Do 1 września br. trwa nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli”. Aplikować mogą m.in. JST i NGO’sy działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji i pamięci europejskiej

Punkt kontaktowy Programu „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych organizacji i instytucji nienastawionych na zysk, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji i pamięci europejskiej do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Europa dla obywateli”.

W ramach Komponentu 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie mogą być realizowane projekty w ramach trzech działań: Partnerstwo miast, Sieci miast i Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Działania „Partnerstwo miast” i „Sieci miast” wspierają projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym do angażowania społecznego, politycznego oraz wolontariatu.

W ramach działania „Projekty społeczeństwa obywatelskiego” o dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, badawcze, które pragną zwiększyć udział obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej.

Wnioski należy złożyć w terminie do 1 września do godziny 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli”.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: Europadlaobywateli.pl.