi cię jak ten projekt działa i jak wspiera rozwój polskich miast?
Nie czekaj i zarejestruj się już teraz tutaj.
Prezentacje: Magdalena Skwarska, Marzena Szuba, Roman Walaszkowski, Rafał Włodarski